Muslimske konvertitter puster nytt liv i Europas kjempende kristne kirker
(Oversatt fra: http://www.foxnews.com/world/2017/03/21/muslim-converts-breathe-new-life-into-europe-s-struggling-christian-churches.html )

Bilde 1. Muslim i tysk kirke


Kristendommen gjør et comeback i Europa - og det er stort sett takket være (eks) muslimer, sier eksperter på islam og kirkeledere.
Et stigende antall muslimer, mange av dem flyktninger fra Syria, Irak og Afghanistan, konverterer til kristendommen, og puster nytt liv i Europas en gang kjempende kristne kirker. Muslimene flokker seg til ulike kristne kirkesamfunn, sier eksperter, inkludert å bli protestanter, evangeliske eller katolske.
I det mange deler av Europa blir stadig mer sekulære og gudshus ser menighetslemmer forsvinne i hopetall, så er det muslimske konvertitter som puster nytt liv i kristne kirker som sliter.
"Europeiske kirker har kjempet i flere tiår for å dele evangeliet med moderne sekulære europeere," fortalte Matthew Kaemingk, professor ved Fuller Theological Seminary i Seattle til Fox News. "De har funnet muslimske innvandrere å være mye mer åpne for kristendommens budskap."
Kaemingk, som har gjort forskning fokusert på kristne svar på muslimsk innvandring i Nederland, og har skrevet en bok med tittelen "Christian Hospitality and Muslim Immigration in an Age of Fear" som vil bli offentliggjort i høst, sa at sekulære europeere sjelden føler et dypt behov for den type helbredelse og frelse som kirken tilbyr.
"Det er ulovlig i mange muslimske land til å konvertere til en annen religion. Det er tryggere å konvertere til kristendommen i Europa".
- Timothy Furnish, forfatter av bøker om islam


"Europeere er velstående, komfortable, sunne og kraftige," sa Kaemingk. "Kort sagt, de tror ikke de trenger Gud."
Men, la han til, muslimske innvandrere er helt motsatt - de er intenst åndelige. Men de forlater sin egen religion for en rekke årsaker.
Noen muslimske flyktninger som bosetter seg i europeiske land kan konvertere ut fra antagelsen om at deres sjanser for å få politisk asyl vil bedre hvis de er kristne, ifølge The Guardian. Andre kan ha hatt en tidligere interesse i å konvertere, men var ikke i stand til å gjøre det mens de levde i Midtøsten, der konverteringer er ofte er forbudt og kunne gjøre familien til et mål. Noen jihadister, inkludert ISIS, målretter kristne for drap i land som Syria og Irak.
Andre vender seg til kristendommen for å assimilere i sitt nye land.


"Den gjennomsnittlige muslimske nykommer i Europa opplever et enormt samfunnsmessig press. De opplever rasisme, fattigdom, ekskludering, diskriminering, språk og kulturelle barrierer, og en dyp følelse av tvangsforflytning,"sa Kaemingk . "Deres følelse av hjemløshet er ikke bare geografisk, den er åndelig. Kirker som tilbyr disse muslimene reell og meningsfull gjestfrihet ser noen overraskende resultater."
Tyskland fikk nesten 900 000 asylsøkere i 2016; de fleste var fra Syria, Irak og Afghanistan, ifølge publiserte rapporter. Kirker i Berlin og Hamburg ble møtt med så mange asylsøkere som ønsker å konvertere at de holdt dåp i kommunale svømmebassenger.
Det økende antall asylsøkere i Tyskland gjorde at landets evangeliske kirkeledere til utstedte en håndbok om å døpe konvertitter, rapporterte The Independent.

Bilde 2. Dåp av muslimsk konvertitt


Video om Iranske konvertitter.


"I de senere år, har asylsøkere - enten alene eller som en familie - i økende grad vendt seg til den kristne tro og spurt kirkesamfunn om de kunne bli døpt," sa håndboka innledning. "Dette er en spesiell utfordring, ikke bare for asylsøkere, men også for sogneprester, menigheter og prestegjeld, som veileder de som blir døpt i mange timer, følsomt og ansvarlig."

I Østerrike, mottok den katolske kirken ca. 300 søknader om voksen dåp i de tre første månedene av 2016, og nesten tre fjerdedeler av disse er flyktninger som konverterter fra islam, rapporterte the Guardian https://www.theguardian.com/world/2016/jun/05/european-churches-growing-flock-muslim-refugees-converting-christianity . En iransk mann til The Guardian at han flyttet til Østerrike fordi han prøvde å konvertere i sitt hjemland, men ble ofte trakassert for å gjøre det.
Mannen sa at en gang, da han forlot en bibelklasse i Iran, ble han og andre som hadde vært i studiegruppen hans angrepet. Flyktningen, kun identifisert som "Johannes," sa at konvertering er så mislikt i sitt hjemland at bare hans søster vet om hans beslutning om å bli en kristen.

Bilde 3. Kirker kan trenge påminnelser


"En religion som begynte med vold kan ikke lede mennesker til frihet og kjærlighet," sa Johannes , i det han forklarte sin skuffelse over islam. "Jesus Kristus sa 'de som griper til sverd, skal falle for sverd'. Dette endret virkelig mitt sinn."
Kamal Nawash, tidligere juridisk direktør i den amerikansk-arabiske antidiskrimineringskomiteen og nåværende president i frie-muslimer koalisjonen, fortalte Fox News at de som konverterer sannsynlig ikke var dypt troende muslimer til å begynne med.
"Noen som er virkelig er ortodokse vil ikke gjøre det," sa Nawash. "Og andre har kommet fra land der religion og stat ikke er atskilt, som det er her i USA, og der religion er pålagt. Noen ganger når folk forlater dette stedet, og møter folk som inviterer dem til sin kirke, tenker de: "Jeg er lykkelig her, hvorfor blir jeg ikke en kristen?"


Alt fortalt, sa Nawash , det er ikke sannsynlig at konverteringer skal gjøre stor forskjell i den muslimske befolkningen generelt.
"Vi snakker fortsatt," sa han, "om svært små antall."


{Tillegg fra oversetter 'Forakt ikke en liten begynnelse': Job 8v7: Din begynnelse var liten, men slutten blir stor. }

Stoffutvalg og bilder ved Asbjørn E. Lund