Design-argumentet for Guds eksistens
(Bokanbefaling fra '77 Faqs about God and the Bible; Sp. 7; Josh og Sean Mc Dowell)


Om man drar til Disneyland, møtes man ved inngangen av et blomsterbed, der ansiktet til Mikke Mus dannes av en rekke ulikt fargede blomstertyper. Lenke til Disneyland blomsterbed -her.

Ved å se nærmere etter kan man skimte grader av kompleksitet (særlig i panneregionen) og det hele fremstilles i et kjent mønster, som utvilsomt danner hodet til den kjente tegneserie-figuren. De fleste er enige i at et slikt uttrykk ikke dannes tilfeldig. For det første er sannsynligheten for det veldig lav, og viktigere, for det andre følger hele oppsettet et eksternt gitt mønster. Dette kalles med et faguttrykk for spesifisert (som fra en oppskrift) kompleksitet. Det utgjør et kjennetegn ved design, noe som de fleste vil være enige i krever en designer. Spørsmålet blir så i hvilken grad vi kan møte dette i naturen.


Hva en enkeltstående levende celle viser
Dess mer spesifisert kompleksitet en ting viser, d.v.s. dess mer kompleks den er og dess tydeligere den danner åpenbart spesifikke mønstre, dess mer peker den mot en intelligent designer. Bygnings-stenen for menneskelig liv, den levende cellen, har den spesifisert kompleksitet?
La oss kort se på en celle forstørret en milliard ganger. På membranen som omgir den, finner vi millioner av åpninger (porer). Disse viser seg å styres av 'portvoktere' som strengt regulerer hva som slipper inn og hva som kommer ut. Cellen fremviser nano-ingeniør kunst i en grad som vitenskapsfolk knapt har begynt å skrape i. Fr. Crick en av med-oppdagerne til DNA, beskrev cellen som en presis (minute) fabrikk, travel med hurtig, organisert kjemisk aktivitet. I våre dager tenker forskere på cellen som en automatisert by.


Inni cellen finner vi at en mengde råmaterialer, blir manøvrert fram og tilbake av robot-lignende maskiner, som aller arbeider unisont. Kontrollnivået i disse koreograferte bevegelsene, er slående. Og det gjelder bare for én celle. I større organismer må celler arbeide sammen for å få rett funksjon av organer som hjerte, lunger og ører. Og sammen må disse medvirke til hele organismens liv.


Om vi ser videre inni en enkeltcelle, finner vi spoler av DNA som lagrer informasjon som er nødvendig for å danne proteiner. Proteiner er i seg selv komplekse molekylære systemer. Et typisk protein er sammensatt av noen hundre, evt. tusen, aminosyrer, arrangert i en presist ordnet sekvens, som så foldes inn i en høyere organisert tre-dimensjonal struktur. Biologer kan i dag ikke snakke om aktivitetene inne i cellen, uten å jamføre det med maskiner og andre maskinlignende trekk i vår egnen avanserte teknologi. Grunnen er at nesten hvert eneste trekk ved vår avanserte teknologi kan bli funnet i cellen. (1)
I det vi nøyaktig observerer cellens indre funksjoner, blir det stadig klarere at den langt overgår menneskelig teknologi av i dag. Det er derfor stadig flere og flere vitenskapsfolk konkluderer at den beste forklaring av cellen er intelligent design.

Referanser

1. W.A. Dembski og S. Mc. Dowell, Understanding Intelligent Design (Eugene, OR; Harvest House Publications, 2008), 122-123, lett tilpasset


Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund