Evangelier bekreftet av skriftlige kilder og arkeologi:

-fra et kurs i Crossexamined.org om 'Stealing from God' Anbefales sterkt!

Matteus etterlater et spørsmål i Matt 26v67-68: Så spyttet de ham i ansiktet og slo ham med knyttnevene. Noen slo ham i ansiktet 68 og sa: "Nå kan du være profet for oss, Messias. Hvem var det som slo deg?" --hvorfor spør de, når de står rett foran ham?
Luk svarer i 22v62-64: Og han gikk ut og gråt bittert. 63 Mennene som holdt vakt over Jesus, hånte ham og slo ham. 64 De dekket til ansiktet hans og sa: "Nå kan du være profet! Hvem var det som slo deg?"
-----------------

Matt 2v22: Men da han fikk høre at Arkelaos var blitt konge i Judea etter sin far Herodes, våget han ikke å slå seg ned der. Han ble varslet i en drøm og dro til Galilea.
Josefus: Arkelaus sendte inn tropper og drepte 3000 jøder (4.f.Kr) Påsken ble kanselert.
----------------
Lukas skriver i Apgj. 18v1-2: Deretter forlot han Aten og kom til Korint. 2 Her traff han en jøde som het Akvilas, født i Pontos. Sammen med sin kone Priskilla var han nylig kommet fra Italia på grunn av keiser Claudius' påbud om at alle jøder skulle forlate Roma.
Seutonius skriver om de tolv Cæsarene (117 e.Kr): Fordi jøder forårsaket vedvarende forstyrrelser i Roma på vegne av Chrestus, forviste han (Claudius) dem (jødene) fra Roma.
------------------
Mark 6,26-28 Da ble kongen dypt bedrøvet, men fordi han hadde sverget, og det mens gjestene hørte på, ville han ikke si nei til henne. 27 Og kongen sendte straks en bøddel med ordre om å hente hodet til Johannes. Han dro av sted og halshugget Johannes i fengselet, 28 kom med hodet på et fat og ga det til jenta, og hun ga det til sin mor.
Josefus bekrefter 40 år senere: .. noen av jødene tenkte at ødeleggelsen av Herodes hær kom fra Gud, som en straff for det han gjorde mot døperen Johannes: for Herodes drepte ham..
----------------------------
Luk.20v24-25: "Vis meg en denar! Hvilket bilde og navn bærer den?" "Keiserens", svarte de. 25 Da sa han til dem: "Så gi keiseren det som tilhører keiseren, og Gud det som tilhører Gud."
Mynten har en påskrift: "Augustus Tiberius Cæsar, sønn av den guddommelige Augustus." som kommer i motstrid til:
2.Mos.20v3: "Du skal ikke ha noen andre guder fremfor meg"
-----------------

Matt.17v24-27: Peter blir spurt om Jesus betaler tempel-skatten
Josefus: Hver jøde betalte de to drakmene hvert år (Antiquties 18:9)
Arkeologi bekrefter eksistensen av en stater
Matt20v1-2: Vingårdsarbeidere får 1 denar hver i lønn.
Tacitus: gjenforteller tale der soldater erkjennes en rettferdig lønn på 1 denar (Annals 1.17)
-------------
1 fra GT -av 68:
2 Sam 15v31: David fikk høre at Akitofel var blant dem som hadde sammensverget seg med Absalom, og han bad: "Herre, vis at Akitofels planer er dårskap!"
2 Sam 16v20: Da sa Absalom til Ahitofel: "Nå må dere gi meg et råd! Hva skal vi gjøre?
Flerkoneri er mot Guds vilje: 5 Mos 17v17: Kongen skal heller ikke ta seg mange koner slik at han fristes til frafall, og han må ikke samle seg sølv og gull i store mengder.
Grunnen til Akitofels svik mot David, var at han var bestefar til Batseba; han skulle hevne seg på samme sted der David så Batseba.

Sammenfallende begivenheter i Bibelen:
-der skrifter utfyller/forklarer hverandre: -de utfyller hverandre på et senere tidspunkt;

68 antall tilfeller i GT;
43 i Evangelier og Ap.gj.
22 i evangeliene og Ap.gj: Josefus.
Spørsmålet er hvordan alt passer sammen som et puslespill.

Utenom Bibelsk vitnesbyrd bekrefter:

 1. Jesus levde mens Tiberius Cæsar var keiser

 2. Han levde et fint liv

 3. Han var en undergjører

 4. Han hadde en bror som het Jakob

 5. Han ble hevdet å være Messias

 6. Han ble korsfestet under Pontius Pilatus

 7. Da han hang på korset inntraff jordskjelv og solformørkelse

 8. Han ble korsfestet på kvelden i Påsken

 9. Hans disipler mente han sto opp fra de døde

 10. Hans disipler var villige til å dø for det de trodde på

 11. Kristendommen spredte seg fort helt til Roma

 12. Hans disipler avslo romerske guder; tilba Jesus som Gud

 

Samlet av Asbjørn E. Lund