Onde ting motsier ikke krisendommen
Hentet herfra.

Ondes rot1. Onde ting understreker at Sannheten finnes. (Uten en objektiv Sannhet, ville ikke noe være ondt.)

2. Om det onde ikke eksisterer, så ville ikke evangeliet være aktuelt.
(Det vil frelse mennesker fra det onde.)

3. Siden det onde eksisterer, så må objektiv moral eksistere. Vi trenger standarder for rett/galt.
(Det onde er som en kreftsvulst, som tærer på det gode. En kan bare motta forpliktelser fra en person, en autoritet/standard.
Det er ingen måte å måle verdi på, uten en standard.)

4. Sannheten eksisterer, ikke 'min' eller 'din' sannhet. Evangeliet er svaret på hvordan bli frelst fra det onde. (Det onde vil til slutt settes i karantene, i helvete.)

5. Folk er skapt i Guds bilde. Folk er verdifulle, og skulle derfor bli respektert. For ateisten P. Singer er en voksen gris mer verdifull enn en baby.

Ondes realitet6. Vi har fri vilje. Den gjør oss ansvarlig for vår oppførsel. Vi er ikke bare molekylære maskiner som følger våre instinkter og DNA.

7. Bevissthet er ingen illusjon. -en bevisstløs (?) D. Dennett. Uten det ville ingen være bevisste, eller ansvarlige for noe.

8. Vi har en fallen natur. Vi er tilforlatelige til å synde, vi har et svikefullt hjerte (Jer 17,9; O.4,23). Det er lett å følge sine basisinstinkter. Å motstå dem er vanskelig.

9. Sex er ikke bare fysisk, det er også åndelig, mentalt.
Det er mer, på det personlige plan. Om ikke ville ikke moralske fall, være verre enn fysiske fall. Sex er som ild, det hører hjemme på et avgrenset område (ovnen/peisen).

10. All synd har kapasitet til å gjøre oss dumme, i den forstand at vi kan være villig til å sette alt over styr p.g.a. det (Rom 1,18-32).

Om relativisme var sann, ville vi ikke hadde noen grunn til å dømme R. Zacharias eller andre.
Om Ravi gjorde feil, så er relativistisk moral feilaktig.

Vår tro er ikke på andre mennesker, ledere eller ikke, den er på vår Herre Jesus Kristus. Det er Ham vi skal følge (Kol 2,6-7).


 

Stoffutvalg og bilder ved Asbjørn E. Lund