EvoKE projektet pusher europeisk allmenhet til å "akseptere" evolusjon
Evolutionsnyheter; 8. mai 2017
(Oversatt fra: https://www.evolutionnews.org/2017/05/evoke-project-pushes-european-public-to-accept-evolution/ )


Bilde 1: Europa fra rommet, ved Smh232 (eget arbeid) [ CC BY-SA 3.0 ], via Wikimedia Commons.


En nylig artikkel i Nature Ecology & Evolution , "Public literacy in evolution" -her, diskuterer et nylig lansert prosjekt for å fremme evolusjonsteorien for det europeiske publikum. Kalt EvoKE, eller "EVOlutionary Knowledge for Everyone", er hovedanliggende i prosjektet å finne måter å øke "europeiske borgers aksept og forståelse av evolusjonen." På flere steder siterer artikkelen EvoKE-ledere som er bekymret for nivået av "aksept " av evolusjon. Språket er 'megetsigende':
Om hvorfor EvoKE var nødvendig: "I Europa, manglet vi en formell samtale om den offentlige aksept og forståelse av evolusjonen."
Om målene til EvoKE: "Å stimulere en diskusjon om status til europeiske borgeres aksept og forståelse av evolusjonsteorien."
Om innholdet i EvoKE-begivenhetene: "Spørsmålet om evolusjonsteorien er akseptert og forstått av europeiske borgere, har faktisk vært i fokus for flere diskusjoner på EvoKE 2017."
På nøkkelhandlinger for EvoKE: "Forskere må være proaktive og i forkant av vitenskapelig kommunikasjonsarbeid, spesielt gitt bevegelser som undergraver aksepten for evolusjon."
I tilfelle du overså det, bruker EvoKE mye tid på å forarge seg over om det europeiske publikum "aksepterer" evolusjonen. De virker spesielt bekymret over de "bevegelsene" som ikke oppfordrer folk til å "akseptere" evolusjonsteorien.


Som svar har prosjektet som mål å bli politisk. Det siste avsnittet sier:
I 2007 vedtok Europarådets parlamentariske forsamling resolusjonen: "Risikoen ved kreasjonisme i utdanning." Denne resolusjonen oppfordret statlige medlemmer til spesielt å forsvare og fremme vitenskapelig kunnskap og å fremme evolusjonskunnskap som en grunnleggende vitenskapsteori i skoleplaner . Vi er imidlertid ikke klar over en EU-politisk dagsorden om evolusjons-undervisning. Støtte til EvoKE og prosjektene som kom ut av møtet, vil sikkert være en måte for Europarådet å være mer proaktiv om disse problemene.
Vi rapporterte om ovennevnte 2007-resolusjon, vedtatt av Europarådet, på den tiden. Helt minneverdig erklærte det at undervisning om Intelligent Design kan medføre en "trussel mot menneskerettighetene." Spesielt fastslo denne resolusjonen:
"Den parlamentariske forsamlingen er bekymret for de mulige ulemper av spredning av kreasjonistiske ideer i våre utdanningssystemer og om konsekvensene for våre demokratier. Hvis vi ikke er forsiktige, kan kreasjonisme bli en trussel mot menneskerettighetene som er et sentralt tema for Europarådet."


"Kreasjonismen har mange motstridende aspekter. Ideen om intelligent design, som er den siste, mer raffinerte versjonen av kreasjonismen, nekter ikke en viss grad av evolusjon, men hevder at dette er verket til en overlegen intelligens. Selv om den er mer subtil i sin presentasjon, er doktrinen om intelligent design ikke mindre farlig. "
"Den nykreasjonistiske bevegelsen, som hovedsakelig består av advokatene for "intelligent design", forsvarer hypotesen om inngrep av en såkalt overlegen intelligens. Ved å beskrive den som vitenskapelig, krever supporterne av intelligent design at deres ideer kan bli undervist i biologi klasser ved siden av evolusjonsteorien."


"Intelligente designi-deer er anti-vitenskap: Enhver aktivitet som involverer blatant vitenskapelig svindel, intellektuell bedrag eller kommunikasjon som utelukker naturen, målene og grensene for vitenskapen, kan kalles antivitenskap. Den intelligente designbevegelsen ser ut til å være anti-vitenskapelig av flere grunner. For det første forvrenges vitenskapens natur. For det andre forvrenges målene for vitenskapen. {Som burde være å søke fram til rett erkjennelse, uansett resultater -oversetters kommentar } Skriftene til lederne av denne Bevegelsen viser at deres motivasjoner og mål ikke er vitenskapelige, men religiøse." {noe denne lenka torde imøtegå -oversetters kommentar.}


"Med kreasjonismen i dag er vi vitne til en vekst av tankemoduser som, ved å anlegge religiøse dogmer, angriper selve kjernen i kunnskapen som vi har bygd opp litt etter litt om natur, evolusjon, vår opprinnelse og vår plass i universet. Det kan ikke være tvil om at dette er et alvorlig angrep på menneskerettighetene."
"Vår moderne verden er basert på en lang historie, hvorav utvikling av vitenskap og teknologi er en viktig del. Imidlertid er den vitenskapelige tilnærmingen fortsatt ikke godt forstått, og dette er egnet til å oppmuntre til utvikling av all form for fundamentalisme og ekstremisme, synonymt med angrep av største infeksjonsfare for menneskerettighetene. Avvisningen av all vitenskap er definitivt en av de mest alvorlige truslene mot menneskerettigheter og borgerrettigheter."


For å oppsummere hevder resolusjonen at intelligent design er en form for kreasjonisme som er "farlig", "antivitenskap", fremmer "bedrag", er religiøst motivert. Den sier at undervisning av disse ideene utgjør "et alvorlig angrep på menneskerettigheter", "ytterst virulens for menneskerettigheter" og "en av de mest alvorlige truslene mot menneskerettigheter og borgerrettigheter." Oppløsningen går videre i 105 avsnitt på denne måten . Les hele greia -her.


Og husk, denne raseri-intolerante tiraden er ikke en tilfeldig blogg ranet fra en intolerant lavere-grads ateistisk student-klubb. Den ble vedtatt som en beslutning fra Europarådet, et kvasi-statlig organ og ville være en beskytter av "menneskerettigheter." Ifølge artikkelen i Nature Ecology & Evolution vil EvoKE-prosjektet drive lobby-virksomhet i EU - et offisielt statlig organ med reelle lovverksfullmakter - å trekke inspirasjon fra denne resolusjonen og begynne å drive politikk.
Hva slags politikk kan komme fra en slik erklæring, som står direkte mot tankefrihet, ytringsfrihet, religionsfrihet og frihet for vitenskapelig forskning? Resolusjonens påstander om at Intelligent Design kunne utgjøre en "trussel mot menneskerettighetene", lyder som et lett tildekket ønske om å kriminalisere eller juridisk hindre ID-støtte. Er dette hvordan EvoKE har som mål å oppmuntre Europa til å "akseptere evolusjon" - ved å erklære at alternative synspunkter utgjør en "trussel mot menneskerettighetene"? Ville de true dissentere med juridisk gjengjeldelse for å være "anti-vitenskapelige"?

 


Undertrykkende regimer her, har forsøkt spillopplegg som det tidligere. En håper at EvoKE vil ha som mål å overtale offentligheten med fornuft og bevis, ikke gjennom lovens tvang. Men i enhver objektiv fremstilling , er fornuft og bevis på siden til intelligent design, ikke evolusjonsteorien. Kanskje det er derfor, ser ut til, at noen er fristet av tøffere virkemidler.

 

Stoffutvalg og bilder ved Asbjørn E. Lund