ER JEG SPESIELL?
Av Michael Sherrard.
Oversatt herfra.


Det er ingen grunn til å tro at jeg er spesiell, men jeg gjør det. Og vi gjør det alle. Det er selvfølgelig med mindre livet har slått oss og grusomme mennesker har overbevist oss om noe annet. Men jeg er spesiell. Jeg vet dette. Jeg har visst dette en stund.
Er dette en drøm? Lider jeg av vrangforestillinger eller er jeg bare arrogant? Kanskje, men tror du ikke det samme om deg selv? Har du ikke tenkt en stund at livet ditt er viktig? At det har en hensikt. Det spiller ingen rolle. At historien din er en god historie verdt å fortelle og mer enda å bli skrevet. Vel, jeg er enig. Ditt liv er en vakker historie. Du betyr noe. Du har en hensikt. Du er et mesterverk.


Men hvorfor tenker vi på dette? Hvorfor er alle mennesker fanget av ideen om at vårt liv er et meningsfylt og vakkert liv?


Dette er spørsmålet for vår tid. Så mye av kampene i dag er sentrale rundt hva betyr det å være menneske. Er vi verdifulle? Hvorfor er vi verdifulle? Hva gjør livet verdt å leve?
Det var enighet om dette problemet. USA ble bygget på den felles forståelsen at menneskeheten ble skapt av Skaperen og inngitt med rettigheter som ikke kan tas bort på grunn av vår iboende og likestilte verdi. Men i det den vestlige verden mer og mer har omfavnet naturalistiske forklaringer for livet, har teppet blitt trukket bort fra menneskelig verdi. Menneskelivet er ikke lenger iboende verdifullt fordi vi er unikt laget i Guds bilde. Nei, mennesker er nå sett av mange som sluttresultatet av en lang rekke uønskede genetiske mutasjoner. Vi kom til å eksistere ved et uhell. Og ulykker har ikke egen verdi. De har utilsiktet verdi, en verdi som kommer fra noen funnet nytte.


Og det er en forskjell. Kristendommen har lenge lært at mennesker er verdifulle på grunn av hva de er, menneskelige. Sekularisme lærer at du er verdifull på grunn av hva du kan gjøre og bli. Dette er ingen liten forskjell.

Hør lydfilen: 1. What am I? (nederst på siden) -her.

Michael C. Sherrard er en pastor, direktør for Ratio Christi College Prep, og forfatteren av Relational Apologetics -her. Bestillingsinformasjon og lignende kan bli funnet på michaelcsherrard.com.

Original Blog Source:her.

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund