KAN DET VÆRE ÉN RIKTIG RELIGION?
av Sean Mcdowell
Oversatt herfra.


Nylig var jeg i en samtale med en venn, og han spurte hvordan jeg kunne si at Jesus er den eneste veien. Jeg svarte bare, "jeg sier det ikke. Jesus sa det. Ta det opp med ham."
Han hadde absolutt ikke forventet dette svaret. Og jeg mente ikke å være uhøflig eller brå. Min poeng var at Jesus var den som først gjorde krav på å være sannheten, og han har fullmakt til å understøtte det. Hvis Jesus virkelig er guddommelig, så har han mer legitimasjon til å snakke om evig liv enn noen. Han er den eneste jomfrufødte, mirakelmaker, syndfrie, oppstandne Guds Sønn! Du kan ikke like ideen om at Jesus er den eneste veien (og det er én rett religion), men hvis han virkelig er Guds Sønn og sa at han var den eneste veien til frelse, har du råd til å ignorere hans krav?


Det ville være fint om alle kunne ha rett, men som enkel logikk og grunnleggende sunn fornuft, forteller oss, kan alle religioner ikke være sanne i deres grunnleggende tro. I sin natur er sannheten eksklusiv. Hvis 1 + 1 = 2, er det ikke lik 3, 4, 5 eller noe annet tall. Mens alle religioner muligens kunne være feil, er det ikke logisk mulig for alle at de skal ha det rett når deres krav varierer så radikalt. Enten er de alle feil eller bare én har rett.


Tabellen nedenfor viser at alle religioner, selv etter deres egne påstander, skiller seg vesentlig fra hverandre, har sine egne konkrete ideer om hvem Gud er (eller ikke er) og hvordan frelse kan oppnås.

Religion

Tro på Gud

Tror om frelsen

Syn på andre religioner

Buddhisme

Ingen gud ('lille vogn')

Buddha selv en frelser ('store vogn')

Opplysning: Unnfly livstørsten

Falske

Hinduisme

Mange guder/panteisme

Reinkarnasjon

Alle sanne

Islam

Én Gud (Allah)

Følge de fem søylene

Falske

Jødedom

Én Gud (Jahvé)

Loven

Falske

Kristendommen

Treenighet (Far, Sønn, Hellig Ånd)

Nåde

Falske

Mange kritiserer kristendommen for sin eksklusivitet, men kristne er ikke den eneste gruppen som hevder å ha sannheten. Legg merke til i diagrammet ovenfor at fire av fem verdensreligioner hevder eksklusivitet. De tror at alle andre religioner er falske. Hinduer krever ofte ikke eksklusivitet. Faktisk er mange glade for å si at kristendommen er sann. Men poenget er hva de mener med det. Hinduer tror at alle religioner er sanne når de er underordnet det hinduistiske systemet. Med andre ord, ifølge hinduismen, er kristendommen et middel hvor folk kan oppleve reinkarnasjon.


Men det hinduer ikke mener er at kristendommen er sann på sine egne vilkår. Så, som tilhenger av alle andre religioner, tror Hinduer faktisk at kristendommen er falsk, og slutter seg dermed til enhver annen religiøs gruppe (inkludert ateister og agnostikere) i troen på at bare deres eget verdenssyn er sant.
Og likevel, i en annen forstand, er kristendommen ikke eksklusiv i det hele tatt, men er den mest inkluderende religionen. Kristus inviterer alle til seg selv. Kristendommen utelukker ingen som vil tro, selv om Kristus selv tilbyr seg som den eneste veien å bli forsonet med Gud (Joh14v6).


Hvis Jesus sto opp fra de døde, er kristendommen den eneste rette religionen. Hvis Jesus ikke stod opp, er kristendommen falsk, og muligens er en annen religion sann (se 1.Kor 15v12-14 ).
Dette er grunnen til at Jesu oppstandelse er den viktigste historiske hendelsen for overveielse. Hvis du ikke har undersøkt bevisene ennå, som min far og jeg legger ut i den oppdaterte 'Evidence that Demands a Verdict',-her, kan det nå være tid.

Merknader

Sean McDowell, Ph.D. er professor i Christian Apologetics ved Biola University , bestselgende forfatter, populær taler, deltids high-school lærer, og nåværende stipendiat for Summit Ministries , California. Følg ham på Twitter: @sean_mcdowell og hans blogg: seanmcdowell.org.

Se forøvrig tilstanden i California, mht. trosfrihet -her.

 

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund