BIBELSK TRO VS. BLIND TRO
Oversatt herfra.
Av Evan Minton


Mange kristne svarer til vanlig, når de blir spurt av vantro hvorfor de burde tro på noe som Bibelen sier: "Bare ha tro!". Og denne "bare ha tro" -linjen er ganske mye svaret på hver eneste innsigelse man kunne høste mot kristendommen.
Altfor ofte har folk vendt seg på grunn av intellektuell tvil som plager dem. "Hvis Gud er all kjærlig og allmektig, hvorfor lar han så mye lidelse skje i verden?" "Hvordan kunne en kjærlig Gud sende folk til et evig helvete?" "Hvordan vet jeg at Jahve er den sanne Gud istedenfor en av disse tusenvis av andre guder i andre religioner som strir mot kristendommen? Hvordan vet jeg at Bibelen er sann og ikke Koranen eller Hindu-skriftene? "Og når en kristen eller en pastor reagerer med "Bare ha tro"som oversettes i den vantroendes sinn som" for å være kristen, må du begå intellektuell selvmord. "Denne blinde trostilnærmingen er så, så, så veldig ubibelsk. Mange steder i Bibelen befaler oss til å fortelle andre hvorfor kristendommen er sann.


1 Pet 3v15: men hold Kristus hellig som Herre i hjertet! Vær alltid klare til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier.
2 Kor 10v5: og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.
I Judas 1v3, oppfordrer Judas sine lesere til å kjempe for troen (det er det vi kaller "kristen apologetikk").
I Fil. 1v16 sier Paulus at han ble utnevnt til å FORSVARE evangeliet (det vil si kristen apologetikk).
Kol 4v5-6: Gå fram med visdom blant dem som står utenfor, og bruk den dyrebare tiden godt. 6 La alt dere sier, være vennlig, og la det ha salt og kraft, så dere vet hvordan dere skal svare hver enkelt.
I 2. Korinter 12:12 sier Paulus at han ga korinterne bevis på at han virkelig var en apostel fra Gud fordi han utførte mange tegn og undere da han var med dem. Hvis Gud virkelig ønsket at vi hadde blind tro, hvorfor skulle Paulus gi bevis for sin troverdighet?
I 2 Kor 13v3: For dere krever jo et bevis på at Kristus taler gjennom meg. Og han er ikke svak mot dere; han er mektig hos dere. Hold an, Paulus kompis! Vet du ikke at hvis du tilbyr korinterne bevis på at Kristus taler gjennom deg, at de ikke vil ha lovlig tro?

'Hvorfor ville du frata dem muligheten til å ha tro, Paulus? Kanskje tro ikke er hva folk mener det er?'

Innvending: Hvis du trenger bevis, har du ikke tro.

Dette er en innvending som ofte foreslås av kristne (samt ateister) som mener at ordet "tro" betyr å tro noe uten grunn, eller til og med å tro på noe til tross for grunner til ikke å tro på det. Denne forvrengningen av betydningen av ordet "tro" har hatt svært dårlige konsekvenser for kirken fordi det gjør en person til å tro at kristendommen krever at du skal være et ikke-skjelnende tomhode, som ikke liker begrunnelser.
Her er et bibelvers som gir et eksempel på en person som legger sin tro på Gud etter at han har gitt bevis for sin eksistens. Jeg forteller deg, å lese i Bibelen er som å gå inn i en åndelig gullgruve og skyte ut alle de gode greiene du finner. MEN du må grave for det. Vanligvis ser jeg ikke etter ting som dette, jeg skje bare å snuble over det mens jeg leser gjennom versene. Jeg fant denne kvelden når jeg leser gjennom Exodus. Jeg tror det gjør en god jobb med å argumentere mot kristne som tror at trosforsvar er feil, fordi du skal ha blind, ubegrunnet tro.
2 Mos 14v31: Da de så det storverk Herren hadde gjort mot egypterne, fryktet folket Herren, og de trodde på Herren og på Moses, hans tjener.
Det var klart at israelittene hadde bevis på at Gud eksisterte og var å hjelpe dem med å unnslippe fra Egypt, men i teksten sier de at de trodde ham i alle fall (for en liten stund i det minste. Vi vet alle at de mistet troen en rekke ganger etter dette). De hadde spesielt bevis for at MOSES eksisterte, og teksten sier at de også satt sin tro på ham. Så gitt dette skriftlige beviset, vet vi at en kristen fortsatt kan basere sin tro på at kristendommen er sann på grunnlag av bevis og fortsatt kunne ha tro på Gud. Du ser, tro betyr det samme som ordet "tillit". Eller som jeg har sagt før "Tro er når noen holder deg over en hylle og du vet i hjertet at de ikke bare vil la deg falle, de vil ta deg til sikkerhet". Du vet at personen som holder på deg eksisterer. Du har veldig kraftig bevis for at personen eksisterer, men alle bevisene i verden kommer ikke til å få deg til å stole på at personen vil bidra til å redde livet ditt. Dette er den virkelige definisjonen av ordet "tro".

Jeg liker å bruke en analogi. La oss si at du oppdaget at du hadde hjertesykdom, og trenger en risikabel operasjon. Du har tilstrekkelige ressurser, så du undersøker leger, anestesiologer, etc. til du har det beste laget mulig sammen. Du har nå en gruppe mennesker som du tror vil gi deg den beste muligheten for overlevelse. Selv om du har undersøkt mye, viser du fortsatt din tro på dette laget når du tillater deg å bli satt under kniven. Tro betyr ikke at du ikke forsker og undersøker sannheten. Jesus sier selv så mye når han forteller oss å elske Gud med vårt hjerte, vår sjel, *sinn* og kraft.
Her kan du se på andre oversettelser i 2. Mosebok 14:31 for å se alle de forskjellige ordene som brukes annet enn "tro". NLT bruker "tro", NIV brukte "tillit", KJV bruker "trodde" som er; de trodde på Gud og hans løfter selv om de bare hadde vært vitne til gode bevis at han eksisterte og hjalp dem. Dette er forskjellen mellom tro AT Gud eksisterer, AT Jesus steg fra de døde og tro På Hans karakter og hans løfter til deg.


Vi blir aldri bedt å ha en blind tro. Paulus roste dem i Berøa for å sjekke daglig i Skriftene for å se om det han fortalte dem var så. Jesus viste seg selv levende for å sikre at de trodde på Ham, spesielt Thomas (Johannes 20:28). {Selv om vi ikke kan regne med å se ham oppstått -oversetters kommentar.}
Paulus sa også i 1 Tess 5v21b: 'prøv alt og hold fast på det gode'.
1 Tessalonikerne 5:21 ser ut til å be oss om akkurat det motsatte av blind tro.


Innvending: Hebr 11v6: Uten tro er det umulig å være til glede for Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham.
Jeg er enig i dette. Uten tro er det umulig å behage Gud. Men igjen er det umulig å behage NOEN uten tro. Det er ikke mulig å ha et godt forhold til noe menneske uten tiltro. Hva er tro? Husk at ordet "tro" er synonymt med "tillit". Hvis du stadig mistviler Gud, kommer du ikke til å ha et veldig godt forhold til Ham. akkurat som du ikke ville ha et veldig godt forhold til din kone/ektemann hvis du alltid mistviler henne/han. Hvis du hele tiden mistenker at kona di bedrar deg, "mistenker jeg" at det ikke kommer til å vare veldig lenge før hun gir deg skilsmissepapirene som forteller deg "Jeg kan ikke leve med noen som mistror meg så alvorlig". Selv om noen ganger er denne typen mistanke berettiget.
Jeg går i tro, ikke ved å se. Dette betyr ikke at jeg tror Gud eksisterer, uten bevis eller grunn. Det betyr at jeg stoler på Ham selv når jeg ikke vet hva han er i ferd med. Noen ganger kan omstendighetene våre være svikefulle. Noen ganger ser det ut som om Gud har forlatt oss når han egentlig ikke har det. Noen ganger ser det ut som om Gud ikke vil holde sine løfter. Noen ganger tror vi at vår lidelse ikke har noen god grunn for seg. Det er i tider som disse at vi må ha tro på (dvs. å sette vår tillit til) Gud. At hans planer er for oss eller andre, er ultimat gode.
å ha bevis for Guds eksistens betyr ikke at du ikke går av tro. Tro er å plassere sin tillit til en person. Bare fordi du har bevis for personens eksistens, betyr det ikke at du ikke stoler på dem. Moses hadde mye bevis for Guds eksistens, men han måtte fortsatt stole på at Gud skulle lede ham og jødene der han sa at de skulle. Mange ganger så det ut som at Jahve ledet dem på en vilkårlig jakt, men Moses fortsatte å ha TRO på Gud, som han hadde rikelig med bevis for, eksisterte. Selv om mange av folket mistet troen. De ble utålmodige og begynte å tilbe falske avguder og klaget stadig.


Innvending: Glemmer apologer Helligåndens arbeid?
Alle som driver trosforsvar vet at Helligånden må spille en integrert del av hele prosessen. Som Ergun Caner sier: "Det er umulig å være effektive i trosforsvar uten åndens arbeid både i apologeten og i tilhøreren." (2) Ingen moden apologet glemmer at Bibelen understreker at mennesker er blindet av synd. Derfor har synd skadelige konsekvenser for erkjennelses- prosessen (Is.6: 9-10; Sak. 7: 11-12; Matt 13: 10-13; 2 Kor 4: 4). Hvordan folk svarer på Guds åpenbaring, avhenger av flere faktorer som deres personlige historie (både fortid og nåtid). Folk kan bli forherdet mot Gud; synd demper absolutt individets evne til å være mottakelig for Guds invitasjon til dem. Den Hellige ånd arbeider gjennom trosforsvar akkurat som Han arbeider gjennom forkynnelse.

Innvending: Skal vi ikke bare forkynne evangeliet?
Dette er sant. For all del, "Forkynn evangeliet!" Men gjett hva? Hva gjør du når du prøver å åpne Bibelen og bruke den hos noen som ikke tror at Bibelen er en autoritativ eller inspirert bok? Dette skjer hele tiden for kristne. Og visste du at muslimer og andre mennesker tror at deres hellige bok er like inspirert og autoritativ som Bibelen? Hinduer tror at deres skrifter er inspirert. Buddhistene tror at deres hellige skrifter er inspirert. Hvis du fortsetter å forsøke å sitere i Bibelen, ville du "tigge spørsmålet." ('hvorfor sitere noe jeg ikke tror på'?)
"å tigge spørsmål" er en form for logisk feil, hvor en påstand eller krav antas å være sant uten annet bevis enn påstanden eller kravet i seg selv. Når man stiller spørsmålet, blir den opprinnelige antagelsen om en påstand behandlet som allerede bevist, uten noen logikk å vise til hvorfor erklæringen er sann i utgangspunktet. I noen tilfeller kan du kanskje sitere Bibelen til mange mennesker uten noen innvendinger, som når du prøver å vitne til Mormons og Jehovas vitner. Hvis du vitner til jøder, kan du vise dem alle de messianske profetier og hvordan Jesus oppfylte alle profetiene. Men i andre tilfeller (som når du vitner for ateister og agnostikere), må du vise personen at Bibelen er et pålitelig historisk dokument, før du prøver å bruke den som en autoritativ tekst i disse typer samtaler.


Å unngå apologetikk kan ha alvorlige konsekvenser.
Kristendommen er under et sterkt angrep i denne tiden. Faktisk har jeg aldri sett den kristne troen under angrep mer enn jeg har i det 21. århundre. "Den nye Ateist" -bevegelsen har satt et mål om å eliminere religiøs tro fra jordens overflate. Videregående lærere og høyskoleprofessorer støtter darwinistisk evolusjon og prøver å overbevise barna dine om at en Skaper ikke var nødvendig for at avansert liv skulle bli til.

 

Den kristne filosofen William Lane Craig er enig. Han sa: "I videregående skole og høyskole er kristne tenåringer intellektuelt angrepet av alle former for ikke-kristne verdenssyn, kombinert med en overveldende relativisme. Hvis foreldre ikke er intellektuelt opptatt med sin tro og ikke har gode argumenter for kristen teisme og gode svar på barnas spørsmål, så er vi i reell fare for å miste ungdommen. Det er ikke lenger nok å bare lære våre barns bibelhistorie; de trenger doktriner og trosforsvar. Det er vanskelig å forstå hvordan folk i dag kan risikere foreldreskap uten å ha studert trosforsvar."
Hvis Jesus vil at vi skal ha blind tro, hvorfor måtte han oppfylle så mange gamle profetier?


Hvis Gud krever at vi har blind tro, hvorfor hadde Jesus å oppfylle så mange profetier for å vise jødene at han var den sanne messias? Hvorfor kunne ikke Jesus bare komme inn på scenen og si "Hei, jeg er Messias, følg meg!" Kanskje fordi så mange andre mennesker hevdet å være Messias i tidsperioden, og de ikke var Messias. Jødene trengte evnen til å skjelne sannhet fra løgn. Jødene trengte evnen til å fortelle forskjellen mellom den sanne messias og en falsk. Blind Tro kan ikke gi deg det. Gud ga jødene en test å ta for den virkelige Messias, og hvis han var i stand til å få en perfekt score, så ville deres konklusjon være at han var og er Messias. Lee Strobel kaller dette "Fingeravtrykk-beviset" i sin bok "The Case For Christ". Jesus måtte oppfylle hver og en av de messianske profetiene. Hvis Han gjorde det, viste det at Han var den ekte varen.


Blind Tro kan faktisk være farlig!
Blind Tro kan faktisk være farlig. Hvordan skal du "ta dere i vare for falske profeter" som Jesus sa, hvis du ikke utøver noe skjønn? Tilbake i den gamle jødedommen, var måten å fortelle om en profet virkelig var fra Gud, om han ga bevis på at han kom fra Gud. Hvordan er det? Vel, hvis hans profetier ble oppfylt, var han virkelig fra Herren, men hvis hans profetier var falske, visste alle at han var en falsk profet, og fikk ham stenet. 1 Johannes 4v1 sier "Mine kjære, tro ikke enhver ånd! Prøv åndene om de er av Gud! For det er gått mange falske profeter ut i verden." Ennå et vers som forteller oss at blind tro er feil. Dette verset ber oss å "teste åndene" for å se om de gir bevis på at de virkelig er fra Gud.


Bemerkelesverdige sitater:


"Jeg føler meg ikke forpliktet til å tro på den samme Gud som gav oss mening, fornuft og intellekt mente at vi skulle gi avkall på deres bruk." - Galileo Galilei
"Når jeg snakker rundt i landet, møter jeg ofte hengivne, engasjerte kristne som er nølende med å omfavne en beviselig tro. I mange kristne sirkler er tro som krever beviselig støtte, sett som svak og mindreverdig. For mange er blind tro (en tro som bare stoler på uten spørsmål) den sanneste, mest oppriktige og mest verdifulle form for tro som vi kan tilby Gud. Likevel syntes Jesus å ha høy respekt for bevis. I Johannes 14:11 sier han: Tro meg: Jeg er i Far og Far i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld. Hvis de ikke trodde hva Han sa om sin identitet. Selv etter oppstandelsen bodde Jesus sammen med disiplene i ytterligere førti dager og ga dem "mange overbevisende bevis" for at han var oppstanden og var den han hevdet å være (Apg 1v2-3). Jesus forsto rollen og verdien av bevis og betydningen av å utvikle en evidensiell tro. Det er på tide for oss alle kristne å utvikle en tilsvarende fornuftig tro. "- J. Warner Wallace
"Den" Jeg tar bare kristendommen på (blind) tro "holdningen kan ikke være den rette tilnærmingen. Det etterlater Bibelen uten forsvar, men Peter formaner oss til å forsvare det håpet som er i oss. Også det bibelske ordet for tro, pistis, betyr ikke å ønske. Det betyr aktiv tillit. Og tillit kan ikke manes frem eller produseres. Det må være fortjent. Du kan ikke utøve den slags tro Bibelen har i tankene, med mindre du er rimelig sikker på at noen spesielle ting er sanne. Faktisk foreslår jeg at du helt utelater uttrykket "trossprang" fra ditt ordforråd. Bibelsk tro er basert på kunnskap, ikke ønsketenkning eller blinde trossprang. Kunnskap bygger tillit og tillit fører til tro. Den slags tro Gud er interessert i, er ikke ønsketenkning. Det er tillit basert på kjennskap, en sikker tillit grunnlagt på evidens. ' - Greg Koukl


"Enhver annen tro du holder, om noe som helst, hvis den skal tas på alvor, hvis det skal være av noe verdi eller verdt noe, så må det ha til sin fordel mer enn dine følelser, personlig historie eller eksterne omstendigheter. Den må ha grunner." -Clint Roberts (fra artikkelen, Believing for No Reason )
Spør med dristighet. Spør endog selve Guds eksistens; fordi, hvis det er en, må han mer godkjenne hyllest til fornuft enn den av blindet frykt. "- Thomas Jefferson
"Evan Minton er en kristen apologet og blogger ved Cerebral Faith (www.cerebralfaith.blogspot.com). Han er forfatteren av "Inference To The One True God" og "En Hellacious Doctrine". Han har engasjert seg i flere debatter som kan ses på avsnittet "Min Debatter" fra Cerebral Faith. Mr. Minton bor i South Carolina, USA. "
Original Blog Source:her.


Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund