HVIS EVOLUSJONSTEORIEN ER SANN, ER ATEISMEN USANN
Av Tim Stratton. Oversatt herfra.


Ateister appellerer ofte til evolusjon i et forsøk på å forklare den spesifiserte kompleksiteten vi observerer i dag uten behov for en intelligent designer - Gud! Faktisk sier mange at grunnen til at de bekrefter ateisme, er fordi de tror at evolusjonsteorien er sann. Siden deres hypotese ikke inkluderer Gud som designer, føler ateister seg berettiget til å bekrefte at Gud ikke eksisterer, og at kristendommen er falsk. Med det sagt, imidlertid, hvis evolusjonsteorien er sann, gjør den ingenting for å bevise at Gud ikke eksisterer eller for å motbevise Jesu historiske oppstandelse, -her (de to essensielle ingrediensene i kristendommen). Videre, hva ateister ikke klarer å forstå er at ved å appellere til evolusjonsteorien i et forsøk på å "bevise" ateisme, blir det til slutt 'for mye'!


Evolusjon betyr rett og slett forandring over tid . De fleste evolusjonister og ung- jordkreasjonister vil være enige om at enkelte ting virkelig endrer seg over tid (selv om de er uenige om hvor mye noe endrer seg over tid). Det som er viktig å merke seg er at darwinistisk evolusjon krever en ekte forandring over dynamisk tid - i det minste hvis man håper å forklare spesifisert kompleksitet. Med det i tankene, hevder jeg at hvis evolusjonsteorien er sann, er ateismen falsk!
Tenk på dette: Jeg tror at noen ting virkelig utvikler seg og forandrer seg over tid. Faktisk eksisterer vi for tiden i en verden der ting stadig skifter rett foran øynene våre! Det vil si at vi eksisterer i en utviklings-tilstand (endring skjer)!


Problemet er imidlertid dette: Det er logisk umulig for en endringstilstand å bli ekstrapolert i uendelighet! På norsk betyr det at hvis vi for tiden eksisterer i en situasjon av forandring, og ting virkelig skjer en begivenhet etter hverandre, så er det umulig for ting å skje kronologisk på denne måten uten en første forandring. Hvis vi eksisterer - akkurat nå - i en forandringstilstand, så er det umulig å gå videre og igjen for alltid i fortiden. Logisk må det ha vært en begynnelse eller en første endring.
Hvis det aldri var en første endring, ville det nåværende øyeblikk - "akkurat nå" - ikke eksistere. For å bidra til å illustrere hvorfor konseptet av uendelighet i forkant er usammenhengende, bør du vurdere to tankeeksperimenter.


Uendelige hopp & trapper
For det første, er det mulig for noen, si en superhelt med uendelig spenst, å hoppe ut av en uendelig dyp bunnløs brønn? Selvfølgelig ikke. Det er ingen start-matte eller fundament du kan satse fra. Når det gjelder ting som endrer seg over tid (evolusjon), hvis hullet på bakkenivå representerer nåtid, og ideen om uendelig tid, betyr at det ikke grunnlag for å hoppe fra (en første forandring over tid), da vil det nåværende øyeblikk av forandring aldri kunne nås. Hopperen kunne aldri komme ut av hullet fordi det ikke er noe utgangspunkt for at han skal komme oppover. Fordi det nåværende øyeblikk eksisterer og ting endrer seg over tid (evolusjon), følger det logisk at det eksisterer grunnlag for at den første forandringen skulle kunne skje som fører til utviklingen (forandring over tid) vi ser i dag.


For det andre, anta at en mann går opp trinnene til verandaen din og ringer dørklokken. Du svarer på døren og spør om du kan hjelpe ham. Han sier, "Jeg har nettopp gått et uendelig antall skritt og endelig fullført dem her på verandaen din." Selvfølgelig tror du ikke på ham, men han insisterer på at han har fullført denne prestasjonen. Du ber om bevis, og han inviterer deg til å bli med på en reise for å gjenopprette hans uendelige antall skritt. Han forteller deg at når dere to når dette uendelige punktet, vil dere da følge de samme fotspor helt tilbake til inngangsdøren din. Du avviser forkastet hans tilbud fordi du skjønner at hvis du skulle omgå en uendelig mengde trinn, vil du aldri komme hjem igjen! Faktisk vil du aldri vende om og begynne reisen hjem! {Forutsetter at en ikke kan gå over hav, jorda rundt -oversetters kommentar.}
Vurder trinnene som er involvert. . . du ville ta ett skritt, deretter et annet skritt, deretter et tredje skritt. Til slutt vil du ta en million steg, og til slutt en milliard trinn, og deretter en trillion trinn. Uansett hvilket skritt du tok for øyeblikket, kan du alltid ta et ekstra og telle det - aldri når du faktisk 'uendelig'. Når du bestemmer deg for å vende deg om å komme hjem, vil du være på et tellbart trinn. Så, hvis du kommer hjem igjen, ville ikke trinnene dine være uendelige.


Akkurat som det ville være logisk umulig for deg å gjenta alle trinnene denne fotgjengeren hevder å ha gjort, er det like umulig for denne fotgjengeren å gå en faktisk uendelig mengde trinn som slutter på verandaen din. En rasjonell person vil vite at den som gjør et slikt krav, enten har en vrangforestilling eller villeder. Fotgjengeren må ha tatt et første skritt.

Endring over tid (evolusjon) har det samme problemet. Hvis en første endring skjedde, følger det logisk at en første forandring må komme fra en evig tilstand uten endring. Tenk på dette som en frossen/statisk tilstand der ingenting skjer og ingenting har skjedd logisk før den første forandringen (jeg vet at dette er vanskelig å forestille seg). Dette trenger ikke virke som noen "big deal", men implikasjonene er enorme! Dette er tilfellet fordi hvis ting ikke endres i en frossen/statisk tilstand, så vil ingenting skje. Dette skyldes at hvis ting ikke utvikler seg, fremkommer, forfaller, vokser eller blir ustabile (som er ord som innebærer endring over tid), vil disse tingene aldri kunne forårsake den første forandringen. Endring over tid kan ikke gjøre rede for ting som begynner å forandres over tid. Det vil si, hvis ingenting skjer, kan ingenting beskrive eller redegjøre for den første forandringen som resulterte fra en statisk, frossen og uendret tilstand! MED MINDRE...
... det eksisterte en viljes-agent i denne statiske tilstanden som hadde makt til å handle.


Annet enn en viljes-agent, hva kan ellers føre til endring fra en uendret tilstand? I det minste kan en viljes-agent med makt til å handle, eksistere i en statisk tilstand og så føre til at noe skjer. Det vil si, hvis ingenting skjer, men en viljes-agent med fri vilje eksisterer i denne statiske tilstanden, så kan denne viljes-agenten fritt velge å handle og forårsake den første forandringen. Dette er hva Aristoteles ment med "den ubevegelige beveger."
Viljes-agenter er personlige 'vesener'. Hvis et vesen er personlig i naturen, er dette vesen den type 'ting' du kan ha et personlig forhold til - det vil si i det minste hvis du er en person! Dermed, hvis du er en person, så er det i det minste mulig at du kan ha et personlig forhold til denne ubevegelige bevegeren!


Et argument fra endring over tid


Vi kan oppsummere hele argumentet i en trinnvis logikk (syllogisme):
1- Ting endrer seg over tid (evolusjon).
2- En status av endring kan ikke være uendelig i varighet.
3- Derfor oppsto en første forandring fra en uendret tilstand.
4- Bare en viljes-agent kan føre til endring fra en uendret tilstand.
5- Viljes-agenter er personlige.
6- Derfor eksisterte denne personlige agenten i en uforandret tilstand.
7- Alt som eksisterer i en uendret tilstand, begynte aldri å eksistere og er evig uten begynnelse.
8- Derfor er årsaken til den første forandringen (og til slutt endringen i saker vi befinner oss i nå) en personlig agent som er evig uten begynnelse og var i en uforandret situasjon logisk før den første forandringen ble forårsaket.


Denne endelige deduktive konklusjonen bør være en øyeåpner! Hvorfor skulle dette få en oppmerksomhet? Fordi denne personlige agenten som forårsaket at ting begynner å utvikle seg og forandre seg over tid, er Gud! Bibelen noterer ikke bare muligheten for å ha et personlig forhold til den 'ubevegelige bevegeren' - Gud; Den forklarer nøyaktig hvordan du og jeg kan kjenne Gud personlig gjennom Jesus Kristus !
Bunnlinjen: Hvis du tror at ting faktisk utvikler seg og endrer seg over tid, bør du avvise ateisme!


Forbli fornuftig og ta konsekvensen av dette: Jes 1v18: Kom, la oss gjøre opp vår sak! sier Herren. Om syndene deres er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull.


Tim Stratton: Original Blog Source: -her.


Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund