Hvorfor ventet Gud så lenge for å lage mennesker?
Av Dr. Jeff Zweerink, 7 juli 2016

(Oversatt fra: http://www.reasons.org/blogs/impact-events/why-did-god-wait-so-long-to-create-people )

Universet ble til for nesten 14 milliarder år siden. Vårt solsystemet ble dannet for ca. 4,5 milliarder år siden. Selv kontinentene har eksistert i et par milliarder år. Hvis, som kristne hevder, menneskeheten er så viktig for Gud, hvorfor ventet han så lenge med å skape de første menneskene?

Bilde 1. Alt som begynner å eksistere -må ha en årsak utenfor seg selv (Kalam argumentet).


Dette spørsmålet har ulike hensikter, avhengig av personen som spør. Skeptikere vil vanligvis hevde, at menneskeheten ikke er sentralt for noe. I stedet representerer folk den siste hendelsen i en serie av rent naturalistiske prosesser (som, i følge dem, trolig vil fortsette lenge etter vår død). Ung-jord kreasjonister vil ofte hevde at slike lange perioder er i strid med Guds karakter, og derfor ikke inntreffer. Så, hvordan passer milliarder av år inn i en sammenheng, hvor menneskeheten spiller en sentral rolle i Guds skaperverk?

Bilde 2. Universet er forståelig


Forstå Guds fysiske lover

Det er viktig å huske at hvis Bibelens Gud eksisterer, betyr Hans suverene natur at Han kommer til å sette standarder og regler. Gud åpenbarer gjennom Bibelen at han opprettholder og vedlikeholder universet så pålitelig (se f.eks. Jer.33v25-26), at vi kan beskrive prosessene i arbeid, ved hjelp av fysikkens lover. Denne virkeligheten bringer to konsekvenser. Først, som en kristen og en vitenskapsmann, er forfatterens jobb å studere universet for å forstå hvordan Gud opprettholder og opprettholder skaperverket. Han får ikke bestemme hva Gud skulle ha gjort på forhånd, men han skal søke forståelse av hva han gjorde. For det andre bør påliteligheten av fysikkens lover, gi innsikt om hvorfor Gud ventet milliarder av år, på å skape mennesker.


Gitt fysikkens lover, som Gud valgte å bruke, ville universet ikke støtte menneskeheten før milliarder av år var gått. Fire minutter etter universet startet, inneholdt det bare hydrogen og helium. Livet, selv i primitiv form, trenger flere generasjoner av stjerner (som 'brenner' i milliarder av år), for å danne de nødvendige mengder karbon og oksygen. Eksistensen av en kompleks, flercellet organisme som mennesket, krever at en planet møter enda mer stringente forhold, for eksempel et stabilt, langvarig magnetfelt.


Jordens bemerkelsesverdige magnetfelt


Forskning viser at Jorden har hatt et sterkt magnetfelt, som den skylder mye av sin eksistens, men ikke av dagens sterke to-pols-karakter, (nord og sør poler, nært knyttet til rotasjonsaksen). Nyere studier tyder på noen vesentlige endringer i styrken og konfigurasjon av magnetfeltet, under siste 2 milliarder år. For rundt 1,7 milliarder år siden, endret magnetfeltet seg, fra en konfigurasjon med flere poler, til en to-pols. Så for ca. 1 milliard år siden, svekket feltet seg, og polene ble svært variable. Til slutt, for ca. 650 millioner år siden, rett før den kambriske eksplosjon, der rike og varierte flercellede organismer dukket opp på jorden, endret det seg til dagens sterke to-pols konfigurasjon. Videre ser det ut til at overgangen tilbake til sterk to-pols konfigurasjon, kan falle sammen med dannelse av en fast indre kjerne.

Bilde 3. Rett før kambrisk eksplosjon -så det ut mer som nå


De variable og komplekse magnetfelt konfigurasjoner før 650 millioner år siden hadde liten effekt på livet, fordi dette livet nesten utelukkende bodde i vannet. Etter den kambriske eksplosjonen, dukket livet opp på kontinentene. Inntil kjernedannelse skjedde, ville jordens magnetiske felt oppvise for mye variasjon i styrke og retning, for å tilveiebringe den skjerming som avanserte, komplekse liv som mennesker krever.

Bilde 4. Fast indre kjerne -grunnet stort trykk


Er menneskeheten viktig?


Så kan menneskeheten være av sentral betydning i sammenheng med en 14-milliard-års univers? Ja! Gitt fysikkens lover, som Gud valgte til å styre universet etter, tok det 9 milliarder år å danne en planet som tåler livet, og 4,5 milliarder år på å forberede den planeten som vert for mennesker. Ikke alle er enig i at Jorden representerer den eneste planeten som kan støtte menneskeliv, men de neste tiårene av ekso-planet leting, vil gi et vell av data som vil gi mer definitivt svar på dette spørsmålet.


Se magnet-felt forsøk (lenke)

Bilde 5. Mange flere nødvendige forhold trengs også

Reasons To Believe (RTB): Abonner på RTB via e-post (gratis)

 

Stoffutvalg og bilder ved Asbjørn E. Lund