TRENGER MAN Å UNDERSØKE HVER RELIGION FØR MAN KAN KONKLUDERE MED AT KRISTENDOMMEN ER SANN?
Oversatt herfra.


Nylig hadde jeg en samtale med en venn om epistemologi (hvordan vi kan vite at visse ideer er sanne) og religiøse forslag/påstander. Min venn spurte meg hvordan jeg kunne være så trygg på at bevisene støtter kristendommen når jeg ikke har undersøkt alle andre religioner for å finne ut om de har noe bevis for dem.
Dette er et vanlig anke-punkt som jeg møter i diskusjoner med ateister. "Har du lest Koranen?" -blir jeg ofte spurt. Når det gjelder Koranen, kan jeg hevde å ha lest det, og jeg har faktisk studert islam i betydelig dybde. Men jeg har ikke tatt seg tid til å studere hver religion i sammenlignbare detaljer.

Betyr det at jeg ikke kan konkludere med at kristendommen er sann, og at alle andre religioner er falske? Selvfølgelig ikke. Av den grunn at om man konkluderer med at kristendommens sannhetskrav er sanne, utelukker man faktisk andre muligheter. Hvis man for eksempel konkluderer med at Jesus har hevdet å være guddommelig (som jeg argumenterer her), har man utelatt som valg alle religioner som insisterer på at Jesus ikke hevdet å være Gud (som islam). På samme måte, hvis man konkluderer med at beviset for at universet hadde en bestemt begynnelse i den endelige fortiden, har man utelatt som et alternativ alle religioner som hevder at universet er evig tidligere (dvs. panteistiske religioner).


Det er merkelig at et slik resonnement blir antatt i diskusjoner om religiøse spørsmål når vi sjelden bruker slik metodikk i et hvilket som helst annet undersøkelses-område. En etterforsker av drap trenger ikke å undersøke hvert enkelt individ i byen før han kan konkludere med at en bestemt mistenkt begikk forbrytelsen. Granskere av John F. Kennedys mord måtte ikke undersøke alle Kennedys samtidige, som potensielle mistenkte før de kunne konkludere med at mordet på ham ble utført av Lee Harvey Oswald.


Man trenger ikke å veie argumentene for og mot for hvert enkelt mulig alternativ som er der ute, for å konkludere med at en bestemt hypotese best forklarer de tilgjengelige data. Når flere uavhengige bevislinjer samler seg på en enkelt gitt hypotese, er andre muligheter utelukket av natur, og det blir unødvendig å undersøke alle tenkelige kandidathypoteser før man kan nå en skikkelig vurdering. Selvfølgelig bør man alltid være åpen for muligheten at avgjørelsen er feil og være forberedt på å revidere konklusjoner dersom ny informasjon kommer til uttrykk. Men man trenger absolutt ikke å undersøke de titusenvis av konkurrerende religiøse påstander som er der ute for å konkludere med at kristendommen gir mening om relevante tilgjengelige data. Videre er kravet om at man må undersøke enhver religiøs påstand for å hevde enhver religiøs holdning, skyter tilbake på ateisten, for det gjør det umulig å trekke noen religiøse konklusjoner - inkludert ateisme.'


Ingen har tid eller ressurser til å investere i å studere enhver religion som noen gang har blitt foreslått. Selv om jeg oppfordrer folk til å være kjent med de tre store Abrahamittiske- trosretningene (kristendom, islam og jødedom - de eneste teistiske religioner som lærer skapelse av intet, et krav i samsvar med moderne kosmologi), for å være rasjonelt berettiget til å bekrefte kristendommen som sann, man må bare vise at den har tilstrekkelig gode bevis for å garantere tro.

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund