Hva slags vitne er du?

(fritt fra boka: 'Gå og fortell' kap. IV Hva slags vitne er du?-anbefales!)

Som kristne vitner vi alle på en eller annen måte, positivt eller negativt, enten vi er oss det bevisst eller ikke. Da kan vi like gjerne prøve å finne ut hvordan vi kan være best mulige vitner for Ham vi tror på. Om ikke får vi andres vitnesbyrd om hvor passive eller dårlige vitner kristne er. I boka 'Becoming a Contagious Christian' av B.Hybels og M. Mittelberg, sier forfatterne at det finne mange måter å vitne på. Hver av oss er ulike med hensyn til type av utrustning, evner, gaver og erfaring. Derfor skal vi prøve å finne den måten som ligger best for oss, ikke prøve å kopiere andre med ulike forutsetninger. Vi skal se litt på ulike måter å vitne på, beskrevet for oss i NT:

Jesus kaller Levi1. Selskapsmåten

Da Jesus hadde kalt Matteus (Levi) som disippel, valgte han en måte å markere dette på som spredte nyheten. På den måten fikk Matteus først bekjentgjort at han hadde begynt å følge Jesus, for det andre fikk vennene en mulighet til å møte Mesteren, slik det også skjedde. Denne måten kan passe godt for nyfrelste, om de får med seg noen kristne som kan hjelpe med vanskelige utfordringer. Nyfrelste har ofte mange ikke-kristne venner, som de kan være venner for. Det er mange muligheter: fødselsdager, vennefest, grillparty, vår/jule-fest.. Der kan gode relasjoner bygges i ikke-truende omgivelser for kirkefremmede.

2. Tjenestemåten

TabitaI Ap.gj. møter vi en kvinnelig disippel Tabita (gr: Dorkas). Ingenting av det hun har sagt er bevart, men hun vitnet med sitt liv. Hun var trolig sydame, og hjalp enker og andre fattige med å sy for dem. Ja, så mye betød hun for dem at Jesus ga Peter kraft til å vekke henne opp fra døden. Dette ble kjent i hele byen, og mange kom til tro. Det er sagt at Gud har tre veier til menneskets hjerter: Det gode, det skjønne og det sanne. Det gode er absolutt den beste døråpneren. Folk som blir møtt med betingelsesløs godhet, åpner langt lettere sitt hjerte enn dem som blir møtt med sannhet. Uten kjærlighet kan sannheten virke kald, hard og hjerteløs.

Om du føler du ligner Dorkas, er du glad for å tjene andre med praktisk hjelp. Om du ikke synes det teller noe, så er det feil. Vi trenger mange som kan synliggjøre Guds kjærlighet mellom oss ved å tjene, både i og kanskje vel så mye utenfor kirkene. Hvis vi elsker mennesker og møter dem der de har sine behov, vil det på sikt føre mange nærmere Kristus. Det finne eks. på menigheter som har tatt opp dette ansvaret, både i og utenfor Norge. Våre liv må streke under, ikke stryke over våre liv, ellers er det nytteløst. Ved oss blir Guds rike nærværende for andre. Flg. sitat er tillagt Frans av Assisi: "Forkynn evangeliet, om nødvendig med ord."

3. Invitasjonsmåten

AndreasDisiplenes leder, Peter, hadde en bror som var representant for denne måten. Det var han som inviterte Peter til å treffe Mesteren, dagen etter han selv han hadde møtt ham. Andreas har ikke sagt så mye ut fra NT. Hans bror var atskillig mer talefør, både på godt og ondt. Da vi hører om Andreas er det gjerne i forbindelse med at han fører mennesker til Jesus. Undersøkelser har vist at én av fire sier ja, om de får invitasjon av en venn. Om de sier nei de to første gangene, våger de knapt å si nei 3.gangen. Prøv å invitere med en venn. Det finnes faktisk en del mennesker som er glade for å bli spurt om å bli med.

4. samaritansk kvinneVitnemåten

Det er få ting som er så overbevisende som et personlig vitnesbyrd. Vi møter to reprsentanter for dette i Joh-evangeliet. Den første er den samaritanske kvinnen, som hadde et kaotisk liv bak seg. Jesus kjente til hennes situasjon, men han møtte henne med vennlighet og respekt etter først å ha spurt om en tjeneste. Hun følte seg ikke fordømt, men fri nok til å løpe inn i byen og vitne om ham hun hadde møtt. Det er ikke sikkert de hadde hørt om disipelene til Jesus hadde sagt det samme, men nå fulgte de etter. Det førte til at mange kom til tro på ham.

Den andre representanten vi møter er den blindfødte. Det eneste vi vet som han gjorde, var å vitne om det Jesus hadde gjort for ham. På det punktet var han imidlertid uimotståelig klar. Fariseerne klart ikke motsi ham, og kastet ham ut. Om vi ikke kjenner så godt til det som står i Bibelen, eller kan svare på vanskelige spørsmål -så kan vi vitne om det Gud har gjort for oss. Det trenger ikke være så dramatisk som med denne blindfødte. Det kan være at vi har fått en ny mening, retning og innhold i livet-knyttet til Jesus. Eller at vi erfarer at han hører bønn og hjelper, eller helbreder? Vi vet hvorfor vi lever og hvor vi ender opp. Ingen kan motsi våre livserfaringer, og det er fritt opp til enhver å prøve holdbarheten i det Jesus sier.

5. Den intellektuelle måten

Paulus i AtenHerren har mange får, men få 'apologjeter' sa en svensk forkynner nylig med glimt i øyet. Men Herren har noen som han har utrustet med evne til å forsvare troen (apologetikk) og argumentere for å følge Jesus. Én som hadde det i NT var utvilsomt Paulus. Etter nærmest å ha blit 'tvunget' til å tro, ble han like ivrig til å vinne mennesker for Kristus som han før hadde vært i å forfølge dem. Paulus hadde en solid bakgrunn hos en av oldtidens mest anerkjente rabbier, og godt kjent i Skriften og samtidens filosofi. Da Paulus var på fremmed mark i Aten, prøvde han å sette seg inn i omgivelsene og benytte det til å formidle det glade budskapet. Gud har kalt og utrustet noen til denne tjenesten. De vil kunne nå inn til en gruppe mennesker som ikke kan tro uten å få ærlige og gode svar på sine søkende spørsmål. De trenger å bli tatt på alvor med sine personlige tvil og spørsmål. Om de erfarer at dette skjer, kan noen ærlige tvilere åpne opp for å ta i mot budskapet.

6. Den konfronterende måten

1. kristne PinsePeter er vel den fremste representanten for å møte motstanderes hån og skepsis på en direkte måte som konfronterer dem med egne holdninger og handlinger. Vi møter ham slik på 1.Pinsedag. Senere finner vi Peter foran det høye råd, landets øverste teologiske og juridiske forsamling. Men den tidligere feige Peter, var blitt en helt annen. Det er ofte denne måten evangelister og vekkelsespredikanter vitner på.

Om vi ikke takler denne måten å opptre på, er det ingen grunn til å miste motet. Det viktige er at du og jeg finner ut hva slags typer vitner vi er, eller ønsker å være, og bruker de gaver vi har i de anledninger Gud gir. Det trengs alle slags mennesker for å vinne alle slags mennesker.

 

 

Omsatt til .htm-format ved Asbjørn E. Lund