Skaperen åpenbart
Oversatt herfra.


Bilde 1. 'big bang' eksplosjon


I 2018 frigjorde partikkelfysikeren fra University of Oklahoma, Dr. Michael G. Strauss sin siste bok. I dette korte, ikke-tekniske volumet, introduserer han leseren til de astrofysiske funnene som avslører universets Skaperens egenskaper, dermed tittelen "The Creator Revealed". Han understreker sterk påstanden om Rom. 1:20 (lenke) om Skaperens egenskaper som er "tydelig sett" i skapelsen, selv av de som ønsker å nekte Skaperens eksistens. Jeg ga boken en hel kapittel-for-kapittel vurdering tilgjengelig her, men i dag vil jeg fremheve femten av mine favoritt sitater fra boken.


Den kristne og livet i sinnet
"Jeg tror at når vi som kristne ikke fullt ut undersøker sannheten om noe fordi vi er bekymret for at det kan konfrontere våre tro, glemmer vi en av de grunnleggende egenskapene til den Gud vi tjener, nemlig at han er en sannhetens Gud."


"Hvordan kan vi som kristne stå fast når vår tro utfordres intellektuelt? Vi kan gjøre dette ved å lære å elske Herren vår Gud med hele vårt sinn; ved å stille tøffe spørsmål om Gud og Bibelen og finne gode, rimelige svar på disse spørsmålene; ved å lære og korrekt tolke Bibelen i sin sammenheng og i henhold til dens kultur ... og ved å forstå at all sannhet oppdaget av mennesker, vil til slutt avsløre skaperen av all sannhet."


"Jeg har funnet ut at jo mer man studerer naturen, desto mer kan man se at den avslører Guds personlighet, i en slik grad at mange av de ikke-religiøse forskernes skrifter klart erklærer Guds kraft og majestet."
"Når vi finner sannhet i naturen eller vi finner sannhet i skriften, ser vi Guds karakter åpenbart."


Viser 'big bang' Guds usynlige egenskaper?


Bilde Rom1v20 -konsekvens


"De fleste har allerede hørt om big bang og er enige med forskere om at det nøyaktig beskriver universets opprinnelse. Det de fleste ikke vet er at big bang også avslører egenskaper til skaperen, Bibelens Gud."

"Beviset om at big bang var Guds skapelsesmetode er overbevisende av mange grunner. For eksempel avslører det Guds natur, akkurat som Romerne 1:20 (lenke) sier at skapelsen skal. Det avslører ikke bare Guds karakter til de som allerede tror på ham eller de som bare ser overfladisk på naturen; det avslører selve naturen av hans karakter for dem som studerer universet i dybden. Det driver folk til å innse at skaperen er en transcendent designer som bryr seg om menneskeheten. Det etterlater dem virkelig uten unnskyldning fordi de har avvist skaperen, uten å bry seg om skapelsen."


"Moderne vitenskap og big bang kan være enorme evangeliserings verktøy når vi innser at de avslører Guds karakter."


"Når vi forstår hvordan 'big bang' avslører Guds person og karakter, ser vi ham tydeligere, og dette viser hans herlighet, majestet og undring."
Hvorfor godtar forskere Big Bang? (Bilde Motvillig erkjennelse Big Bang)


"Beviset for universets begynnelse i 'big bang' er blitt så kraftig og så overbevisende at forskere har akseptert det som sant, selv om de filosofiske og teologiske implikasjonene kan være motstridende for noen."


"Det er noen kristne som sier at de fleste forskere i dag har misforstått naturens fakta. De sier at fakta tydelig peker på et univers skapt for noen få tusen år siden. Men en slik tro er inkonsekvent med det som Rom. 1:20 (lenke) sier. Paulus sier at bevisene som er igjen fra skaperen, skal være tydelig synlige slik at alle, selv de forskerne som studerer universet, er uten unnskyldning hvis de ikke klarer å se den .. Dette er akkurat tilfellet med Big Bang.
"Det spiller ingen rolle når universet ble skapt, enten det var seks tusen år siden eller fjorten milliarder år siden, for den naturalisten som ikke tror på Gud, er begge ideene like frastøtende."


"Det bør ikke overraske deg at 'big bang' avslører egenskaper ved skaperen som (1) er tydelige, (2) er åpenbare selv for dem som ikke godtar noen form for guddom, og (3) svarer til attributter som tilskrives Gud i resten av Bibelen. Tross alt, det er akkurat hva Paulus sa i Rom.1,20 at bevisene burde gjøre. "


"En nøyaktig forståelse av big bang og dets implikasjoner kan forandre liv. Sannheten har en tendens til å gjøre det."
Opprinnelig Blog-kilde her

 


Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund