NT i Bibel vs. Koranen

Bildet (til venstre) gjengir noe som er atypisk for NT i Bibelen, og også i stor grad for Koranen -se sammenstilling under:

Vi møter i GT en Gud som skal bevare et folk fram til Fredsfyrsten kommer, i den sammenheng er det en kamp mot overgivelsene for å overleve.

I dag er det snakk om en åndelig krig mellom Guds folk og den ondes etterfølgere. Bibelens historie er en som går fra krig (GT) -for å overleve, til fredsforkynnelse (NT). Virkemidlene er endret fra fysiske til åndelige våpen, motstanderne er ikke primært av kjøtt og blod (Ef.6v12), men består av onde åndsmakter -som søker å gjøre ende på Guds folk.

At de kristne ikke har fulgt Jesu fredsoppfordring i historien, stemmer, men det var ikke i tråd med hva deres Herre forordnet.

NT: Koranen:

Salige er de som skaper fred (Matt5v9)

Kjemp, selv om dere hater det (Sure2:217)

Elsk deres fiender, be for dem som .. forfølger dere (Matt5v43-44)

Bekjemp dem til det ikke lenger er noen forfølgelse (Sure2:194)

Gjengjeld ondt med godt (Matt5v38-39)

de som .. kjemper for Allahs sak, disse er de som håper på Allahs barmhjertighet (Sure2:219).

Er din fiende sulten, .. gi ham mat (Rom12v20)

Kjemp mot dem fra Skriftens folk som ikke tror på Allah (Sure9:29)

Gled dere når folk hater dere (Luk6v22-23)

Allah.. er en fiende av de vantro (Sure2:99)

Overlat hevnen til Gud (Rom12v19)

Hevn ikke grunn til anklage (Sure42:42)

Jesus lever som han preket

Mens Muhammed fulgte ikke alltid opp sine gode tanker i handling

Se bildet til høyre:

I Koranen finner vi en motsatt retning: Muhammed lever først en fredelig periode i Mekka, mens han får åpenbaringer som skrives ned. Etter utvandringen til Medina,

kommer en periode preget av krigføring mot omgivelsene..

Eks. samlet av Asbjørn E. Lund (Bildene sto ikke i opprinnelig artikkel, og er satt inn av undertegnede, se evt. lenke i Bilde-nr)