Negative konsekvenser av religion? -av Olav Elgvin