EN DYPERE FORSTÅELSE AV KRISTI KJÆRLIGHET GJENNOM LIDELSE
Av Luke Nix
Oversatt herfra.


Introduksjon
Hvordan kan du hjelpeløst se på når et barn dør fra forstyrrende kreft? Forteller ikke kjærligheten du føler deg at lidelsen er ond og en Gud som elsker alle og er allmektig ville redde det barnet? Hvordan kan Gud være allkjærlig og allmektig hvis Han lar et slikt barn lide og dø?

Bilde: Lidelse gjenspeilet


Dette er en utfordring som ofte blir reist av ateister for å forkaste Bibelens Gud. Men i dag skal jeg ikke svare på ateisten som løfter utfordringen, som de aldri har opplevd, hypotetisk fra en lenestol; i stedet vil jeg snakke med personen som enten har opplevd denne tragedien eller er midt i den, og det får dem til å være skeptiske til Guds godhet og endog tilstedeværelse.
Dette er hva kjærlighet føles som.


Men kan Gud ha en hensikt for smerten du føler? Før jeg kommer til det, vennligst se denne hyllest til de som har omsorg for en elsket i slutten av livet: Dette er hva kjærlighet føles som , av dc Talk , inspirert av Toby McKeehans erfaring: Video Toby McKeehan -her.


Å kjenne kjærlighet gjennom lidelse


Jesus kjente lidelsen som ville ta ham til hans fysiske grenser, likevel holdt han ut og seiret: Dette var hans kjærlighet til deg i det han led korsfestelsens tortur. Hvis du har blitt tatt til dine grenser gjennom lidelsen til en elsket, kjenner du denne kjærligheten.
Uten den elskedes lidelse, ville vi ikke kjenne denne kjærligheten til noen andre som tar oss til våre grenser (og leve og fortelle om det). Hvordan kjærlighet virkelig føles. Uten den elskedes lidelse ville vi ikke ha det privilegium å få et spor av forståelsen av dybden av Kristi kjærlighet til oss, som tok Ham til slutten av Hans fysiske grenser. å bry seg om en ektefelle, foreldre eller barn når de forlater denne verden, må være en av de mest smertefulle opplevelsene, og vi unnslipper det ikke uendret av lidelsen det har forårsaket. Vi er såret, men vi kan bruke disse sårene til å helbredes. Vi kan bli den sårede helbrederen (se posten " Den sårede helbrederen -her. Se 'finne den ultimate hensikt i lidelsen' for mer om dette konseptet). Og akkurat som vi lever i dag for å være sårede helbredere, erobret Jesus døden gjennom sin kroppslige oppstandelse for å være den ultimative sårede helbrederen som vi peker på.


Selv om det er et privilegium å oppleve hva denne typen kjærlighet føles som (selv om det kommer til en god pris, akkurat som det gjorde for Kristus), riper kun vår erfaring på overflaten av kjærligheten som Kristus har. Og vår erfaring gjelder bare én person (eller kanskje noen få mennesker i ekstremt tragiske situasjoner) om gangen. Men Jesu kjærlighet, i det han led døden, var ikke bare for deg eller bare for noen få mennesker, det var for hver person (Joh. 3,16).

Konklusjon
Vi må ikke glemme at våre lidelser i dette livet vil komme til en ende. Den er begrenset, og denne endelige lidelsen er ikke verdt å sammenligne med den uendelige herlighet som en dag blir åpenbart i oss (Rom. 8,18) og kan bli åpenbart i andre for å ha hjelp fra oss, hvis vi er villige til å bli brukt av Gud somsårede helbredere -om abort her. Vær ikke motløs. Vår perfekte Gud kan bruke din lidelse til noe. Uten Ham er din erfaring en umotivert smerte, uten mening eller mening. Men fordi Gud eksisterer og Kristus oppsto fra de døde, er din erfaring både målrettet og meningsfylt. Gjennom din erfaring har Gud velsignet deg med en dypere forståelse av Hans kjærlighet til deg, og nå gir Han deg det privilegium å snakke håp, liv, kjærlighet, mening og hensikt til det ødelagte hjertes lidelse og kamp, slik som du er (2Kor1,4).

Original Blog Source -her.

 

Oversatt av Asbjørn E. Lund