HVORFOR YAHWE? HVORFOR IKKE ZEVS? HVORFOR IKKE TOR? HVORFOR IKKE ZOIDBERG?
Av Evan Minton
Oversatt herfra.


Ett vanlig spørsmål ateister ofte spør kristne som meg, er hvorfor vi tror på Bibelens Gud i motsetning til alle disse andre gudene, i disse menneskelagde religionene. 
De vil spørre: "Du tror på bare én Gud? Hvorfor tror du ikke på Thor, eller Zeus eller Athena? Du hevder at alle disse gudene ikke eksisterer? Likevel sier du at guden gjør det? Hvordan avgjør du forskjellen? "
Faktisk er dette spørsmålet en av de første tingene som fikk meg til å tvile på min egen kristne tro. For mange år siden hadde stort sett ingen måte å skjelne mellom kristendommen og andre religioner. Hvordan vet jeg at Yahwe er den eneste sanne Gud? Hvis disse andre er funnet opp, hvordan vet jeg at min Gud ikke er det? Heldigvis viste Herren meg kristne trosforsvarere og ga meg en god måte å skille mellom dem. Nå skal jeg ikke gå inn i alle bevisene for Bibelenes Gud akkurat nå. Hvis jeg gjorde dette, ville dette blogginnlegget bli ekstremt lang, bare utrolig ordrikt. I stedet skal jeg lenke til disse argumentene og bevisene som viser sannheten om kristendommen, og når du er ferdig med å lese dette blogginnlegget, kan du klikke på disse lenkene og studere argumentene individuelt hvis du vil..


En måte å vite på, er via The Big Bang selv. Ifølge The Big Bang dukket hele universet opp ved å være kommet fra ingenting! Og ifølge folk som har gjort uttømmende studier av verdens religioner (f.eks. Hugh Ross), er den eneste troen som forteller at Gud har skapt ut av ingenting, jødedommen, kristendommen, islam og deisme. Alle andre religioner har guder som skaper innenfor rom og tid, som (igjen) har eksistert fra fortidig evighet. Så smalner opprinnelsen til universet seg inn til 4 muligheter. Videre demonstrerer universets opprinnelse at universets eksistens, må ha blitt innført av en kausal agent. En kausal agent hvis eksistens er utenom rom, tid, immateriell, kraftfull, ikke-forårsaket, overnaturlig og personlig (Se The Kalam Cosmological Argument -her).


Hvis det vitenskapelige beviset for Intelligent Design går gjennom (f . Eks . Finjustering av universet -her, DNA-beviset, irreduserbar kompleksitet -her), kan du utelukke deisme. Fordi det som argumenterer som det teleologiske argumentet, er at denne Gud aktivt forbereder universet og livet for å gjøre det bebodd av skapninger. Det stryker ut deismen og passer bedre med teismen.


Videre kan jeg legge til at det Ontologiske Argumentet viser at det eksisterer et vesen som Gud i Bibelen. Det ontologiske argumentet, hvis det 'går gjennom', vil demonstrere at det eksisterer et vesen som er allvitende, allestedsnærværende, allmektig og allkjærlig. Dette motsier mange guder som Tor og Zevs. De eneste religioner som er i samsvar med et slikt vesen er de 3 monoteistiske religioner. Polytheistiske guder som Tor er bare supermennesker (Stan Lee benyttet seg av dette faktumet). Men de er ikke allmektige eller allestedsnærværende eller noe sånt. Skønheten ved det ontologiske argumentet er at det ikke bare demonstrerer at Gud eksisterer, men det frembringer alle sine superlative kvaliteter som du ikke kan hente fra andre argumenter fra naturlig teologi.


Faktisk kan argumenter fra naturlig teologi fortelle oss ikke bare at Gud eksisterer, men det kan demonstrere mange attributter om Gud. Attributter at Bibelen beskriver ham som å ha. Kalam Cosmological Argument -her; viser at Gud er et romløs, tidløs, immateriell, kraftig, overnaturlig og personlig. Fininnstillings argumenter ( universelle og lokale ) demonstrerer at Gud er utrolig intelligent, i det minste intelligent nok til å vite hvordan å lage et univers som passer for skapninger å bo i. De andre teleologiske argumentene (DNA og ikke-reduserbar kompleksitet -her) gjør det samme. Det moralske argumentet -her; demonstrerer at Gud er moralsk perfekt, siden det viser at Gud er standarden som vi måler folk til å bestemme hvor bra eller bare hvor onde de egentlig er. Det viser at i mangel av Guds eksistens ville det ikke være noe vi objektivt kunne kalle godt og ondt fordi det ikke ville være noe å sammenligne med. Hvem eller hva sammenligner vi Hitler eller Bin Ladin med når vi kaller dem onde?


Det ontologiske argumentet -her; demonstrerer Guds superlative egenskaper (som jeg allerede har nevnt ovenfor). Hvis det trekker seg gjennom (det vil si hvis det oppfyller de tre kravene til å være et godt argument, som er: Konklusjonen må følge av premissene ut fra logikkens lover, alle premisser må være sanne, og vi må ha gode grunner til å tro at de er sanne), hvis dette argumentet oppfyller disse tre kravene, demonstrerer det at det eksisterer et vesen som er allmektig, allestedsnærværende, allvitende, allestedsnærværende og eksisterer med nødvendighet.
Disse argumentene fra naturlig teologi /generell åpenbaring, når de er satt sammen, gir oss sterke grunner til å tro på eksistensen av et Vesen, som ligner veldig på det som Bibelen beskriver som Gud. Videre er den vakre tingen ved naturlig teologi at du får dette vesenets eksistens uten å appellere til noe skriftsted overhodet. Så ateisten kan ikke anklage deg for sirkulært resonnement (appellere til Bibelen for å bevise Bibelen). Vi kan konkludere med at dette eksisterer, bare ut fra vitenskap og logikk alene.


Men hvis du vil komme til kristendommen og eliminere de andre to alternativene, kan det være lurt å se på bevisene for Kristi oppstandelse. For meg løser Kristi oppstandelse alt. Hvis det er historisk oppdaget at Jesus gjorde krav på å være Gud, og da steg opp fra de døde, så er det ganske godt bevis på at Han fortalte sannheten. Oppstandelsen betyr at Gud satte sitt godkjennings stempel på alt Jesus sa og gjorde. Det betyr at han er både Messias og Herre. Derfor må alt i strid med Kristi lære være falsk. Jeg tror at det historiske beviset for Jesu Kristi oppstandelse er veldig kraftig. Jeg oppfordrer deg til å se på Cerebral Faith blogg-innleggene jeg skrev om dette emnet. I DEL 1 gir jeg bevis for de 5 minste fakta -her; (1) at Jesus døde ved korsfestelse, (2) at Jesu grav ble funnet tom, (4) at disiplene trodde at de så Jesus levende etter sin død, (4) at en forfølger ved navn Paulus konverterte på grunnlag av det han trodde var et møte med den oppstandne Jesus, og (5) at en skeptiker som heter Jakob vendte om basert på det han trodde, var en tilsynekomst av den oppstått Jesus. I DEL 2 undersøker jeg hvilke forklaringer som best beskriver disse hypotesene -her; og viser at bare hypotesen "Gud reiste Jesus fra de døde" best forklarer de 5 fakta, mens naturalistiske forklaringer feiler.


Men hvis du vil dykke enda dypere inn i å studere dette emnet, foreslår jeg bøkene "The Case For Christ" by Lee Strobel, "The Case For The Resurrection Of Jesus" av Gary Habermas og Mike Licona, og "On Guard"av William Lane Craig (Craigs bok deles inn i 4 av de naturlige teologibeskrivelsene jeg har nevnt ovenfor, men den har også et kapittel om Jesu krav om guddom og et kapittel om bevisene for hans oppstandelse).


Så der har du: Grunner til at jeg tror på den bibelske Gud i stedet for noen polyteistiske eller panteistiske guder. Jeg håper at enten du er en kristen som meg eller en ateist, vil du klikke på lenkene over og ta deg tid til å lese de koblede artiklene. Hvis du er en ateist, kan det gjøre en troende ut av deg. Hvis du er en kristen, vil det trolig styrke din tro. Gud velsigne deg.
For en fullstendig behandling på dette, sjekk ut Evan's bok 'Inference To The One True God: Why I Believe In Jesus Instead Of Other Gods'.

Original Blog Source -her.

Oversettelse ved Asbjørn E. Lund