Eks. på konfirmant-spørsmål

Disse spørsmålene ble stilt av konfirmanter til en konfirmant-lærer. Under er noen korte ansatser til svar, av det mest grunnleggende slaget.

Her er forsøkt å gi så korte og konsise svar som jeg klarer på delvis komplekse og vanskelige spørsmål. Om det er mer en lurer på, kan en søke etter svar, f.ek.s her på kristen-ressurs eller andre kristne nettsteder.

Det er også anbefalt å snakke med en kristen som har god kjennskap til dette, og som man har tillit til.

 

-Hvor mye ville du ofret for troen din?

Viktig spørsmål for kristne å tenke gjennom. Selv om vi ikke her trues på livet, så gjelder at vi er villige til å tape popularitet i forhold til det vi holder som sant.

I en utsatt situasjon, måtte jeg be om styrke og utholdenhet, og forhåpentlig tenkt på ham som var villig til å dø for oss -og alle mennesker, før jeg ble til.

 

-Hvordan vet vi at kristendommen er sann?

Kristendommen har blitt til gjennom åpenbaring i historien. Den kan således vurderes som andre historiske hendinger. Likeve kan vi ikke få (vitenskapelige) bevis for alt den inneholder.

Det beror på på hva vi holder for mest sannsynlig: Er det NOEN eller INGEN som står bak verden?

 

-Hvorfor skapte Gud svartedauden?

Gud skapte nok ikke svartedauden, men en ond makt fikk innpass i verden gjennom og etter syndefallet. Denne virker bl.a. gjennom mutasjoner og annet som bryter ned skaperverket og tillater sykdom og ondskap.

Under svartedauden var det mange som søkte nåde hos Gud og fikk det. Mens i våre dager tror dessverre mange at de klarer seg selv, og ikke trenger Gud.

 

-Hvorfor tror ikke alle på Gud/Jesus, hvorfor har vi forskjellige religioner og hvorfor inneholder de mye av det samme?

De kan ikke tro om de ikke har hørt om ham, og mange som har hørt vil ikke tro fordi de har en annen begrensende tro -på at alt som finnes er materie.

Historisk sett har ulike religioner oppstått som følge av behov for svar på menneskelige spørsmål, og mennesker har behov for noe å tro på.

Så ser vi også at noen verdier som nestekjærlighet, moral og tro på noe høyere enn en selv går igjen i disse. Likevel er det klare forskjeller.

 

-Har du noen gang følt at Gud har hjulpet deg/følt at Gud er nær?

Jeg tror at Gud er med hele tiden, igjennom det som skjer. Graden av følt nærhet kan variere, men vissheten om at han er der og hjelper i gjennom er der.

 

-Hva er meningen med universet?

En objektiv mening er noe som gis utenfra, som at det er skapt til Guds ære og til fellesskap med Ham.

Således kan det føre til noe av varig betydning gjennom menneskene som har bebodd det, selv om universet i form av tid og rom er midlertidig/en gang vil forgå.

 

-Hva med kvinneundertrykkelse i bibelen og hva med homofilt ekteskap?

I forhold til andre kulturer på den tiden Bibelen ble skrevet, så øker den kvinners verdi. Kvinner og menn skal underordne seg hverandre i ekteskapet, selv om mannen gis et ekstra ansvar.

Om homofili uttaler Bibelen seg negativt, så her er anledning til å lide for sin tro -slik 1.spørsmål tok opp. Det går an å hevde at Kirken ikke skal legge til rette for homofilt ekteskap, men at det skal være tillatt i samfunnet for øvrig (borgerlig vigsel).

 

-Hva henger igjen etter døden? Hva skjer?

Mennesket består av legeme, sjel og ånd. Ånd er det som forbinder oss med Gud, gjennom vår sjel (følelser, intellekt og vilje).

Ved tidens ende skal mennesker igjen få en (ny) kropp, og vi vil komme til å tilbringe evigheten etter vårt ønske om å være i Guds nærhet eller ikke.

 

-Finnes det sikre vitenskapelige bevis på at universet ble til?

Det er så godt som allmenn enighet om at universet har en begynnelse. De fleste regner det som 'Big-Bang' for ca. 13,8 milliarder år siden.

Men alt som begynner å bli til, må ha en årsak utenfor seg selv. Denne årsaken må være utenfor tid og rom og dermed være fra evighet, i tillegg til å ha enormt stor makt og visdom.

 

-Hva mener du om abort?

Jeg mener at livet er en Guds gave, og at menneskeverdet varer fra begynnelse (unnfangelse) til en naturlig slutt (død).

Dermed mener jeg at mennesker ikke har rett til å avslutte andres liv, selv om det er ubeleielig og koster mye å følge det opp.

 

-Hvordan ber man?

Om man tror at Gud finnes, og vil ha med oss å gjøre i Kristus, så er det ganske enkelt å tenke/snakke rettet mot Gud om det man er opptatt av.

 

-Misliker kristendommen Islam?

Kristendom og Islam er to verdensreligioner som konkurrerer om de samme menneskene for at de skal holde deres tro/religion for sant.

Dersom det er sant at Gud har en Sønn, og ønsker å være vår Far, så kan ikke det motsatte samtidig være sant.

Kristelig sett blir dermed Islam en vranglære, men i forhold til muslimer er vi kalt til å elske dem, men samtidig være tro mot det vi mener er Sannheten (Ef4v15)

 

-Hvordan ble Gud skapt? /-Hvordan ble Gud til?

Det som kjennetegner Gud er at han er uskapt, har er fra før tid og rom ble dannet -fra evighet, og er den som alt annet beror på.

Han er den første årsak og beveger, som alt annet skylder sin eksistens. Det er ikke slik at alt må ha en begynnelse, for da kunne ikke noe bli til -av ingen ting.

Noe må bestandig ha vært til, ånd og/eller materie, og verden (materien) hadde i følge vitenskapen en begynnelse.

 

-Hvorfor heter hun Jomfru Maria når hun fikk barn?

Ut fra luthersk lære, så kalles hun det for å skille henne fra andre Mariaer, og for å understreke at hennes Sønn Jesus ble til på overnaturlig vis.

(Katolikkene har en egen tradisjon knyttet til henne-som ikke stemmer historisk).

 

-Hvor bor Gud?

Gud finnes som sagt utenfor tid og rom. Vi pleier å si Guds adresse er himmelen.Det er da en betegnelse på det som er hans domene, en metafysisk verden utover den fysiske himmel og jord.

Men Gud er også til stede innenfor sitt skaperverk og opprettholder og ivaretar det.

 

-Hvis Gud finnes, hvorfor er det så mye vondt i verden?

Gud er god, men han skapte mennesket med en fri vilje. Om noen har en fri vilje, er det mulig å benytte den til å gjøre noe som ikke er godt -etter Guds vilje.

Da mennesket gjorde nettopp det, ble mennesket underlagt forgjengelighet, og en ond makt som står Gud i mot, fikk god anledning til å virke. (Formodentlig ble også åndsvesener skapt med fri vilje.)

Gud kan og vil gjøre slutt på det onde -en gang, men i mellomtiden vil han at menneskene frivillig skal komme til å tro på og gjøre sin vilje. Det er hva mennesker en gang skal bli vurdert etter.

Når Gud en gang gjør slutt på det onde, blir det dessverre også slutten for det menneskeliv vi har levd, i og med at det onde har rik innpass i og er integrert/flettet inn i våre liv.

 

-Hva slags bevis har man for at disiplene ble drept for sin tro?

Det er historiske kilder, i og utenfor Ny-Testamentet (NT), som hevder dette. De som ikke omtales i NT, blir gjerne omtalt av skrifter fra kirkefedrene i urkirken.

Den eneste som døde en naturlig død, var disippelen Johannes.

 

Forsøkt kort besvart av Asbjørn E. Lund