Kristen tro kompatibel med vitenskap
(Oversatt herfra.)


Anta Paulus en dag får rett: Jesus kommer tilbake, og alle de døde står op. Hvilken holdning bør en rasjonell moderne historiker som bevitner dette scenariet anta?
De må finne en naturlig forklaring på alt som skjer i henhold til Tobias Hägerland og Cecilia Wassen. Som historiker, kan man ikke engang vurdere muligheten for at Gud har grepet inn, uavhengig av bevisene presentert. Lammene har begynt å leke med løver? Det må være på grunn av en naturlig forårsaket mutasjon.


Som forfatterne av "The Unknown Jesus" skriver: "Siden vi aldri helt kan identifisere alle historiske årsakssammenheng, er vi som historikere ikke "utforstående til" (oversetters tolkning) at fenomen er "uforklarlige" i streng forstand. En historiker kan for eksempel alltid tenke på forskjellige naturlige forklaringer for at Jesu grav var tom. "
Et tilstrekkelig kreativ historiker kan sikkert også vurdere de naturlige forklaringer på alle oppstandelser fra de døde. Men dette betyr ikke at han eller hun skal gjøre det. Som dette eksemplet viser, er det en grense hvor de naturlige forklaringer slik vil være konstruert, at det ville være irrasjonell ikke å vurdere andre forklaringer.


Problemet for Hägerland og Wassen er at de ikke kan innrømme at det er en slik grense, for da må de diskutere hvor den går. Akkurat hvor vanskelig å forklare noe må være for å rettferdiggjøre en overnaturlig forklaring på den måten? Og hvor på denne skalaen havner de historiske forhold som påberopes som bevis for Jesu oppstandelse?


Innenfor internasjonale bibelske studier, er det ingen forbud mot å diskutere slike spørsmål. Mange prominente eksegeter gjør det også, og noen av dem tror på at oppstandelsen er historisk troverdig. I andre vitenskapelige områder - som evolusjonsbiologi - er i dag en interesse og åpenhet for å diskutere teologiske tolkninger av forskningsresultater. I et stort internasjonalt forskningsprosjekt ledet av Harvard biolog Martin Nowak og Cambridge teolog Sarah Coakley diskuteres, for eksempel, hvordan teologiske perspektiver kan belyse den evolusjonære veksten av samarbeid. Man kan spørre hvorvidt Gud-hypotesen ville være mindre relevant, (eller innbrudd) i Bibelen enn forskning innen evolusjonsbiologi.


Hägerland og Wassen har forhåndsbestemt at alle historiske hendelser er en verdslig forklaring som er komplett, og at Gud alltid er irrelevant. Som grunner for sitt standpunkt, er de avhengige følgende argumenter: "Det er urimelig at vitenskapelig forskning bør søke overnaturlige forklaringer på historiske hendelser ... Da skulle vi kunne anta at andre healere i antikken, som Apollonius av Tyana, også på mirakuløst vis var i stand til å helbrede de syke og oppvekke døde".
Dette argumentet kan ikke tåle gransking. De fleste forskere er åpne for muligheten for at utenomjordiske sivilisasjoner en dag kan nå jorden. Må forskere derfor ta alle UFO historier på alvor? Ifølge Hager og Wasséns logikk, vil dette bli konsekvensen. De hevder at historikere som er åpne for muligheten for mirakler, må ta alle mirakelhistorier alvor. Heldigvis deler få forskere Heron Lands og Wasséns logikk. Ellers ville vi nødt til å lese bøker som gjør det klart at utenomjordiske ikke under noen tenkelige omstendigheter kunne regnes med i vitenskapelige forklaringer. Ikke engang om de svever med romskip over hver storby.


Kanskje den mest bemerkelsesverdige ting om "The Unknown Jesus" er at forfatterne - uten å sette frem argumenter - sier at den tradisjonelle kristne tro er uforenlig med et vitenskapelig verdensbilde. Evangelienes mirakelhistorier er "åpenbart urimelig i lys av det vi allerede vet med sikkerhet", og "noen historier om Jesus, som at han gikk på vannet og gjorde vann til vin, er selvsagt umulig å blande sammen med et vitenskapelig syn på verden." Hvis dette var sant, må vi velge mellom å ha et vitenskapelig syn på verden og å tro på Jesu oppstandelse. Richard Dawkins og de såkalte nye ateister ville absolutt være enig, - samt visse bibelske fundamentalister, - men de fleste moderne filosofer ville nøle før en så sterk uttalelse.


Resonnementet i "The Unknown Jesus" bygger på tankene til opplysningsfilosof David Hume, som ironisk nok beskrev den kristne tro som et "pågående mirakel". En person som både tror på Jesu oppstandelse og samtidig inkluderer et vitenskapelig verdensbilde klarer mirakuløst å holde sammen to ting som virkelig er "umulig å holde sammen," ifølge både Hume og Hägerland/Wassen. Kanskje til og med én av de to bibelske forskere - for å låne Humes ord - "er klar over et pågående mirakel i sin egen person"?


Det hadde selvfølgelig vært helt legitimt for Hägerland og Wassen å fullstendig unngå spørsmålet om miraklenes historisitet, og i stedet overlate det til religiøse filosofer (som livlig diskuterer det - på en vitenskapelig måte). Problemet er at forfatterne tar en tydelig posisjon - de sier at mirakler ikke er historiske - men uten å basere sin konklusjon på en vurdering av beviser og argumenter, som de gjør i andre vitenskapelige sammenhenger. I stedet, følger deres konklusjon automatisk, fra en viss vitenskapsideologi. Denne ideologien ser naturen som en lukket årsakssammenheng, og hevder at det aldri kan være rasjonelt å tro på mirakler. I bakgrunnen finnes argumenter av Schleiermacher, Troeltsch og nevnte Hume. Disse argumentene er ikke dårlige - de er virkelig ille. Humes argument om mirakler har ikke overlevd gransking, er utsatt for bruk av moderne sannsynlighetsteori, og det avvises bryskt av mange analytiske filosofer i dag. Hume ønsket, som Hägerland og Wassen, unngå å diskutere de bibelske miraklers troverdighet, og derfor hevdet han, at uansett styrken av bevis for et mirakel måtte ha, så er det bevis som motsier mirakelet alltid sterkere. Denne påstanden er rett og slett usann, og ingen som kan sin sannsynlighetsteori, kan akseptere det, men i visse deler av Bibelvitenskapen utøver slik tenkning fortsatt en sterk innflytelse, dessverre.


Man bør derfor ikke bli forledet til å tro at Heron og Wasséns syn på hva som skjedde etter Jesu død er rasjonelt basert. Liksom Hume ville forfatterne av "The Unknown Jesus" nekte oppstandelsens historisitet, selv om Gud selv hadde vitnet om det med tordnende røst fra himmelen hver dag kl. 12. For å være virkelig vitenskapelig må man nemlig, i henhold til nevnte vitenskapelige ideologi, være nærmest overnaturlig dogmatisk.

 

Mats Wahlberg, Førsteamanuensis i systematisk teologi ved Umeå Universitet.

 

(Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund) )