Debatt med ateiser: Universets opprinnelse (Del 2/5) ; 22.8.2017
Av Dan Grossenbach

Oversatt herfra.
I forrige innlegg i denne korte bloggserien funnet her, forklarte jeg hvordan fire fakta som flertallet av ikke-kristne eksperter er enige om, kan brukes til å bygge en sterk sak for kristendommen. Dette er tilnærmingen jeg tok da jeg debatterte Freethought Arizona-talsmannen Dr. Gil Shapiro i november 2016. I denne ukens innlegg vil jeg dekke den første.
#1. Oppdukkingen av universet
Enten er universet uendelig gammelt eller det startet på for begrenset tid siden på et bestemt tidspunkt. Det er ikke noe tredje alternativ, med mindre vi nekter universets eksistens helt som noen med new-age eller østlig trossystem gjør. Kosmos har vært fokus for studier så lenge mennesket har eksistert, og noen mysterier forblir likevel uløste. Likevel, at universet hadde en begynnelse, er noe vi kan si med relativ stor grad sikkerhet.


1. For omtrent 13,8 milliarder år siden kom universet inn i eksistens, der energi, materie, naturlover, tid og rom ankom på scenen, mens de forut for det ikke var der. ASU astrofysiker og religiøs kritiker Paul Davies sier "universet kan ikke ha eksistert for alltid. Vi vet at det må være en absolutt begynnelse for en endelig tid siden. " [1]
Alexander Vilenkin, en annen religions-skeptiker, går videre med å argumentere for et begrenset utgangspunkt, selv med muligheten for flere universer da han sa dette i 2003:
"Det sies at et argument er hva som overbeviser en fornuftig mann, mens et bevis overbeviser selv en ufornuftig mann. Med beviset som er på plass, kan kosmologer ikke lenger skjule seg bak muligheten for et fortids-evig univers. Det er ingen flukt: de må møte problemet med en kosmisk begynnelse. "Problemet for Vilenkin og hans ikke-kristne samtidige er det som følger av en "begynnelse". [2]
For å forsvare denne ideen sa den frittalende religionsskeptiker og Arizona State University fysiker Lawrence Krause: "Hvis du spurte meg hva jeg ville satse, ville jeg satse på at vårt univers hadde en begynnelse." [3] For å se hvorfor forskere som Davies Krause , og andre skeptikere anser begynnelsen på universet et problem, er det viktig å se hva som følger av et annet faktum vi allerede kjenner.


2. I ensartet og gjentatt menneskelig erfaring har alt som begynner å eksistere en årsak (-utenfor seg selv)
Ved å sense de forestående konsekvensene av disse to fakta, forsøker Dr. Krause å vise hvordan hendelser kan oppstå fra "ingenting". Problemet er at han definerer ingenting som noe. Du kan se Krause først riktig definere "ingenting" som "fravær av noe", men i aller neste åndedrag forteller han at hans "ingenting" av universets pre-eksistente initial-betingelser inneholdt noe, nemlig mange komplekse "ting" og "partikler" som interagerte med hverandre. [4] Dr. Krause er en begavet mann og må vite bedre. For ting og partikler som han nettopp listet som standard, innebærer rom, tid, energi, materie og abstrakte objekter som fysiske lover og logikk, som er alt som trengs for å utgjøre hele vårt fysiske univers. Disse tingene er ikke bare "ingenting" ('ingen-ting'), men er nettopp de ting forskerne forteller oss ikke eksisterte før de kom til i starten av universet, en begynnelse som Dr. Krause ville sette pengene sine på. Faktisk består universet selv av de samme tingene han tilskriver som "ingenting". Så for Krause: ingenting = univers.
Hvis disse to første punktene er sanne, som nesten alle eksperter er enige om, og logikken er sann, er følgende konklusjon uunngåelig.


3. Universet hadde en årsak.
Dette åpner en helt annet sett av spørsmål: Hvem eller hva er årsaken? Vel, vi kan utlede noen få ting fra dette argumentet. Årsaken må være overnaturlig, ikke-forårsaket, romløs, immateriell, tidløs, personlig, kraftig, rasjonell og uavhengig. Denne listen med egenskaper utelukker nesten hver eneste verdensreligion bortsett fra monoteismen.
Ikke-forårsaket - 1.Mos 1: 1, Sal 102: 26-28, Joh. 1: 3-4, 1 Kor 8: 6, Kol 1:16, Heb 1: 2
Romløs/immateriell - Jes. 66: 1-2, Ap.gj. 7:48-50
Tidløs - Sal. 90: 2, Job 36:26, Åp.bar. 1: 8, Joh 8:58
Personlig - 1.Mos 17: 1, Åpb. 19: 6, Sal. 33: 9, Rom 4:17
Kraftig - 1Mos. 18:14, Jer 32:17, Job 42: 1-3, Mt 19:26, Mk 14:27-28 , Sal71v18b-19.
Rasjonell - Jes. 1:18, 2 Tim 2:13, Lk 10:27
Uavhengig - 1Mos. 1: 1, Sal. 102: 26-28, Joh. 1: 3-4, 1 Kor 8: 6, Kol 1:16, Heb 1: 2


Vi kan ikke fremvise kristendommens Gud som svar på dette første argumentet alene, men det er ingen bedre kandidat enn teisme på kravet. I det minste samsvarer den bibelsk kristendoms Gud denne beskrivelsen uten en eneste feiltagelse og er blant en svært kort liste over utfordrere. Det er viktig å merke seg at ingen rivaliserende ateistiske teorier passer med disse egenskapene til universets første årsak. Men før jeg kritiserte noen konkurrerende alternativer, ventet jeg på at Dr. Shapiro skulle presentere en annen årsak som bedre forklarer universets oppbyggelse. Han gjorde det aldri. Og alternativene som tilbys av ateister nevnt her, starter med falske eller ubegrunnede antagelser. Ateister kan ikke like den kristne forklaringen, men de ser ut til å støtte grunnlaget for det og unnlater å tilby en bedre måte. Så den bibelske redegjørelsen for universets ankomst er fortsatt den beste forklaringen tilgjengelig for oss.


Referanser:
[1] Paul Davies, "The Big Bang-and Before," lecture at Thomas Aquinas College March 2002 quoted from ReasonableFaith.org.
[2] Alexander Vilenkin, Many Worlds in One p176, quoted from Common Sense Atheism blog post "Craig on Vilenkin on Cosmic Origins" by Luke Muehlhauser
[3] Lawrence Krause, debate with William Lane Craig in Brisbane, Australia on August 7, 2013 transcript here
[4] Lawrence Krause, debate with William Lane Craig, 2013, video here starting at around 17:00

FREE CROSSEXAMINED.ORG RESOURCE
Få første kap. av "Stealing From God: Why Atheists Need God to Make Their Case" som pdf i 'Rød-ramme' etter artikkel: her.

Sang mens du leser gjennom det en gang til: God of creation: 'So will I'.

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund