HVA HANDLER EGENTLIG KAMPEN OM KJØNNSSPØRSMÅL OM
Av Michael Sherrard
Oversatt herfra.


Har du vanskelig for å forstå hvordan rasjonelle mennesker virkelig kan tenke seg at kjønnsnøytrale bad er en god ide? Er du forvirret om hva som skjer kulturelt? Gjør det noe for deg at selskaper anvender politisk og økonomisk press for å reformere vår sosiale seksualitet? Vel, her er det som skjer: Den kulturelle kampen over seksualitet og kjønn koker ned til en ting: et meningsfylt liv. Det er det som alle kampene handler om, og det er derfor kampen inneholder slikt sinne og vitriol. Hver kamp er en del av en større kamp: Hvordan har man et meningsfylt liv? Og det er dette du må forstå, svaret på det forrige spørsmålet bestemmes av livssyn.


Et livssyn er et sett av syn som gjør at du ser livet på en bestemt måte. Vi har alle ett. Du kan ikke unnslippe det. Vi har alle tro på hvordan vi ser livet, danner konklusjoner og tolker våre erfaringer.
Jeg har en kristen livssyn. Jeg har tro på virkeligheten. Blant annet tror jeg at Gud eksisterer, verden er rasjonell (dvs. mulig å kjenne), og livet har objektiv mening og iboende verdi. Min eksistens er kilden til min mening og verdi. Fordi jeg er laget i Guds bilde, har jeg uvurderlig verdi.
Jeg bor imidlertid i et samfunn, hvor nesten alle andre har et naturalistisk verdenssyn. Naturalisme er et sett av syn på virkeligheten. Naturalisme innebærer blant annet at Gud ikke eksisterer, verden er rasjonell (selv om de ikke kan rettferdiggjøre dens rasjonalitet), og livet har ingen iboende mening eller verdi. Og det er en stor sak. Fikk du tak i det? Livet har ingen iboende mening eller verdi. Så hva gjør deg og ditt liv verdt noe? Det er det store problemet for naturalister.


Naturalister har lenge anerkjent konsekvensene og problemene som stammer fra deres verdenssyn. George Orwell bemerket dette for noen tid siden i sit essay Notes on the Way. I den skriver han om nødvendigheten av å kutte bort sjelen. Du skjønner etter naturalismen, eksisterer ikke selvet eller sjelen. Enkelt sagt, du eksisterer ikke. "Mennesket er ikke en person, han er bare en celle i en evig kropp", som Orwell sier. Problemet er imidlertid når du kutter bort sjelen, finner du deg selv i en svært øde verden: eksistens uten mening og verdi. Orwell så dette.
"I to hundre år hadde vi saget og saget og saget på grenen vi satt på. Og til slutt, mye mer plutselig enn noen hadde forutsett, ble vår innsats belønnet, og ned kom vi. Men dessverre hadde det vært en liten feil. Tingen på bunnen var ikke en seng av roser, det var en innhegning full av piggtråd."


Så hvordan redder naturister seg fra denne dystre dystopien? Hvordan finner de mening i livet? De produserer den. Den franske filosofen Jean-Paul Sartre var en pioner i å hjelpe naturisten ut av deres vanskeligheter. Han antok at eksistensen gikk forut for mening. Dette betyr i utgangspunktet at du er et tomt ark, så gjør livet ditt til hva du vil. Fordi din eksistens ikke har noen inneboende mening eller verdi, kan du gjøre hva du vil med det. Vær en drage. Bli en kvinne. Gift deg med din mor eller PCen. Definer ditt liv som du ser hensiktsmessig. Din autonome vilje er hva som gir din eksistens verdi og mening. Det er din verdighet.
Dette er hva kampen er om. For å få en meningsfylt eksistens må du ha full frihet til å danne deg selv etter din vilje og din vilje alene. Så en trussel mot å si friheten til å velge kjønn er en trussel for samfunnet som har tatt imot naturalisme og trenger å produsere mening og verdi gjennom uhindret valgfrihet. For hvis du fjerner evnen til å danne ditt innhold gjennom valg, fjerner du ethvert håp om et meningsfylt liv.


