JOHN LENNOX OG PAUL DAVIES DISKUTERER ROMVESENER OG LIVETS OPPRINNELSE
Oversatt herfra.


En fantastisk debatt om livets opprinnelse og den kosmiske finjusteringen mellom en kristen og en materialistisk agnostiker. John Lennox er fantastisk i denne debatten, og han snakker bare i en liten del av den. Han er veldig behagelig og fokuserte diskusjonen om områdene som vi bryr oss om. Paul Davies er en utmerket forsker og godt klar over hva kristne tror. Dette er en stor debatt, veldig lett å lytte til. Justin, moderator, gjør en flott jobb som styrer av en fantastisk diskusjon.


Detaljer
Hva skal det til for at livet skal komme i gang i vårt univers? Er det intelligens i stjernene eller rett under nesa vår? Den kjente astrofysiker Paul Davies snakker med Oxford professor i matematikk John Lennox.
Davies, en populær vitenskapsforfatter, er også leder av SETI-forskningsens arbeidsstyrke. Hans siste bok "The Eerie Silence" som markerer SETIs 50-årsjubileum, undersøker sannsynligheten for at universet produserer liv andre steder.
John Lennox er en kristen matematiker og filosof. Han er forfatteren av "Guds undergang: Har Vitenskapen begravet Gud?" Og har debattert Richard Dawkins ved flere anledninger.
Davies arbeid med finjustering av universet for liv, har vært sympatisk i forhold til teismen. I dette programmet utfordrer Lennox Davies å se på design ikke bare i kosmologien, men i cellen. De snakker også om hva oppdagelsen av ET ville bety for kristen teologi.


Sammendrag (hver setning utgjør et punkt i samtalen)
Justin: Er det mening i universet?
Paul: Vi har ingen bevis for eller imot intelligent liv andre steder i universet. Universets storhet får meg til å tro at det er liv andre steder. Mennesker er i stand til å observere og forstå universet. Det virker som om universet har evnen til å skape observatører for å forstå det. Hvis en art har denne egenskapen, bør vi forvente at andre også skal gjøre det.
John: Det faktum at vi kan observere universet og drive vitenskap, har kosmisk betydning. Vår sjeldne, beboelige planet og vår evne til å drive vitenskap indikerer hensikt. Så vitenskapen selv peker på en ekstra-jordisk intelligens: GUD. Kompleksiteten i selve livet og bevisstheten peker bort fra ateisme. Monoteismen fødte vitenskapen. Menneskelige sinn som er i stand til å drive vitenskap, er ikke kompatible med ateistisk materialisme.


Justin: Hvorfor sier du at enten vi er det eneste livet eller det er mange forskjellige livsformer?
Paul: Det er mange faktorer som må oppfylles for å ha et sted for et enkelt liv. Disse er relatert til finjustering av kosmiske konstanter, for eksempel tyngdekraften. Men det er også faktorer som må oppfylles for opprinnelig intelligent liv. Ting som konvergens, selvorganisering osv. Så de kosmiske kravene og evolusjonskravene er forskjellige. Darwinistisk evolusjon løser ikke problemet med livets opprinnelse. For 50 år siden var skeptisisme om fremmed liv som eksisterte overalt utbredt. I dag er troverdighet om fremmede liv som finnes overalt utbredt. Naturforskeren søker etter en prosess som skaper livet enkelt.
John: Paul er enig i at det ikke finnes teori for en naturlalistisk opprinnelse av livet Dette er dødelig for ideen om at livet kan dukke opp andre steder i universet. Vi har ikke oppdaget noen lov som gir liv uten intelligens. Tenk på metoden som brukes av SETI som brukes til å oppdage en fremmed intelligens: Hvorfor kan ikke denne metoden brukes på opprinnelsen til livet på jorden? Hvorfor kan ikke en intelligens skape spesifisert kompleksitet (funksjonell informasjon)? Hvorfor kan ikke en intelligens skape epigenetikk og proteinfolding?

Paul: Darwinistisk evolusjon kan legge til ny biologisk informasjon etter livet begynner
John: Darwinistisk evolusjon forutsetter en muterende replikerende livsform å virke på.

Paul: Du kan ikke generere spesifisert kompleksitet ved å bruke fysiske lover Du kan ikke generere spesifisert kompleksitet ved en tilfeldighet. På dette stadiet gjetter vi hvordan livet kunne ha dannet seg.
John: Hvorfor må vi utelukke en intelligent sak a priori? Hvis du kan gjenkjenne en intelligens i verdensrommet, hvorfor ikke i levende systemer?

