http://snakkomtro.com/slik-har-gud-gjort-comeback-i-filosofien/