Hvem er 'det onde' et problem for?
(Bokanbefaling fra 'Stealing from God'; Fr. Turek; kap. 5)


Det er minst to typer av ondt: det moralsk onde og ondt som følge av naturkrefter. Vi skal her se på den første type av ondskap: Onde ting begått av mennesker. Det har i det vesentlige blitt fremført som argument mot kristendommen: 'Hvordan kan en god Gud tillate så mye ondt å skje?' Men i det minste har kristendom et syn på det onde: Det fremholdes som en følge av at skapninger fikk en fri vilje, der mulighet til å gjøre noe ondt var implisitt til stede som en mulighet. Grunnen til at Gud gjorde det slik, synes ganske klar: Han ønsket skapninger som selv kunne velge hvorvidt de ville gjøre etter hans vilje, eller sin egen. Vi kan være enige eller uenige i det valget, men alternativet ville vært 'roboter' som ikke hadde noe annet alternativ enn å danse etter sin herres vilje.


Nå er det noen som hevder at det er slik det er: 'Vi danser etter vårt DNA', hevdes det, og noe mer ondt eller godt i verden, er det i utgangspunktet ikke snakk om. Ikke inntil en kommer til kristen moral, for da hevdes at den er urettferdig og har ført til mye ondt. Men da blir jeg i tvil, mener de at det finnes noe ondt eller mener de det ikke? Ateister kan ikke ha det på begge måter. Om det ikke finnes noe ondt, bør de stoppe å anklage kristen moral for å være ond. Om alt som finnes er molekyler, så danser vi alle bare etter vårt eget DNA -noen vil føye til 'egen epigenetikk'. Men om det onde finnes, på hvilket grunnlag kan man hevde det? Om noe er objektivt ondt, hvordan kan man vite det, om ikke det også finnes noe allment godt å sammenligne med? Ellers ville det hele vært å betrakte som ulike variasjoner av grått.


At noen også benekter det onde ved å hevde at det er en illusjon, må vi la ligge. Vi får heller håpe at de innser at de lever i virkelighetenes verden. At den ikke bare er god er det få som bestrider, selv om det er mye godt -slik det synges om i 'What a wonderful world'. Det reiser da også 'det godes problem': Hvor kommer alt det gode fra, som vi tross alt observerer rundt oss? Det kan finnes sollys uten skygger, men det finnes ikke skygger uten (sol)lys. Det onde er som rust på en bil, fjerner du rusten så får du en bedre bil. Fjerner du bilen, får du ikke noe tilbake. Eller som sår på en finger, kurerer man såret får man en bedre finger, fjerner man fingeren får man ingenting der.


Når ateister hevder at Gud og kristne har gjort, og gjør, onde ting så stjeler de grunnlaget for godt og ondt fra kristendom for å benytte mot den. De sitter på Guds fang, og slår ham i ansiktet. Ja, det er sant at mye ondt er gjort i navnet til kristendom, men er misbruk av noe en begrunnelse mot det? Nietsche som hevdet 'Gud er død', døde i år 1900. Men før han døde varslet han at det 20. århundre ville bli det verste i historien, fordi de hadde 'tatt livet av Gud'. Den spådommen slo til: Bare de tre diktatorene Hitler, Stalin og Mao tok livet av over 100 millioner mennesker.
De handlet i tråd med ateismens ideologi: Om det ikke er noen Gud, så hvorfor ikke, om man kan slippe unna med det? å hevde at religionene som ble knust under tyranners regime, som ble forfulgt og knust av disse kreftene, er de virkelige kildene til ondskap i verden, må nesten kreve en villet blindhet. Om noen gjorde ondt i rasehygienens ånd, er det mer i tråd med evolusjonsteoriens tese om 'overlevelse av de mest egnede', enn når kristne gjør noe i strid med Kristi rene ord om å elske sin neste. Det er selvsagt slik at om vi var fullkomne ville vi ikke trenge en frelser. Så på en måte bekrefter ateisters anklage mot de kristne evangeliet, som sier at vi alle er avhengig av frelse utenfra!


Så vurderingen fra ateisme om at 'ateismen er god, og kristendommen ond' er logisk feil: Fordi noe objektivt godt og ondt ikke eksisterer i en materialistisk verden. Og påstanden er også empirisk feil, ut fra hva som faktisk har funnet sted. Det er ikke nødvendigvis slik at folks oppfatning om dette er rett. Det kan skyldes at ateisme har hatt 'vind i seilene' og at deres oppfatning har slått rot hos mange. Men det er på tide å slå hull på den myten. Hvem var det som påførte menneskeheten giftgass, høyeksplosiver, eksperimenter i evgenetikk etc? Som David Berlinsky uttalte det: 'Sist jeg sjekket var det ikke Vatikanet.' Gud vil til slutt gripe inn og gjøre slutt på det onde for bestandig. Men når det skjer, vil ikke noe menneske gå fri. Vi har alle både det gode og det onde, i oss. Uten Ham som er bare god, ville det ikke vært noen rettferdighet i forhold til det onde.


Stoffutvalg ved Asbjørn E. Lund