Ulogiske unntagelser:

Ateister hevder ofte at kristne er hyklerske. Mens de på samme tid unngår å se at de gjerne unntar seg selv fra egne teorier. Noen eks. på dette:


*Årsaksloven er ikke sikker .. unntatt for teorier som syntes å bekrefte ateisme.

*Bare materielle ting eksisterer .. untatt logiske lover og mitt immaterielle sinn, som jeg benytter for å komme til den konklusjonen.

*Alt har en fysisk årsak .. untatt mine egne tanker og teorier om ateisme

*Gud kan ikke være evig --alt trenger en årsak -- untatt universet; det kan være evig

Bilde 1. Et unntak..

*Vi tror ikke i noe vi ikke kan se, høre, berøre, lukte eller smake ... untatt multiverset, som vi ikke kan se, høre, berøre, lukte, eller smake.

*Naturen er ikke mål-orientert ... untatt når jeg utøver vitenskap, og avhenger av at naturens lover er konsistente og mål-relaterte

*Ingen har fri vilje ... untatt jeg når jeg fritt kommer til ateistiske konklusjoner

Bilde 2.Et ateistisk dilemma

*Bevisstheten er en illusjon .. untatt bevisstheten jeg trenger til å skrive bøker, som sier at bevissthet er en illusjon

*Det er ingen objektiv moral .. untatt alle de moralske absoluttene jeg fremmer

*Det finnes intet ondt .. untatt når jeg prøver å benytte ondt til å motbevise Gud

*Gud har ikke rett til å drepe barn ... men jeg har

 

*Religion forgifter alt .. untatt den ateistiske religion som jeg glemte si har myrdet titalls millioner mennesker

Bilde 3. Det ville være meningsløst..

* All sannhet kommer fra vitenskap, untatt den sannhet og alle andre ikke-vitenskapelige sannheter, jeg trenger til å drive vitenskap
(logikk, fri vilje, realisme, uniformitet, fornuft, kausalitet, naturlover..)

 

*Intelligent design er ikke vitenskap .. untatt når jeg benytter den i arkeologi, kryptologi, biomimetikk og kriminologi, eller når jeg benytter den til å hevde at aliens bragte liv hit

*Det enkle kan ikke frembringe kompleksitet .. untatt når det er evolusjon

*Det er ikke bevis for Gud .. untatt alle bevis som du bringer opp, som jeg har dømt uttilatelige

*Filosofi er ikke viktig for vitenskap ... untatt filosofien jeg benytter for å rigge vitenskap til alltid å forsyne ateistiske svar

*Til forskjell fra religion, er vitenskap objektiv og åpen for nye idéer .. untatt når jeg benytter materialistisk idéer til å harselere, fornedre deg og sparke deg for å foreslå nye idéer.

 

 

Samlet fra kurs knyttet til boka 'Stealing from God' F. Turek; ved Asbjørn E. Lund