Er Jesus eneste vei til frelse?

Fingert diskusjon om pluralisme vs. Kristus-tro
Pluralist (P) og Kristen (K)


P: Det er arrogant og umoralsk å hevde at bare en religion er sann.
K: Ditt argument der, er et uholdbart ad-hominem argument. Kan man gjøre noe annet enn å holde seg til det man tror er sant? Du som pluralist, tror også at bare du har rett, og er dermed i følge eget syn, arrogant og umoralsk.
---
P: Men du må vel skjønne at folk tror på en reKristus-er-veienligion i sin egen kultur?
K: Som argument for pluralisme, er det du sier der, eks. på en genetisk feilslutning. Din religiøse pluralisme er påvirket på samme måte.

Bilde 1. Fra kap 9 i boka


---
P: Men en god Gud kan ikke sende folk til helvete!
K: Folk vender seg frivillig bort fra Gud, mot hans vilje.
---
P: Men en rettferdig Gud ville ikke ha straffet folk i all evighet.
K. Hvis en fortsetter å synde i all evighet, må straffen fortsette i all evighet. Det å vende seg bort fra Gud, er en uendelig stor, og avgjørende synd, som varer til en vender om.
---
P: Mennesker som mangler informasjon, eller er feilinformert om Kristus, kan ikke dømmes fordi de ikke tror på Ham.
K: Slike mennesker dømmes på bakgrunn av den allmenne/generelle åpenbaringen (Rom 2,13-16), slik at frelse å grunnlag av Kristi død, er tilgjengelig for alle, overalt.
---
P: Påstandene A og B er uforenlige:
A: "Gud er allmektig og allestgedsnærværende.
B: "Noen mennesker får aldri høre eveangeliet og går fortapt."
K: Det er ingen eksplisitt motsetning mellom disse to påstandene. Det finnes ingen garanti for at en verden med frelse for alle, er gjennomførbar for Gud. En verden med frelse for alle, kan ha altoverskyggende mangler. Det er ikke mulig å tvinge noen til frivillig å gjøre noe. Det er mulig at Gud har ordnet verden slik at det kan værre en optimal balanse mellom antall frelste og fortapte. Det er også tenkelig at de som aldri har hørt evangeliet ikke ville ha tatt i mot, uansett.
P: Denne muligheten er ikke troverdig.
K: En verden som er ordnet slik av Gud, ville ytre sett, kunne vært helt lik en verden der menneskers fødsel var en ren tilfeldighet. Bare for å vise at det er tenkbart mulig.

Fra boka 'Alltid klar til forsvar' W.L. Craig, kap. 9