'Har Gud virkelig sagt'

(Eks. på anti-teistiske utsagn)


i) Det jeg finner uriktig med kristendommen er b.la dette .. at Gud har en plan for livet ditt:

Ef 2v10 For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå inn i dem. Mer om plan for livet.


ii) Det gjør mennesket ukompetent til å tenke..:
2 Kor 10v3-5 Vi lever som mennesker, men vi kjemper ikke som mennesker gjør. 4 For våre våpen er ikke fra mennesker, men de har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger 5 og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.

Ordsp 3v7: Vær ikke klok i egne øyne, frykt Herren og hold deg fra det som er ondt!


iii) dømme seg selv som syndig og mindreverdig er noe av det værste du kan gjøre mot deg selv: 1 Joh 1v8-10: Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. 9 Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. 10 Sier vi at vi ikke har syndet, gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss.
1 Kor 1v27-30 Men det som i verdens øyne er dårskap, det utvalgte Gud for å gjøre de vise til skamme, og det som i verdens øyne er svakt, det utvalgte Gud for å gjøre det sterke til skamme. 28 Ja, det som i verdens øyne står lavt, det som blir foraktet, det som ikke er noe, det utvalgte Gud for å gjøre til intet det som er noe, 29 for at ingen mennesker skal ha noe å være stolt av overfor Gud. 30 Dere er hans verk i Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning,


iv) Å ofre seg selv og sitt liv gir ingen premie i himmelen:
Matt 10v39 Den som finner sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det.
-selvsagt skal vi være den vi er skapt til å være. Men vi kan også bli den vi er ment å være: 2 Kor 5v17: Nei, den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til! Gal 6v15: For det som betyr noe, er ..å være en ny skapning.
Joh 15,20-21 Husk hva jeg sa til dere: En tjener er ikke større enn sin herre. Har de forfulgt meg, vil de også forfølge dere. Har de holdt fast på mitt ord, vil de også holde fast på deres. 21 Alt dette vil de gjøre mot dere for mitt navns skyld. For de kjenner ikke ham som har sendt meg.


v) Så skal vi stå i det til det dukker opp en større forståelse om livet. Det er utvikling:
Bibelen taler om helliggjørelse: Hebr 12v14 Streb etter fred med alle, og etter helliggjørelse, for uten den skal ingen se Herren.
Men det går på at Kristus blir større, og vi mindre -i egne øyne: Johannes døperen om Jesus: Joh 3v30: Han skal vokse, jeg skal avta.
åndelig utvikling for øvrig-i form av en skjult kunnskap, bare kjent for den indre opplyste elite, er gnostisisme -som ble kjent som vranglære allerede på kirkemøte Kalkedon år 500: ..ren gnostisisme - altså å ha et indre lys og ikke veiledet av det eneste sanne LYS - Ordet av Guds munn. Og gnostikerne - hvem var så de? Ja det var folk som blandet masse gresk filosofi inn i Bibelen og endog i oversettelsen av Skriften - som for eks. Origenes i Aleksandria.

vi) -"det vi kaller djevelen. Det blir feil å se det som et vesens verk": Om djevelen ikke finnes, blir mennesket selv en djevel. Det er for øvrig akkurat hva djevelen ønsker vi skal tro..
Djevelen kommer bare med negasjoner, motsetninger til det Gud sier: lik det som det er mange eksempler på her. F.eks:
1 Mos 3v4-5: 4 Da sa slangen til kvinnen: "Dere skal slett ikke dø! Men Gud vet at den dagen dere spiser av den, vil øynene deres bli åpnet, og dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt."


vii) "Tror ikke bibelen skal leses bokstavelig heller:" Selvsagt er det allegorier/lignelser også i biblelen, men det kan dermed 'ikke tolkes som det passer en selv': 2 Pet 1,20-21 Men dere må framfor alt vite at en ikke kan tyde noe profetord i Skriften på egen hånd. 21 For aldri ble noen profeti båret fram fordi et menneske ville det, men drevet av Den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud.


viii) "det du kaller snubletrådet vil jeg kalle utfordringer som må til for en menneskelig utvikling":
Om det er en åndelig evolusjonsteori du forfekter, så har den også sin røtter i gresk filosofi, om en 'Livskjede' (The Chain of Being).Denne Livskjede-forestillingen var et gammelt mystisk hedensk paradigme, som formet filosofisk basis for de evolusjonære idéene til Charles Darwin -som er et rent naturalistisk tankesystemt, og passer som hånd i hanske i et ateistisk livssyn.


ix) Hvem gjør sånt? jo kanskje en psykopat uten empati og med et stort kontroll behov. Guddommelighet?nei.....

Rom 9v20: Men hvem er du, menneske, som tar til motmæle mot Gud? Kan verket si til håndverkeren: «Hvorfor gjorde du meg slik?»
Joh 1,2-4 Han (Jesus) var i begynnelsen hos Gud. 3 Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til 4 i ham, var liv, og livet var menneskenes lys.
2 Pet 2,1 Men det fantes også falske profeter i folket, og på samme måte skal det stå fram falske lærere blant dere. De skal lure inn vranglære som fører i fortapelsen, og til og med fornekte den Herre som har kjøpt dem fri. Dermed fører de raskt seg selv i fortapelsen.

 

Av Asbjørn E. Lund