Hva kampen virkelig står om
(Fra boka: Correct, but not Political correct; Fr. Turek. Tilgjengelig som E-bok)

Etter retten til likekjønnet ekteskap hva ser vi? I land der det er tilatt er det et gjennomsnitt på 96% av likekjønnede par som forblir ugifte. Det virker som kampen har dreid seg om aksept, men at en mangler viljen til å forplikte seg. Kanskje skyldes det bl.a. at i de tilfeller en gjør det, så øker også skilsmisseraten betydelig, nesten 3 ganger så høy for kvinnelige likekjønnede par, som for heteroseksuelle par.
...
Foreningen FRI vil ha oss til å tro at sex bare gjelder det fysiske, men vi vet alle at det ikke stemmer.
Hvorfor er det verre med voldtekt, enn bare fysisk vold? Grunnen er at det er ikke bare fysisk. Det var hva #metoo handlet om.

Det finnes ti tusen vitenskapelige artikler om de betydelige fordelene som barn erfarer når de oppdras av hengivne og kjærlige fedre og mødre. (17) Uheldigvis nekter likekjønnede forhold alltid barn enten mor eller far.
Bare når det gjelder å oppdra barn, fortelles vi at det ikke er forskjell på kjønnene. Hvorfor tror man at menn og kvinner er utbyttbare som foreldre, men ikke som sex-partnere? Selv homo-aktivister anerkjenner den store forskjell på kjønnene, når det gjelder egen personlig tilfredsstillelse. Men det å oppdra barn er faktisk en mye viktigere oppgave.
...
Heteroseksuelle ekteskap er sivilisasjonens grunnvoll, og (selvsagt) ville ingen ha vokst opp i et slikt sivilisert samfunn uten heteroseksuelle ekteskap. Historien viser at når samfunn slår vrak på dette, går det nedover med det, slik det gjorde f.eks. i det romerske og andre sivilisasjoner.
...

Mange liberale kan ikke utstå tanken på heteroseksuelt ekteskap. De ser på institusjonen som en av de mest snikaktige og basis-opprettholdere av systemet. For dem er heteroseksuelt ekteskap en hindring for å oppnå full offentlig anerkjennelse av radikal, seksuell frihet. Det er derfor disse folkene vier seg til den fullstendige ødeleggelsen av ekteskapsinstitusjonen. Mange av de samme folkene som kjemper mot heteroseksuelt ekteskap som institusjon, er forkjempere for likekjønnet ekteskap! Grunnen er ganske enkelt at de forstår at omfavnelse av likekjønnet ekteskap, fører til ødeleggelse av heteroseksuelt ekteskap. Noen er så ærlige at de innrømmer at deres mål er å ødelegge selve ekteskapsinstitusjonen. Som nevnt er det gjennomsnittlig (over flere land) 96% av de likekjønnede parene som ikke gifter seg, til tross for at det er lovlig. Så snart en har vunnet fordelene ved likekjønnet ekteskap, ønsker en å redefinere ekteskaps-institusjonen fullstendig, slik det ble gjort med tilbakevirkende kraft i Norge (2009). Det skal ikke lenger innebære å forplikte seg, men heller å kaste bort en myte og radikalt endre en 'arkaisk institusjon'.

En kommer her inn på det som er hva homoseksuelle aktivister, f.eks. i foreningen FRI, virkelig ønsker: De ønsker ikke likekjønnede ekteskap, så de kan leve i monogami. De ønsker å rive ned standarder for hva som er normalt, så det passer med nivået for egen oppførsel. Liberale vil endre hva som oppfattes som normalt, så det passer med deres praksis, mens de konservative vil endre lovene så de passer med praksis. Det å være skeiv sees som å pushe parameterne for sex og seksualitet, og i den prosessen å forandre hele samfunnsstrukturen. Heteroseksuelt ekteskap er den mest verdifulle relasjonen i enhver sivilisasjon. Det er visdom basert på bevis fra fem tusen år, selvforklarende design av menneskekroppen og dokumenterte tjenlige resultater av heteroseksuelt ekteskap for barn, deres foreldre og vårt samfunn.

Her er noen mer eller mindre utilsiktede følger, som likekjønnet ekteskap vil medføre:
*Barn vil bli indoktrinert, med eller uten vår tillatelse, til å akseptere homoseksuell oppførsel og likekjønnet ekteskap, som moralsk og sosialt likeverdig med heteroseksuell oppførsel og ekteskap. (Dette skjer allerede i skoler i Sverige, flere stater i USA og er i komminga i Norge .
*Arbeidsplassen vil forsøke å indoktrinere i retning av de samme målene, og om du ikke 'spiller på lag', vil du enten miste jobben eller ikke bli betraktet som lagspiller.
*Toleranse blir en enveis affære, der vi blir presset til å tolerere og til og med fremme homoseksualitet (regnbue-flagg, Pride-parader etc), mens aktivister for homoseksualitet ikke trenger å tolerere vårt syn.
*Ytringsfrihet og religiøse retter vil bli innskrenket, i det opposisjon til homoseksualitet blir kriminalisert som 'hat-prat' (Canada, Sverige og delvis Norge -f.o.m 2018). Dette burde vekke kristne som ikke tror de bør involvere seg i politikk. Politikk kan påvirke vår mulighet til å fremme kristne synspunkter. Det vil ikke ta lang tid før en blir bøtelagt eller fengslet for å uttrykke enhver motstand mot homoseksualitet.
* Styresmaktenes nivå av påtrengende oppførsel vil øke, som følge av endringene vi nettopp her kommentert. Det vil nødvendiggjøre flere program fra styresmaktene for å rydde opp i rotet forårsaket av ødeleggelse av synet på ekteskapet, f.eks. hvorfor skal man gifte seg for å få barn? Dessuten flere program for å sikre at det nye synet på moral og politisk korrekthet blir tvunget på oss, våre barn og arbeidsplasser.

 

Den viktigste følgen, imidlertid, vil bli i måten fremtidige generasjoner ser på homoseksualitet og ekteskapsinstitusjonen: som en 'pakt' mellom to mennesker, ikke en ordning der barnas rettigheter best kan ivaretas.

Stoffutvalg og bilder ved Asbjørn E. Lund