Kristendom bekreftes ved

(Argumenter er hentet fra boka: 'I Don't Have Enough Faith to be an atheist' av Norman L. Geilser og Frank Turek)

1. Sannhet om virkeligheten kan erfares

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Det motsatte av sannhet er usant.

3. Det er sant at den teistiske Gud eksisterer. Dette tilkjennegis ved:

a. Begynnelsen av universet (Kosmologisk Kalam-argument)

b. Universets Design/fininnstilling (Teleologisk og antropisk prinsipp)

c. Livets Design (teleologisk prinsipp)

d. Moralsk lov (Gudsargumenter)

4. Dersom Gud eksistererer, er undre mulige

5. Undre kan bli brukt til å bekrefte en beskjed fra Gud

6. NT er historisk til å stole på: det bevitnes ved:

a. Tidlige vitnesbyrd b. Øyenvitne-skildringer c. Autentiske vitnesbyrd d. Øyenvitner som ikke ble manipulert/narret..

7. NT sier at Jesus hevdet å være Gud

8. Jesu krav på å være Gud, blir bekreftet av:

a. Hans oppfyllelse av mange profetier om Ham selv

b. Hans syndfrie liv og mirakler

c. Hans forutsigelse og gjennomføring av sin død og oppstandelse

9. Derfor er Jesus Gud

10 Det som Jesus -som er Gud, lærer -er sant.

11. Jesus lærte at Bibelen er Guds Ord.

12. Defor er det sant at Bibelen er Guds ord og at det som står i motstrid til den er feilaktig.

 

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund