HVORFOR TROR DU På GUD?
av Justin Steckbauer

Bilde 1. Hvorfor tro paa Gud


Hvis noen spør meg: "Hvorfor tror du på Gud?" Så sier jeg ikke uten videre "Jeg har bare tro." Mange kan si det. Men overfor noen som spør det spørsmålet, må jeg vite hvordan jeg kan forsvare min tro. Så mitt svar er dette:
Jeg tror det er veldig fornuftig å tro på Gud. La meg fortelle deg hvorfor: (Underliggende bibelhenvisning Rom1v19-20.)


1. Universet eksisterer, og det må ha en årsak. Alt som begynner å eksistere har en årsak. Universet begynte å eksistere. Evolusjonen kan ikke skape, heller ikke vitenskapen. Universet trenger en første sak som er tidløs, utenfor systemet og uendelig kraftig. Gud er den logiske første årsak (kosmologisk argument). Kalam kosmologiske argument her.

2. Universet er finjustert, det er orden i det virksomme universet som tillater planeter, stjerner og galakser. Det er lover i universet, konstanter som tyngdekraften, relativitet og så videre. Det er rimelig at når vi finner matematiske lover og kosmologiske lover i universet, at det er et kraftig vesen som skapte disse systemene (argumentet fra design). Eks. fininnstilling -her.

3. Innenfor menneskecellen finner vi massive mengder informasjon. Når vi ser på det menneskelige øye, ser vi et system så utrolig komplisert at det aldri kan komme til ved en tilfeldighet. Når forskere ser på menneskekroppen, ser de et komplekst, men harmonisk system av maskineri. Vi ser celler og vev, og DNA og systemer som alle fungerer som ett, og er ikke-reduserbart komplekse. (spesifisert kompleksitet , ikke-reduserbar kompleksitet). Eks. på spesifisert, ikke-reduserbar kompleksitet: video her, tekst her.

4. Det menneskelige sinn vet intuitivt at det er godt og ondt, rett og galt, godt og ondt. Objektive moralske lover eksisterer, de er universelle. Hvis objektiv moral eksisterer, må en objektiv moralsk lovgiver eksistere; derfor eksisterer Gud (moralsk argument). Begrunnelse for moral -her.

Opprinnelig blog kilde -her.


Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund