Gudsbevis og konsekvenser av dem

Fra kosmologisk argument vet vi at Gud er:

1. Selv-eksisterende, tidløs, udelelig, immateriell. Siden han skapte tid, rom og materie, så må han være utenfor tid, rom og materie. Han er uendelig.

2. Utenkelig kraftig, siden han skapte hele universet av ingenting, må han være allmektig

3. Personlig, siden han valgte å omgjøre en tilstand av ingenting, til tid, rom, materie universet. En upersonlig kraft har ikke mulighet til å gjøre valg.

Sal.19v2-7; Rom1v18-22; Rom 2v14-15

Fra det Teleologiske argument vet vi at Gud er:

1. Overmåte kunnskapsfull og vis, siden han designet livet med slik ufattelig kompleksitet og presisjon.

 

2. Målbevisst/besluttsom, siden han dannet de mange livsformen til å leve i disse spesifikke og ordnede omgivelser.

Fra det moralske argument vet vi at Gud er: Absolutt moralsk ren. Han er den faste moralske standard, som alle handlinger måles mot. Denne standarden innbefatter en ufattelig rettferdighet og kjærlighet.

Teisme er en riktig beskrivelse av troen på en slik Gud. Den teistiske Gud vi har funnet er konsistent med Bibelens Gud. Men vi har nådd fram til disse ved den generelle åpenbaring og den logikk Gud har skjenket oss.

Siden vi gjennom den naturelige eller generelle åpenbaring,har kommet til at teisme er sann-innebærer negasjonsprinsippet at ikke-teisme ikke er sann.

Det er tre mulige kandidater av teistiske religioner, alle andre livssyn/religioner må være falske.

 

Religioner som kan være sanne (Teistiske):

1. Jødedom 2. Kristendom 3. Islam

Religioner/livssyn som dermed ikke kan være sanne (ikke-teistiske):

1. Hinduisme (panteistisk/polyteistisk) 2. Buddhisme (panteistisk/ateistisk) 3. New Age (panteistisk) 4. Sekulær humanisme (ateistisk) 5. Mormonisme (Polteistisk) 6. Heksekult (panteistisk/polyteistisk) 7. Taoism (panteistisk/ateistisk) 8. Konfusianisme 9. Shintoisme (polyteistisk)

 

 

Stoffutvalg og bilder ved Asbjørn E. Lund