VILLE IKKE EN KJÆRLIG GUD FORSIKRE SEG OM AT ALLE KOMMER TIL HIMMELEN?
Oversatt herfra.


Konseptet med helvete er skremmende for mange kristne. Det er ikke hyggelig å tro at våre vantro elskede kan tilbringe evigheten skilt fra Gud -her, og beklager deres beslutning for alltid. Flere religiøse tradisjoner forsøker å unngå problemet ved å gi en ny sjanse til dem som avviser Guds tilgivelsesgave. De ser et sted der opprørske sjeler, i det neste livet kan revurdere sine valg eller fortjene sin vei til himmelen; Den katolske tradisjonen tilbyr "skjærsilden" og Mormonismen beskriver et "ånds fengsel". Begge søker å tilby løsninger på det vanlige spørsmål: Ville ikke en kjærlig Gud elske hele sin skapelse? Ville han ikke sørge for at alle går til himmelen (uansett hva de kan tro på dette livet)? En kjærlig Gud ville aldri begrense himmelen til et utvalg av noen få og tillate at millioner av mennesker lider i helvete, ville han?


La oss imidlertid vurdere himmelens natur og sannheten om mennesker. Himmelen er Guds rike, og de som til slutt kommer inn i himmelen, vil være forenet med Gud for alltid. Mens det høres fantastisk ut for noen av oss, høres det latterlig, kjedelig eller støtende for mange som avviser Guds eksistens (og motstår Guds retningslinjer og forpliktelser). Hvis alle til slutt vil ende opp i himmelen, er det uunngåelig og obligatorisk. Denne typen evige destinasjon virker i strid med Guds natur og naturen til den menneskelige “fri vilje”:


En tvungen himmel ville utrydde "fri vilje"

Folk som nekter Guds eksistens, gleder seg over det faktum at de har frihet og evne til å gjøre det. Noen av de samme folkene hevder imidlertid at en kjærlig Gud vil sørge for at alle går til himmelen etter at de dør. Men denne typen "universalisme" benekter faktisk menneskelig "fri vilje" helt og holdent. Hvis himmelen er det eneste målet som venter på oss (basert på forutsetningen, alle som dør til slutt kommer opp der), er det virkelig obligatorisk. I dette syn på etterlivet har vi ikke noe valg om hvor vi ender opp; alle er forenet med Gud, enten vi liker det eller ikke. En tvungen himmel avviser betydningen av menneskelig frihet, det eneste de som fornekter Gud, verdsetter mest. Ved å tilby (men ikke tvinge) himmelen til de som fritt velger å elske den som hersker der, ærer Gud faktisk og respekterer vår "fri vilje" universelt . Han behandler faktisk oss med stor respekt og verdighet; noe vi ville forvente hvis han var all-kjærlig i utgangspunktet.


En tvungen himmel ville omfavne dem som ikke "passer"

I tillegg til dette er en himmel, som inkluderer alt og alle, motstridende og ikke rimelig. Bare tenk på det i et øyeblikk. De fleste av oss ville være enige: Et hellig sted for evig belønning er rett og slett ikke egnet for mennesker med en viss karakter eller bestemte ønsker. Alle av oss kan tenke på noen fra historien som (ved vårt estimat) er ukvalifisert for evig belønning. Vi kan ikke alle være enige om hvem som burde eller burde ikke bli med på et slikt sted, men de fleste av oss ville nøle når vi betraktet folk som Hitler (eller kanskje livslange uopprettelige pedofile med morderiske begjær) for evig belønning i himmelen. Hvis det er en himmel, er det sikkert ikke egnet for visse typer mennesker/handlinger, og selv de mest skeptiske blant oss kan finne noen han eller hun ville plassere i denne kategorien. En tvungen himmel, inkludert de mest gemene og farlige folk fra historien, er sannsynligvis ikke hva skeptikere har i tankene når de argumenterer for et altomfattende endelig reisemål.


En kjærlig Gud ville gjøre himmelen mulig for oss alle mens vi respekterer de frie viljes- valgene til noen av oss. En kjærlig Gud vil belønne de av oss som har bestemt seg for å velge Ham, mens han handler rettferdig med de av oss som har bestemt seg for å velge imot Ham. Av denne grunn kan himmelen ikke være målet for ethvert menneske som noen gang har levd. Himmelen er ikke obligatorisk, men er i stedet skjebnen til dem som elsker den Gud som hersker der og har akseptert hans invitasjon.
J. Warner Wallace er en Cold Case Detective , Christian Case Maker , Seniormedlem i Colson Center for Christian Worldview , og forfatteren av Cold Case Christianity , Cold Case Christianity for Kids , Guds Kriminal Scene , Guds Kriminal Scene for Kids , og rettsmedisinsk tro.

 

 

Oversatt av Asbjørn E. Lund