Lar være klar over hva som foregår her. Vårt samfunn handler kollektivt ut fra antakelsen om at Gud ikke eksisterer og naturalisme er sant. De kjemper for å danne et samfunn som gjenspeiler denne troen. Dette er igjen hvorfor kampene er så intense. Det er et radikalt skifte i vårt samfunn. Men jeg lurer på om folk er veldig klar over dette. Jeg lurer på om vi er villige til å erklære på en slik måte at Gud er død. Er vi klare til offisielt å erstatte det kristne livssyn med et naturalistisk?
Vel, her er saken, og dette kan sjokkere deg, vi burde være klare. Vi bør forlate det kristne verdenssyn hvis naturalismen er sann. Men det er den ikke. Naturalisme er et svært svakt livssyn når det gjelder dens forklaringskraft for virkeligheten, og den gir faktisk ikke en rasjonell begrunnelse for å tro på seg selv. Men det er en artikkel i seg selv. Likevel tror jeg at vi kan undersøke bare ett aspekt av naturalistens posisjon og se hvorfor det er noe vi ikke kan omfavne.


Ifølge naturalisme eksisterer Gud ikke. Dermed form din eget essens for å gi din eksistens mening og verdi. Men fordi Gud ikke eksisterer, kan ikke selvet eksistere som naturalisten glatt vil innrømme. Men hvis selvet ikke eksisterer, kan fri vilje ikke eksistere. Ifølge naturalister er jeg en "celle i en evig kropp." Jeg er bare molekyler i bevegelse. Kjemi og fysikk dikterer hvordan jeg opptrer, føler og reagerer om denne verden. Jeg er ikke mer enn en maskin. Verre, jeg er en slave av min natur. Fritt moralsk valg er et stort problem for naturalisten. Det er den eneste tingen som trengs for å ha en meningsfylt eksistens, men det er den tingen som ikke kan eksistere, hvis naturalismen er sant.


Hvordan noen kan holde seg til naturalisme og tro på en fri vilje, er utenfor min forstand. Det er toppen av intellektuell uærlighet. Og av den grunn kan jeg ikke forestille meg hvordan noen kan være en naturalist. Det viktigste i deres livssyn er ikke mulig i henhold til deres livssyn. Og er ikke dette den største form for ironi. På grunn av deres livssyn må naturalisten strekke seg langt for å produsere frihet slik at de kan gi mening til sin eksistens i stedet for å omfavne det kristne livssynet som naturlig inneholder både frihet og mening.

For å være klar er naturalisme livssynet som har ført oss til dette slaget. Fra den følger kampen vi er inne i. Fordi Gud ikke eksisterer, har livet ikke noen annen mening enn den du produserer gjennom din autonome vilje. Et meningsfylt liv er hva saken balanserer omkring her. Det er derfor kampen raser.


Så hva betyr dette for oss? Fremfor alt betyr det at vi må engasjere roten til problemet. Vi kan ikke bare adressere symptomer. Vi blir lett sugd inn i argumenter om hva som er dårlig politikk og hva som ikke er det. Og det er greit. Vi bør engasjere oss i disse samtalene. Men vår innsats vil ikke være fruktbar hvis vi ikke tar opp hjertet av problemet. Problemet omkring kjønnsnøytrale bad flyter fra det naturalistiske livssynet.
Dessverre har de fleste ikke tenkt på kjønns-spørsmål og slikt på en meningsfull måte. De har ikke anerkjent hvordan naturalisme er verdenssynet bak kampen. De har ikke koblet sammen prikkene. De er bare koblet til der støyen lyder.
Du kan likevel hjelpe. Du kan hjelpe folk til å tenke meningsfylt om dette viktige problemet når du engasjerer dem i respektfull samtale. Som jeg har skrevet i min bok Relational Apologetics , tror jeg at den beste tilnærmingen i de fleste tilfeller er å stille spørsmål, lytte, lære å holde seg til saken, praktisere ydmykhet og peke folk til rett tid mot en sann forståelse. Vær forsiktig og respektfull i samtalene dine, og mange vil komme til å se at kristendommen fortsatt snakker fornuft i en alder med naturalistisk nonsens.

---
Michael C. Sherrard er en pastor, direktør for Ratio Christi College Prep, og forfatteren av Relational Apologetics . Bestillingsinformasjon og lignende kan bli funnet på michaelcsherrard.com.

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund