Fra ett par -for inntil 200.000 år siden
Oversatt herfra.
Forskingsartikkel her


Forskeren David Thaler forklarte at han "kjempet mot" konklusjonene fra den 'overraskende' studien som tyder på at mennesker er produkt av ett par som levde fra 100.000 til 200.000 år siden.
I en banebrytende ny studie har forskere fra Rockefeller-universitetet i New York City og Biozentrum ved Basel-universitetet i Basel konkludert med at hvert eneste menneske i live i dag stammer fra bare ett par som levde fra 100 000 til 200 000 år siden.
Som Daily Mail- rapporterer -her, kom forskere til denne dramatiske konklusjonen etter å ha studert de genetiske strekkoder eller DNA-fragmenter av over 5 millioner dyr hentet fra hele 100.000 forskjellige arter og fastslått at alle mennesker som bor på jorden, er produktet fra bare ett par som klarte å overleve en stor katastrofe som nesten drepte menneskeheten. {Noe nærmere om hva denne katastrofen besto, kommer ikke fram i avisartikkelen -oversetters tilføyelse.}


Disse små DNA-fragmentene har antydet også at det ikke bare er mennesker som stammer fra dette ene paret, men at ni av ti dyrearter også gjør det. Mark Stoeckle og David Thaler var de to hovedforskerne bak denne store studien, og paret har kommet med den oppsiktsvekkende påstanden om at hver dyreart som eksisterer i dag, stammer fra forfedre som startet fødselssyklusen for under 250.000 år siden, noe som drastisk endrer konseptet av menneskelig evolusjon.
For å trekke konklusjonene som de gjorde, brukte Stoeckle og Thaler hvert bit av data som de kunne fra genetiske databaser, samtidig som de studerte evolusjonære teorier skrevet av forskere som Darwin. {En kommentar til det her -oversetters tilføyelse.} Stoeckle oppsummerte den nye forskningen ved å merke seg at mens mennesker viser stor stolthet i å være ulike hverandre, bør de kanskje fokusere mer på sine likheter etter denne studien.
Undersøkelsen utført av Thaler og Stoeckle har ført til mange spørsmål, ikke minst, hvorfor måtte livet begynne igjen for mellom 100 000 og 200 000 år siden. Dette er spesielt tilfellet etter som den siste utryddelseshendelsen som forskerne er sikre på, er da dinosaurer ble utslettet for 65 millioner år siden.


{Så kommer eks. på hvordan forskerne kjempet mot resultatene i studien :-) -oversetters kommentar:}
Det er derfor plausibelt at det veldig godt kan være en slags ukjent og mystisk evolusjonær prosess innebygd i menneskeheten hvor vi er dømt til å dø ut på et bestemt tidspunkt, bare for å begynne igjen, noe som er en mulig forklaring på hvordan vi alle kunne være nedstammet fra bare ett par for ikke så lenge siden. Ifølge Stoeckle kan "Kultur, livserfaring og andre ting gjøre folk svært forskjellige, men når det gjelder grunnleggende biologi, er vi som fuglene."
Stoeckle utdypet videre , "En kunne ha trodd at på grunn av sitt høye populasjonsstørrelse og stor geografisk fordeling, at mennesker ble drevet til større genetisk mangfold enn andre dyrearter. I hvert fall for mitokondrielt DNA viser mennesker seg å være lavt i forhold til gjennomsnittet i genetisk mangfold."


Det bør påpekes at noen religiøse grupper kan tro at denne studien antyder at mennesker først kom til å eksistere 100.000 år siden etter en stor begivenhet som Big Bang, men dette er ikke i det hele tatt hva den nye forskningen antyder. I stedet peker den nye studien på ideen om at mennesker kanskje må omgrupperes fra tid til annen og begynne livet på nytt.
Den nye studien som viser at mennesker har nedstammet fra ett par som levde for mellom 100 000 og 200 000 år siden, er blitt publisert i Human Evolution -her.

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund