Motstand og forfølgelse

(fra utdelt materiell av Øivind Benestad under 40 dager, Kristiansand Frikirke, våren 2016)

Salige er dere når folk hater dere Elsk deres fiender
når de utstøter dere gjør godt mot dem som hater dere
og håner dere velsign dem som forbanner dere
og skyr navnet deres som noe ondt og be for dem som mishandler dere
- for Menneskesønnens skyld!  

Luk. 6v22

Luk..6v27

 

Bibelen er full av tekster mot troen som ikke er unormalt. NT ble faktisk skrevet til og av kristne som ble forfulgt.

Varslet av Jesus:

Mot og trofasthet i forfølgelse:

Matt.20v22; 24v7-8 og 10; Mark.13v9-13; Luk.21v12-19; Joh.15v18-21; 16v1-2

Hebr.12v1-3; 13v13; 1.Pet.3v14-16; 4v12-16; 5v8-10; Jer.26v11-16; 1.Kor 4v9-13; 2Kor4v8-12; 6v4-10; 11v23-27; 12v10; 2Tess1v4; 2Tim1v8 og 12; 2v9-10 Hebr.11v25-27; 11v33-38; Jak.5v10; Åpb.2v3 og v10-13; 6v9-11; 12v10-11

Løfter til dem som holder ut:

Glede i forfølgelse

Matt. 5v10-12; 10v22; 24v9-13; Luk.6v22-23; 21v17-19; Rom.8v17-18; 8v35-39; Åpb.2v9-10

Luk.6v22-23; Joh.16v33; 17v13-15; Ap.gj.5v41; 2Kor12v10; Fil.2v17-18; Kol.1v24; 1Tess1v6; Hebr.10v23-34; 1Pet.4v12-16

Hvordan møte fiendskap og forfølgelse:

Paulus erfaring og undervisning:

Matt.5v43-48; Luk.6v27-28; Apgj.7v59-60; 14v22; Rom8v17-18; 12v14; 12v17-21; 2Kor4v17-18; Fil.1v29

Apgj.9v16; 9v23-25; Apgj.16v19-26; 22v21-24; 1Kor4v9-13; 2Kor1v8-10;4v8-12; 6v4-10; Gal.5v11; Gal.6v17; Fil.1v29-30; 1Tess2v2 og 14-15; 2Tim1v11-12; 2v9-10; 3v11-12; 4v16-18

 

 

Lagt til rette for .htm-format ved Asbjørn E. Lund (Bildene sto ikke i opprinnelig artikkel, og er satt inn av undertegnede, se evt. lenke i Bilde-nr)