Paul: Jeg bryr meg ikke om ordet "intelligens", ordet er "signal". Jeg motsetter meg ideen om at Gud eller romvesener manipulerte fysiske ting for å skape liv. Det er en "stygg" forklaring og veldig in-apellativ, både teologisk og vitenskapelig." Jeg foretrekker ideen om at universet har prosesser for å organisere seg selv og skape kompleksitet. Når det kommer til overnaturlig innblanding av Gud, "Jeg vil ikke ha det." Hvis jeg var Gud, ville jeg skape universet slik at jeg ikke måtte gripe inn. Jeg tror Gud ville være smartere hvis han ikke måtte gripe inn. Mine preferanser om hva som er "smart" bestemmer hvilke vitenskapelige konklusjoner som er tillatt.
John: Mennesker har allerede erfaring med sitt ikke-materielle sinn til å bevege atomer (materie). Hvis Gud er et sinn, så er det ingen grunn til at han ikke kan flytte atomer (materie).

Paul: Mitt sinn er fysisk, så sier du at Gud er fysisk? Hvis Gud griper inn i universet, hva gjør han nå?
John: Det er forskjell mellom skapelseshandlinger og forsynets opprettholdelse av universet. Gud snakker også til mennesker og trekker mennesker mot seg. Gud er ånd, ikke materiell.

Bilde: Jagerflyhjelm -der synet styrer siktet

Paul: Hvordan kan en ikke-fysisk enhet forårsake effekter på den fysiske verden?
John: Hva vitenskap avslører, er at det er nødvendig med informasjon for livets opprinnelse. Informasjon krever en intelligens for å lage den, akkurat som for mennesker som skriver bøker. Det er ikke en gud i hullene - det er en slutning basert på det vi kjenner i dag.

Paul: Vi kan kanskje forklare livets opprinnelse senere, ved hjelp av materie, lov og sjanse. Det du sier er at Gud flikker på genomet Hvis du sier at Gud intervenerte en gang, intervenerer han hele tiden, overalt! Jeg vil ikke ha en Gud som flikker på genomet. Om Gud kunne gripe inn i universet ville det fjerne dets forståelighet.
John: Se på omslaget til denne boken - når jeg leser ord, formoder jeg en intelligens. Det er dårlige hull som vitenskapens fremgang stenger. Det er gode hull som vitenskapen åpner, som viser behovet for intelligens. På den ene siden sier du at vi ikke har noen teori om livets opprinnelse. På den annen side vet du at en intelligent designer ikke var involvert. Hvis vi ikke vet hvordan livet begynte, hvorfor utelater du da Gud a priori?

Paul: Hva forskere vil gjøre er å forklare universet uten å involvere Gud. Naturalister vil bruke vitenskap til å oppdage bare materialistiske forklaringer. Formålet med SETI er å bevise at det er annet liv i universet. Dette vil da vise at det er en naturalistisk måte å skape livet på. Jeg er enig i at informasjon i levende systemer er virkelig vanskelig å forklare materialistisk. Jeg tror på kraften ved emergens. Vi kan oppdage lover som beviser at kompleksitet kan dukke opp uten intelligens. Oppdagelsen av fremmed liv vil bidra til å vise at ingen intelligens er nødvendig for å skape livet.

Justin: Hva slags kosmisk finjustering er nødvendig på Big Bang for at livet skal skje?
Paul: Det er sant at universet virker ekstremt finjustert for at livet skal eksistere. Det typiske svaret fra naturalister er at det er et multivers. Men multiversteorien "kommer til kort" i å gi et godt svar på finjusteringen. Det er irrasjonelt å appellere til massive antall usette univers, for å forklare finjustering. Designet og hensikten sett i universet kan skyldes Gud, eller det kan 'dukke opp' (emergent).
John: Finjusteringen er ekte, og multiversteorien er et desperat forsøk på å unngå en skaper. Sir Martin Rees (en ateist) sier at han "foretrekker" multiversteorien fremfor en designer. Forskere er ikke ment å foretrekke noe annet enn det som er sant.

Justin: Ville oppdagelsen av romvesener skade kristendommen, på grunn av troen på det unike ved mennesket?
Paul: Kristne tror at Jesus kom for å redde MENNESKER spesielt, ikke dyr eller romvesener. Hvis vi skulle oppdage intelligente romvesener, ville det utfordre tradisjonelle religioner. Hva vil Gud gjøre med fremmede raser? Flere inkarnasjoner? Eller bare forkynne evangeliet for dem?
John: Vi vet ikke om romvesener eksisterer, for det første- det er spekulativt. Bibelen lærer at mennesker bærer Guds bilde. Vi vet bare ikke om fremmede arter også er laget i Guds bilde.


Opprinnelig blog-kilde -her.

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund