Skapelsesgrunner for Guds eksistens -fra O. Grasso


Fritt oversatt herfra


1. Big-bang: Fra en steady-state modell, populær i første halvdel av forrige århundre, har vitenskapelige bevis ført til oppdagelsen av at universet hadde en begynnelse. "Big bang-teorien krever en nylig opprinnelse av universet, som åpent inviterer til konseptet om skapelse." Fred Hoyle: The Intelligent Universe (1983)
Lenke: Universet er ikke evig.

2. Fysikkens lover: De grunnleggende konstantene i universet er i seg selv ikke-betinget og de betinger alle de andre tingene. Fysikkens konstanter er grunnleggende tall som, når de kobles til fysikkens lover, bestemmer universets grunnleggende struktur. Disse konstantene har 1. en fast verdi, og 2. de er helt riktige, for å tillate et livstillatende univers. For at liv skulle dukke opp i universet vårt, kunne de grunnleggende konstantene ikke ha vært mer enn en brøkdel av en prosent fra deres faktiske verdier. Det STORE spørsmålet er: Hvorfor er det slik? Disse konstantene kan ikke utledes fra andre konstanter og må verifiseres ved eksperiment. [Herren Gud] styrer alle ting Isaac Newton, General Scholium to the Principia (1726)
Lenke: Kjente personer om fininnstilling i naturen.

Detektiv3. Finjustering: Det er for meg, kraftigfulle bevis på at det er noe som skjer bak det hele. Det virker som om noen har finjustert naturens konstanter for å lage universet. Inntrykket av design er overveldende. Paul Davies: The Cosmic Blueprint (1988)
Lenke: Fininnstilte naturkonstanter.

4. Livets opprinnelse: En av de mest betydningsfulle hendelsene i vår fjerne fortid er fortsatt kanskje det største mysteriet: opprinnelsen til selve livet. Neil deGrasse Tyson (bilde)
Tyson
Lenke: Livets opprinnelse i offentlige media.

5. Oddsen: Sannsynligheten for dannelse av liv fra livløs materie er 1 til et tall med 40 000 nuller etter seg (10^40 000).... Det er stort nok til å begrave Darwin, og hans spekulasjon om en 'varm liten dam'. Det fantes ingen ursuppe, verken på denne planeten eller noen annen, og hvis livets begynnelse ikke var tilfeldig, må det derfor ha vært et produkt av målrettet intelligens. Sir Fred Hoyle
Om Darwins terninger: Lenke 1; Om sjanse: Lenke 2.

Skisse-ATP-motor6. DNA lagrer programvare: Hvordan skrev dumme atomer spontant sin egen programvare .. ? Ingen vet .. det er ingen kjent fysikklov som kan skape informasjon fra ingenting. Paul Davies: Life force (1999) Lenke: Naturlig maskineri som opererer uten inngrep.

7. Den genetiske koden: Koden er meningsløs, med mindre den oversettes. Den moderne cellens oversettelsesmaskineri består av minst femti makromolekylære komponenter SOM SELV ER KODET I DNA: KODEN KAN IKKE OVERSETTES ANNET ENN AV PRODUKTET AV OVERSETTELSEN [uthevelse original]. Det er det moderne uttrykket for omne vivum ex ovo [alt liv fra egg, eller idiomatisk, hva kom først, kyllingen eller egget?]. Når og hvordan ble denne sirkelen lukket? Det er ekstremt vanskelig å forestille seg." Chance and Necessity Jaques Monod (1972)
Lenke: DNA-pakking -et naturunder.

8. Naturlig utvalg: "...grunnene til å avvise Darwins forslag var mange, men for det første at mange innovasjoner umulig kan ha blitt til gjennom akkumulering av mange små skritt, og selv om de kunne, kan naturlig utvalg ikke oppnå det, fordi begynnende og mellomliggende stadier ikke er fordelaktige." Lovtrup, S. The Refutation of a Myth (1987)
Lenke: Tusenvis av nye gener trengs for dyrs opprinnelse.

 

Fossiler9 Fossil registeret: De fleste familier, ordener, klasser og phyla vises ganske plutselig i fossilregistrene, ofte uten anatomiske mellomformer, som jevnt sammenkobler evolusjonært avledede etterkommertaxa med deres antatte forfedre. Eldredge, N., Macro-Evolutionary Dynamics: Species, Niches, and Adaptive Peaks (1989)
Lenke: Farvel til gradualisme.

10. Bevissthet: Det vitenskapelige grunnlaget for et rasjonelt Ord: Jeg har kommet til det synspunktet at sinnsbevisst bevissthet om verden ikke er et meningsløst og tilfeldig innfall av naturen, men en helt grunnleggende fasett av virkeligheten. Paul Davies: THE MIND OF GOD (1993)
Lenke: Om sinn, bevissthet og logikk.

11. Språkets opprinnelse: "Studier fra midten av 20-århundre, basert på utviklingen av språk fra aper til mennesker "får bare tydeligere frem i hvilken grad menneskelig språk ser ut til å være et unikt fenomen, uten signifikant analogi i dyreverdenen." Chomsky, N., Språk og sinn, s. 9, (1968).
Lenke: Språkkoblinger i menneskehjernen.

 

12. Design. Fristelsen til å tro at universet er et produkt av en form for design, en manifestasjon av subtil estetisk og matematisk vurdering, er ut fra disse argumentene (1-7), overveldende. Troen på at det er "noe bak det hele, er en som jeg personlig deler med, mistenker jeg, et flertall av fysikere." Paul Davies: Det kristne perspektivet til en vitenskapsmann (1983)
Lenke: Argumentet fra Design.


Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund