denne likheten i termer om 'Livskjeden' (The Chain of Being).

Bilde 2. Er det noe seleksjosnpress mot menneske?

Denne Livskjede-forestillingen som Tyson antok, var et gammelt mystisk hedensk paradigme, som formet filosofisk basis for de evolusjonære idéene til Charles Darwin. I denne Livskjede-forestillingen, som var meget lik Aristoteles 'Scala Naturae', så formet levende vesener en lineær kontinuitet, med mennesket på toppen og mer enkle livsformer på begynnelsen. Darwin historiker Loren Eiseley fremmer flg. i sin avhandling 'Darwins århundre'. (2) "Alt 'livskjede' forestillingen trengte for å bli en flygeferdig teori, var å introdusere forestillingen om tid i store kvanta, lagt til mutasjon av former. Den krevde ..et univers som ikke var laget, men som kontinuerlig ble til."