Hvorfor folk elsker en falsk Jesus
Av Melissa Dougherty. Oversatt herfra


Vet du noe som aldri er å se? Jeg ser aldri gjennomsnitts personen si at Buddha var sammensatt av historier om gamle hedenske guder. Eller at Gandhi faktisk var en jødisk mystiker som var misforstått. Eller at Muhammed var en ateist. Det er vanlig bare en historisk skikkelse som blir forvrengt mer enn noen annen, for å passe til den moderne agendaen de trenger for øyeblikket: Jesus Kristus.
Du kan få identiteten til Buddha, Gandhi, Mohammad og til og med andre historiske skikkelser som Alexander den store eller Abraham Lincoln galt, og det har ingen betydning for hvilken virkning det har for deg åndelig sett. En måte å si det på, er at hvem de er, er uten betydning i denne forbindelse. Men folk ville korrigere deg i løpet av et sekund hvis du kom med en falsk påstand om hvem de er historisk sett. Dette er fordi det kan verifiseres hvem disse menneskene var, hva de gjorde og hva de sto for.

Så hvorfor holder ikke folk den samme standarden i forhold til Jesus, den personen som kan påvirke deres åndelige status innfor Gud? Jeg tror det er noen få grunner.


1. Folk vil ikke at Jesus skal være det Bibelen sier.
Hvis Jesus er den han sier at han er, og Bibelen er sann, har dette koneskvenser. Har det noe å si om Buddha var den han hevdet å være? Ikke egentlig. Folk kan føle seg litt sløve, men de vil tro at deres åndelighet ikke ville være i limbo. Imidlertid er kristendommen annerledes. Jesu påstand om guddommelighet og den eksklusive måten å bli frelst på, har konsekvens for menneskeheten. Og ganske enkelt, mennesker elsker å løpe etter andre guder. De må vende seg bort fra avguder og selvtilbedelse for å vende seg til det ene sanne gode som har makt til å se. Men det betyr å gi opp visse aspekter av livsstilen deres, som er synder de har blitt vant til. Det bringer dem død og ødeleggelse, og de er blendet av det. Jesus sier i Johannes 3,19-20: "Og dette er dommen: Lyset er kommet til verden, men menneskene elsket mørket høyere enn lyset fordi deres gjerninger var onde."
Så folk lager en annen Jesus som liker det de liker, tror det de tror, og godkjenner hva de gjør.

2. Åndelig krigføring
Jeg finner det ikke som noen tilfeldighet i det hele tat, at det spesifikt er Jesus som har all oppmerksomhet når det gjelder mangfoldet av identiteter. Satans bryr seg ikke hvis du sier at du ikke tror på Gud. Selv han tror det (Jak 2,19). Han bryr seg ikke engang om du tror på Jesus. Så lenge det er en falsk Jesus, en som ikke har makt til å frelse deg. Dette er en av de eldste reglene i djevelens spillbok: Forvreng Jesus. Hans energi går til å bekjempe sannhet, ikke løgner. Jesus sier at Satan er løgnens far (Joh 8,44) og at det ville være tåpelig for Satan å kaste seg selv ut, for da ville ikke hans rike bestå. Han foreviger løgnene og gjør det han kan for å forvrenge sannheten(Joh 16.9). Hvem bryr seg om de andre åndelige personlighetene fordi de egentlig ikke er målet hans. Hvis noe, er de hans allierte.

 

3. Folk ser sannhet som hat
Vi lever i en merkelig tid. Folk ønsker ikke sannhet. De vil ha bekreftelse. Dette er sant utenfor religiøse kretser, men eksisterer også i tilfeldige vennskap, familier og arbeids bekjentskaper. At folk har vært vitne til andres fullstendige mangel på ydmykhet og kanskje til og med en fullstendige frakobling fra virkeligheten, alt i navnet til "sin sannhet." De vil at stemmen deres skal bli hørt. Og de får den hørt ved å utestenge alle andre. Det er et stort rettighets krav som feier over nasjonene .. med hevn. Så når du snakker om Jesus og hvem han egentlig er, som beskrevet i Bibelen, hvis det gjør dem følelsesmessig vondt eller det blir sett på som ukjærlig, forkaster de det fordi det er hatefullt (Joh 8,44). Kulturen vår har et sterkt syn på sannheten: hvis den ikke er kjærlig, er den ikke sann. Slik ser også den gjennomsnittlige postmoderne new-Ager også sannheten, forresten. {Tilfeldig sammentreff? -oversetters tilføyelse}.


Så guarden deres går opp hvis de oppfatter noe du sier som sårende for dem. Ironisk nok kommer det som informerer om denne tankegangen, vanligvis fra et sårende sted. Men i stedet for å se på det som et hinder til å overvinne og vokse, forventer folk nå at andre vil imøtekomme deres emosjonelle behov, uten noen forventning om at de selv skal ta noe ansvar for å vokse.

Falsk Kristus, falskt evangelium
Til slutt, når folk benekter sannhet og hvem Jesus er, omfavner de en falsk versjon av ham som ikke er i stand til å frelse noen. De har kanskje litt trøst i sin fornektelse, men det er bare en trøst som fører til ødeleggelse (1. Joh 2,15-16). Slutt å løpe fra Jesus. Løp til ham. Gå til Skriften og les om hvem Jesus er. La Den Hellige ånd veilede og dømme deg, og føre deg til det levende vannet, livets brød (Joh 6,35), som vil gi deg det du har lengtet etter (Joh 4,15).


Oversettelse, via Google oversetter, og bilder ved Asbjørn E. Lund