10 Vitenskapsfakta (nesten) alle kristne kan være enige om!

(Fra Evolution 2.0 -publisert i Apologetikk-forumet. Pkt. 6 og 9 moderert og tilpasset.)


1. Universet er finjustert i en forbløffende grad. Den minste variasjonen av dusinvis av konstanter ville gjøre stjerner, planeter og liv umulig.


2. Ingen vet hvordan generere materie, energi, rom og tid fra ingenting.


3. Livets opprinnelse er en av de mest forbløffende mysterier i vitenskapen.


4. Livet krever genetisk kode. Det er ingen kjent måte å lage koder uten formidlere/agenter.


5. Mennesker er unike i deres evne til åndelig, intellektuell og kunstnerisk utforskning.


6. Den første uttalelsen i en vitenskapelig verdenssyns historie er funnet i 1 Mos 1,1 I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.


7. Vitenskapen ble født ut fra kristen teologi, basert på tro på at Gud ordnet verden i henhold til faste, oppdagbare lover. Banebrytende forskere betraktet oppdagelsen av disse lovene for å være en handling av tilbedelse.


8. Selv den mest tradisjonelle bokstavelige tolkningen av Noahs ark krever betydelig spredning fra 100x til 1000x nye arter for å oppnå det mangfoldet vi har i dag. Alle skapelses-modeller krever betydelig spredning og utvikling.


9. Mutasjon og seleksjon alene er ikke tilstrekkelig til å generere storskala artsdannelse. Cellene reprogrammerer også sitt DNA og konstruerer nye arter via vel-dokumenterte mekanismer innen bl.a. epigenetikk ut fra miljøbestemte endringer.


10. En dråpe bakterier kan utføre mer program-engineering på 12 timer enn et team av Google ingeniører kan gjøre i løpet av 12 måneder.

 

Bilder og tilrettelegging for .htm-kode: Asbjørn E. Lund