På DEN GALE SIDEN AV GUD, EVOLUSJON OG MENNESKEHET
Oversatt herfra.


Vi har blitt fortalt at folk som ønsker å opprettholde mann-kvinne definisjonen av ekteskap, er "på feil side av historien." Kanskje har de rett. Kanskje "historie", som bestemmes i stor grad av hvordan folk oppfører seg, vil fortsette å bevege seg mot å definere ekteskap som kjønnsløse i 90 prosent av regjeringer som fortsatt opprettholder den naturlige definisjonen. Men hva er utbyttet? Slutte seg til de fremgangsrike?
Husk at Moses var på feil side av gullkalven. Og Lincoln's Frigjørings-proklamasjon var på feil side av Dred Scott - Høyesterettsavgjørelsen fra 1857 som erklærte at svarte var "så mye dårligere at de ikke hadde noen rettigheter." å være på feil side av en populær moralsk påstand betyr ikke at din posisjon er feil.


Nå som fem dommere sier at likekjønnet ekteskap er en ny "rettighet", la oss spørre et mer grunnleggende spørsmål. Hvor kommer rettigheter fra? Spesifikt, hvor kommer retten til ekteskap med noen av samme kjønn fra?
Hvis du sier at rettighetene kommer fra regjeringer eller konstitusjoner, hvordan kan de egentlig være rettigheter? Er ikke en rettighet noe du har, uansett hva en regjering sier? For eksempel, hvis likekjønnet ekteskap virkelig er en rett, har du da faktisk ikke den retten, selv om du lever under en regjering som ikke anerkjenner likekjønnet ekteskap. Du kan ikke være i stand til å utøve den, men du har den likevel.

Dessuten, hvis det ikke er noen overordnet moralstandard som overgår menneskelige regjeringer, så hvordan kunne vi straffeforfølge nazistiske soldater for å krenke andres rettigheter? Nazistene fulgte bare sin regjering.
Sannheten er at rettigheter ikke kommer fra mennesker eller regjeringer. I stedet "for å sikre disse rettighetene, blir regjeringer opprettet blant mennesker", som grunnleggere av USA skrev i uavhengighetserklæringen. Faktisk var det hele poenget i erklæringen - regjeringen til kong George la beslag på rettighetene til kolonister, så vi erklærte vår uavhengighet.


Noen hevder at evolusjonsteorien gir oss rett til likekjønnet ekteskap, men man må ikke engang utfordre evolusjonsteorien for å se at noe er galt med det argumentet. Hvis naturlig utvalg har et mål om overlevelse og reproduksjon, hvordan kan likekjønnet ekteskap hjelpe med det? Slike ekteskap er en avtale om å holde seg i et ufruktbart og medisinsk usunt forhold - den nøyaktige antitese av overlevelse. Faktisk, hvis alle levde trofast i likekjønnet ekteskap, ville menneskeheten ende ganske raskt. (Jeg sier ikke at lover om likekjønnet ekteskap ville oppnå dette, bare at observasjonen viser en ekte moralsk og konsekvens-etisk forskjell mellom naturlig ekteskap og likekjønnet ekteskap).


Et enda mer grunnleggende problem med det evolusjonære argumentet er at moralske rettigheter ikke kan grunnes på evolusjonære prosesser. Rettighetene er preskriptive og kommer fra en autoritativ person. Evolusjonære prosesser er beskrivende og har ingen myndighet til å fortelle deg hva du skal gjøre. Hvordan har en muterende genetisk kode den moralske autoriteten til å fortelle deg hvordan du burde oppføre seg eller hvordan du burde behandle andre?
Sannheten er, akkurat som historie beskriver hva som skjer og ikke hva som burde å skje, beskriver biologi hva som overlever, ikke hva som burde overleve. Hvorfor skal mennesker overleve i motsetning til noe annet? Og hvilke mennesker? Mor Theresa? Hitler?

De som vil følge evolusjonsteorien, blir ført til et mørkt sted. Mord ville være OK hvis det hjalp deg med å overleve, trives og bedre reprodusere. Voldtekt ville være OK fordi hvis det bidro til å forplante DNA. Og et samfunn kan rettferdiggjøre å utrydde de svake og uønskede for å forbedre genpoolen og bidra til at de ønskede overlever. Faktisk brukte Hitler evolusjonsteori til å rettferdiggjøre nettopp det. Homofile var mange av hans ofre.


Så hvis rettigheter ikke kommer fra regjeringer eller evolusjon, hvor kommer de fra? For å være virkelige rettigheter, kan de bare komme fra et autoritativt vesen, hvis natur er selve standard for perfekt godhet. Det er det vi mener med Gud.
Uten Gud er det ingen autoritativ moralsk standard utover menneskeheten, noe som betyr at enhver handling eller oppførsel bare er et spørsmål om menneskelig mening. Mordet på jøder, sigøynere og homofile? Det er bare din mening mot Hitlers oppfatning. Barne-korsfestelser? Det er bare din mening mot den til ISIS. Ytringsfrihet? Det er bare din mening mot den en diktator har. å henge ut homofile er dårlig? Igjen, bare din mening.
Det samme gjelder med enhver formodentlig rett, inkludert rett til likekjønnet ekteskap. Mens du kan få fem dommere til å hevde at det er en rett, uten Gud, er det bare en mening..


Men kunne ikke Gud godkjenne ekteskapelig ekteskap?


De store religiøse bøkene sier det motsatte. Det gjør også naturloven som kommer fra Guds natur. Thomas Jefferson kalte dette "naturens lov", hvorfra vi får "selvinnlysende sannheter", inkludert sannheten som folk "er gitt fra sin Skaper visse uforanderlige rettigheter." Likekjønnet ekteskap er ikke en av de selvinnlysende rettighetene. Faktisk kalte Jefferson og andre politisk ukorrekte grunnleggere av forfatningen homoseksuelle handlinger "forbrytelser mot naturen" fordi slike handlinger går mot kroppens naturlige design og svikter målet om å videreføre menneskeheten. Denne observasjonen er ikke basert på trangsynthet, men på biologi. (Det er ironisk at våre grunnleggere var mer tilbøyelige til å følge vitenskap enn dagens sekulære venstre som ignorerer vitenskapen når de insisterer på at biologisk kjønn er foranderlig og seksuell oppførsel ikke er det. Det motsatte er sant.)


Spørsmålet om slaveri gjør ikke Jefferson's dom ugyldig. For Jefferson forsto at slaveri var feil og innrømmet det, selv om han ga etter fristelsen til å holde sine slaver gjennom hele sitt liv (det var Darwin som trodde på de "favoriserte rasene"). Enkel observasjon forteller oss at hvert menneskeslag er fullt menneske. Og naturen forteller oss at blandede rase- ekteskap fører til sunt avkom. Faktisk har erfaringen vist at større genpooler er sunnere enn mindre. Den naturlige loven som peker bort fra homoseksuelle forhold peker også bort fra rasisme.
Siden ekte rettigheter kun kan komme fra Gud -her, hvis du vil insistere på likekjønnet ekteskap er en rettighet, må du anta at Gud er for likekjønnet ekteskap. Men da må du også anta det usannsynlige forestillingen om at Gud vil at du skal skade din egen helse og den menneskelige rasen ved å bidra til dens utryddelse. Hvordan er det for kjærlighet? Ikke vær fruktbar. Ikke multipliser. Ikke overlev. (Sml. 1Mos1v28) Likekjønnet ekteskap er ikke bare på feil side av Gud og naturen; Det er på feil side av menneskeheten.


Så om det ikke er fra regjeringer, evolusjon eller Gud, hvor kommer "rett" til likekjønnet ekteskap fra? Våre fantasi. Kanskje velmenende fantasi, men likevel fantasi.

Dr. Frank Turek (D.Min.) Er en prisbelønt forfatter og hyppig brukt taler som er vert for et ukentlig tv-show på direkte-TV og et radioprogram som sendes på 186 stasjoner rundt USA. Hans bøker inkluderer: 'I Don't Have Enough Faith to be an Atheist' og 'Stealing from God: Why atheists need God to make their case'.

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund