Innvending fra muslimer:

Kristne svar: Innvendinger valgt ut fra idé i boka: 'Søkte Allah fant Jesus'; Lunde forlag.

Illustrasjon:
Norsk koranoversettelse

Jesus var ikke Guds Sønn

 

 

 

 

Gud sier selv: "Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede. Hør ham!" (Matt. 17v5)

Synoptiske evangelier kaller Jesus for Menneskesønnen:

Matt 9v6 Men for at dere skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder" - og nå vender han seg til den lamme: "Stå opp, ta båren din og gå hjem!"
Se f.eks: Matt8v20, 10v23; 11v19; 13v41; 16v23; 17v9 og 20v28

Dan 7v13-14 Jeg så i mine nattsyner, og se! - med himmelens skyer kom en som var lik en menneskesønn. Han gikk bort mot den som var gammel av dager og ble ført fram for ham. 14 Han fikk herskermakt, ære og rike så alle folk og nasjoner og tungemål skal tjene ham. Hans herskermakt er en evig makt som ikke skal forgå. Hans rike går aldri til grunne.

Matt 27v43 Han har satt sin lit til Gud; la Gud redde ham nå, om han har ham kjær. Han har jo sagt: `Jeg er Guds Sønn.`»

Jesus døde ikke på korset
(han ble forvekslet/besvimte..)

Luk23v25 Han løslot den de bad om, han som var fengslet for opptøyer og mord (Barrabas). Men Jesus overgav han til det som de ville.
Jesus var torturert og pisket (med flagell) før korsfestelsen:
Luk 23v22 For tredje gang sa han til dem: "Hva ondt har han da gjort? Jeg har ikke funnet ham skyldig i noe som kan straffes med døden. Jeg lar ham piske, og så gir jeg ham fri."

Matt 27v50 Men Jesus ropte igjen med høy røst og oppga ånden.
Joh 19v34 Men en av soldatene stakk ham i siden med et spyd, og straks kom det ut blod og vann.
Ordet som brukes for ‘kom det ut’ er samme ord som brukes om utflod, det ble ikke pumpet ut i takt med hjerteslagene, men blod og vann var atskilt –som hos døde personer.

De korsfestede måtte hale seg opp, for å få puste. Ellers ble de etter hvert kvalt. Røverne som ikke var torturert, fikk knust beina –så de ikke skulle få puste. Da de kom til Jesus, så de at han alt var død, og de knuste ikke hans bein. (Joh 19v33)
Om det skulle komme en person som var torturert og så vidt levende, ville det ikke være naturlig å tro han var stått opp fra de døde. Det ville være mer nærliggende å tilkalle en lege.
Jesu oppstandelse –sammen med Pinsedagens hendelser, endret disiplenes holdning, så de skiftet fra redde og bortgjemte til modige og uredde.

 

Bibelen er endret i årenes løp

Bibelens troverdighet

Eldste papyrusmanuskripter av NT.

Papyrus 45 -med innhold fra Markus-evangeliet.

Tawheed:

Islams doktrine om Guds absolutte enhet og selv-oppholdelse- er i strid med treenig-hetslæren

Når Gud Far, Sønn og Ånd – er tre personer i ett vesen (Gud), så blir det tre som samtidig er étt.

Bibelvers: 2Kor13v13; Matt28v20; Ef1v3 samt noen flere. Som kirkelære.

Bilde i boka: Vi er ett vesen (menneske), med én person. Gud er ett vesen (Gud), med tre personer.

Ett nitratmolekyl er alle resonansstrukturer samtidig, aldri bare én av dem.

 

Les også: Media og intellektuelle hindrer kritikk av Islam (av Hege Storhaug).

 

Samlet av Asbjørn E. Lund (Bildene sto ikke i opprinnelig artikkel, og er satt inn av undertegnede, se evt. lenke i Bilde-nr)