Om vanskelige vers i Bibelen

(Skrevet ut fra en utfordring)

For å se på versene fra NT for seg, kan en lese dette og dette fra noen som er bedre til å formulere seg.

For å se NT fra en helt annen synsvinkel, se på versene i Bilde 1. Guds omsorg

Bibelen er skrevet av ca. 40 forfattere, over en periode på 1500 år. Det er ikke noe nytt at noen ønsker GT fjernet fra Bibelen. Men GT omhandler Gud, hans ord og handlinger i historien; før inkarnasjonen. NT omhandler GUD og hans handlinger etter inkarnasjonen. Det sier også litt når en trekker fram 16 av de absolutt verste vers man kan finne, fra i alt over 35.500 (ca. 0,4 promille). Jeg kan skjønne at det kan virke berusende på noen, men om en prøver en edruelig tilnærming, blir en fort klar over f.eks:

i) Det som står i disse 16 versene er ikke typisk for Bibelen -det minner mer om å lese Bibelen som en viss person. Særlig når det prøves gjøre gjeldende at dette er typisk for Bibelen. Når det er sagt, må sies at kristne i dag leser GT, så er det i lys av NT -som noe foreløbig. Augustins Bibelforståelse finnes oppsummert i sitatet: "NT ligger skjult i GT; GT er åpenbart/oppfylt i NT" NT kan virke uforståelig uten, - og blir forklart av GT.

ii) Gud er den som har skapt verden og gitt mennesker livet. Han er den eneste som har rett til å kreve det tilbake.

iii) Bibelen er skrevet av mennesker
-mennesker er ikke ufeilbarlige, noen ganger lar de hat og hevntanker få overhånd -som noen av versene klart indikerer (Sal 137).

iv) Bibelen inneholder masse ulike sjangre: historiske skrifter, lover, domsprofetier etc.
Om et forhold står beskrevet i f.eks. et historisk skrift, så er det ikke nødvendigvis fordi det ønsker å framheves. Bibelen er ærlig også med jødenes feil, ulydighet og misgjerninger.
Noen ganger er det skrevet for å avskrekke, hindre større negative konsekvenser (eks. 5Mos28)

v) GT med Moseloven er i en annen tidsepoke (pakt) enn NT: under GT gjaldt øye for øye, tann for tann. I følge Jesus skulle en heller snu det andre kinn til. En far sto i GT-tidansvarlig for sin familie, og hans handlinger fikk følger for dem (2Sam.12 -sml. epigenetisk arv som følge av levevis i våre dager.

vi) Israel var i krigssituasjon, der de måtte forsvare seg -fra folkeslag som ellers ville omringe og tilitetgjøre dem (1.Sam.15).
Som Guds utvalgte paktsfolk, var det en historisk nødvendighet at Gud grep inn og vernet dette, da hans siktemål var å frelse alle verdens folkeslag . Om de var ulydige, måtte Gud straffe dem (Jer 19).

vii) Hva onde mennesker bringer på seg selv, fordi de setter seg opp mot Gud, må de takke seg selv for (eks. Faraos plaging av jøder, og nekting for å forlate landet 2Mos11v4-6 og onde menns voldtekt Dom. 19:22-29). Heller ikke rovdyrs voldsverk står det spesifikt at Gud sto bak (2. Ko.2).

viii) Om slaver: Den 1.kristne kirken var en svak og en kirke forfulgt av den romerske verdensmakten. Om den i tillegg hadde begitt seg ut på å kjempe mot slaveriet, ville den antagelig blitt utryddet. I stedet sprengte kristendommen på sikt slaveholdet innenfra (les Filemon-brevet)

Det kommer mye an på synsvinkelen en leser det under. Om en leser det for å få bekreftet ondskap, så finner en mye av det: Bibelen er som sagt en historisk bok, og det var tøffe tider mange ganger i GT. Men om en prøver å se sammenhenger, at Gud ledet jødene i en plan for å frelse alle mennesker, så er det lettere å innse at Gud måtte gripe inn overfor dem som ville utrydde dem. Gud lot til slutt sin egen sønn komme, for å dø for menneskenes ondskap.

Om en mener at det går så mye bedre uten Bibelske retningslinjer, kan en tenke over hva som har skjedd i Europa helt fra rasjonalismen inntrådte med revolusjon, motrevolusjoner, nazisme, marxisme og maoisme. Aldri er så mange hundre millioner mennesker drept som i disse periodene. Det onde har fulgt menneskeheten siden syndefallet.

 

Om en er interessert i videre betraktninger i anledning dette, les her.

 

Stoffutvalg og bilder ved Asbjørn E. Lund