Er ikke det bare din tolkning?

(Oversatt fra App. 2 i 'I Don't Have Enough Faith to be an atheist' av Norman L. Geilser og Frank Turek)

En tenkt samtale -over boka, der en gjenganger er 'selvovervinnende argumenter'

Ateist:

Ok, jeg leste hele boka, slik du ville, men jeg mener ikke at det viste at kristendommen er sann.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristen:

Hvorfor ikke?

Ateist:

Fordi det er bare din tolkning.

Kristen:

Selvsagt er det min fortolkning, men det innebærer ikke at min tolkning er feil.

Ateist:

Jeg sier den er feil.

Kristen:

Er ikke det bare din fortolkning?

Ateist:

Så, du vender argumentet mot meg?

Kristen:

Ja, alle konklusjoner innebærer å gjøre en fortolkning, inklusive din. Og for at du kan vite om min fortolkning om kristendom er feilaktig objektivt sett, måtte du vite hva som er objektivt riktig. Så, hva er den rette fortolkningen?

Ateist:

Det finnes ingen objektive fortolkninger.

Kristen:

Tilgi meg for å gjenta meg selv, men er det en objektiv fortolkning?

Ateist:

Stopp det!

Kristen:

Stoppe hva, å være logisk? Når du sier noe som motbeviser seg selv, føler jeg meg forpliktet til å påpeke det. Så, hvordan kan du gjøre den objektive fortolkning at det ikke finnes objektive fortolkninger?

Ateist:

Ok, så finnes det kanskje objektive fortolkninger.

Kristen:

Ja, det er. Mens du fortolker bevis og konkluderer at kristendom er feilaktig, kan jeg gjøre det samme og konkludere at den er sann. Men siden absolutte motsetninger ikke begge kan være sanne, må én av oss ha rett og den andre feil. Så hvem har rett?

Ateist:

Jeg har.

Kristen:

Hvorfor?

Ateist:

Jeg har bare rett.

Kristen:

Det er bare en påstand. Du må grunngi heller enn å komme med påstander. Hvilke bevis har du for at ateisme er sann?

Ateist:

Ondskap og vitenskap.

 

Kristen:

Det er ikke positive bevis for ateisme, bare oppfattede hindringer for å tro på kristendom. Som vi har sett, motbeviser ikke det onde Guds eksistens -lenke. Og vitenskapelige oppdagelser støtter faktisk det kristne verdenssynet, her og her.

Ateist:

Men om kristendommen er sann, så ekskluderer den for mange mennesker. Når alt kommer til alt, er det milliarder av mennesker som ikke er kristne.

Kristen:

Det bestemmer ikke hvorvidt kristendom er sann eller ikke. Når alt kommer til alt, så bestemmes ikke sannhet av hvor mange mennesker som tror den. Sannhet oppdages ved å se på bevisene. Er din oppfatning om kristendommen nødvendigvis feil, fordi den ekskluderer milliarder av kristne?

Ateist:

Nei.

Kristen:

Det er ikke min heller. Dessuten ekskluderer ikke kristendommen folk, folk ekskluderer seg selv fra kristendom. Alle har en anelse av at Gud eksisterer. Men fordi vi alle har fri vilje, så velger noen å undertrykke denne, slik at de følge sine egne lyster og begjær. Paulus snakker om det i starten av Romerbrevet.

Ateist:

Kanskje det, men jeg finner konklusjonen meget dømmende. Og du vet, du skulle ikke dømme!

Kristen:

Tilgi meg igjen, men om vi ikke skal dømme, hvorfor dømmer du meg for å dømme?

Ateist:

Hva er problemet, mister hellig? Vil du heller spille logiske leker enn å tro hva Jesus sa?

Kristen:

Det er ikke bare en lek, men en observasjon om hvordan tingene er i virkeligheten. Dessuten dømmer du, når du sier at kristendommen ikke er sann.

Ateist:

Ok, men hva med mitt andre poeng. Tror du ikke hva Jesus sier?

Kristen:

Hva, henviser du til Bibelen, tror du den nå?

Ateist:

Nei, men du gjør. Så hvorfor tror du ikke hva Jesus sa?

Kristen:

Jeg gjør det. Problemet er at du ikke forstår hva han sa. Jesus ba oss om ikke å dømme hyklersk: Matt 7v2-3: Etter dommen dere dømmer med, skal dere selv få dom, og i samme mål som dere selv måler opp med, skal det også måles opp til dere. 3 Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til? Så sa han: Matt 7v4-6: Eller hvordan kan du si til din bror: `La meg ta flisen ut av øyet ditt` når det er en bjelke i ditt eget øye? 5 Din hykler! Ta først bjelken ut av ditt eget øye! Da vil du se klart nok til å ta flisen ut av øyet til din bror. 6 Gi ikke hundene det hellige, og kast ikke perler til svin. De vil bare trampe dem ned, vende seg mot dere og rive dere i stykker. M.a.o. skal vi ikke dømme hyklersk. Men Bibelen ber oss også om å gjøre bedømmelser: 1 Tess5v21: men prøv alt og hold fast på det gode. og ikke å: 1 Joh4v1a: Mine kjære, tro ikke enhver ånd! Prøv åndene om de er av Gud! og om å tro på hans sønn: Joh3v16: For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Ateist:

Er du ferdig?

Kristen:

Nei, det er et poeng til: Det ville være umulig å leve særlig lenge uten å kunne skjelne ondt fra godt. Vi gjør hundrevis av vitale beslutninger hver dag, enten til godt eller ondt. Når vi gjør slike beslutninger, utøver vi bedømmelse.

Ateist:

Alright, jeg ser at alle gjør sine vurderinger. Og du gjør bedømmelser ved å fortolke Bibelen som du gjør. Hvem kan si at din fortolkning er riktig?

 

 

 

Kristen:

En trenger å se på sammenhengen avsnittet står i, for å få tak i den objektive meningen.

Ateist:

Om objektive fortolkninger er mulig, hvorfor er det så mange fortolkninger av Bibelen?

Kristen:

Hvorfor får så mange folk feil svar på regnestykker? Er det ikke riktige svar på dem?

Ateist:

Språk er annerledes. Jeg tror det er mange fortolkninger av en setning, eller et Bibelvers som er sanne. Det er derfor det er så mange ulike kirkesamfunn.

Kristen:

Mener du at setninger bare kan tolkes på én måte?

Ateist:

Nei, hørte du ikke hva jeg nettopp sa? Jeg sa at nøyaktig det motsatte er riktig. Det er mange gyldige fortolkninger.

Kristen:

Om det er mange gyldige fortolkninger, hvorfor korrigerte du meg nettop for å tolke feil det du sa?

Ateist:

Gjorde jeg?

Kristen:

Ja, du sa nettopp at jeg misforsto deg. Du sa faktisk at min fortolkning var feilaktig. Hvorfor det, om det finnes mange gyldige fortolkninger?

Ateist:

Fordi jeg vet hva jeg mente, og det burde ha vært tydelig for deg også.

Kristen:

Du har rett. Så la meg spørre, hvorfor er det slik at når du kommer med en påstand, forventer du at andre skal forstå hva du mener, men når en påstand står i Bibelen, gir du deg selv mulighet til å legge hvilken mening en ønsker i den?

Ateist:

Ok, så kanskje det er objektive fortolkninger. Men om så er, hvorfor er det da så mange kirkesamfunn?

Kristen:

Av samme grunn som det er mange ikke-kristne. Det er ikke fordi sannheten ikke blir oppfattet, men fordi den ikke blir tatt i mot. M.a.o. tror vi våre egne tradisjoner og ønsker framfor Guds Ord. Jesus snakket kraftfullt mot å gjør det -Joh8v38-43.

Ateist:

Ok, jeg skal starte med rene ark overfor deg.

Kristen:

Det var på tide!

 

 

Ateist:

Det virkelige problemet jeg har med kristendom, er at den leder til intoleranse. Dere kristne tror alle at dere har sannheten.

Kristen:

Har du ikke lagt merke til at alle tror at de har sannheten? De som sier at kristendommen er feilaktig, mener at de har sannheten. T.o.m. de som sier at alle religioner inneholder sannheten, tror at det er sannheten.

Ateist:

Ok, du har rett. Jeg tror ateisme er sannheten, men jeg er ikke intolerant slik de fleste kristne er.

Kristen:

Selv om kristne er intolerante, ville ikke det bevise at kristendom er feilaktig.

Ateist:

Jeg innser det, men det er likevel et praktisk problem.

Kristen:

Hvordan da?

Ateist:

Fordi folk som tror de har sannheten, ønsker å presse den sannheten på andre.

Kristen:

Mener du politisk?

Ateist:

Ja.

Kristen:

Jeg har nyheter: alle som er inkludert i politikk, inkludert hver ikke-kristen, forsøker å presse på deg hva de tenker. Så hva er poenget ditt?

Ateist:

Mitt poeng er at kristne ønsker å fjerne menneskers rettigheter.

Kristen:

Faktisk er kristendom en av de få verdenssyn som rettferdiggjør menneskeretter, fordi det bekrefter de rettighetene med at vi er skapt av Gud. Regjeringer skal ikke fjerne rettigheter, men sikre retter som folk allerede har.

Ateist:

Men hva med toleranse?

Kristen:

Kristendom er er av få livssyn, som ikke bare tilbyr, men også fremmer religiøs toleranse. Siden Gud ikke tvinger noen til å tro på ham. Faktisk er noe av hensikten med dette livet å utøve frie valg. De fleste kristne mener at regjeringer heller ikke skulle tvinge folk til å tro på noe heller.

Ateist:

Men under korstogene mente tydeligvis noen kristne annerledes!

Kristen:

De kan ha kalt seg selv kristne, men de utøvet visselig ikke Kristi lære. Jesus anbefalte aldri slik framferd.

Ateist:

Jeg mener at en fullstendig sekulær regjering er det mest tolerante. Når alt kommer til alt, er det religiøs frihet i sekulære land i Europa.

Kristen:

Slike land eksisterer, men de fleste av dem eksisterer på grunnlag av religiøs tro fra tidligere generasjoner. Hvor stor religiøs frihet er det i selv-erklærte ateistiske land som Kina eller tidligere Sovjet-Unionen? Ikke mye. Og om du går til de fleste muslimske land i dag, så er det lite religiøs frihet. Kirker er ikke tillatt i Saudi-Arabia, og de fleste andre muslimer behandler kristne som annenrangs statsborgere.

Ateist:

Det kan være sant for religiøs toleranse, men de fleste kristne er ikke tolerante m.h.t. moralske forhold.

Kristen:

Mener du at toleranse er en absolutt moralsk forpliktelse?

Ateist:

Du forsøker å knytte moralske forpliktelser til Gud igjen, ikke sant?

Kristen:

Det er ingen annen forbindelse. Det finnes ingen moralske forpliktelser eller retter, om det ikke er noen Gud. Så hvorfor skulle noen være tolerant, om det ikke er noen moralsk forpliktelse å være tolerant?

Ateist:

Fordi det er den rette tingen å gjøre.

Kristen:

Det er bare en påstand, som det er ikke er mulighet for å begrunne ut fra ateisme.

Ateist:

Kanskje ikke, men som kristen har du det. Så hvorfor tror ikke du at du burde være tolerant?

Kristen:

Faktisk, er den overordnede moralske forpliktelse kjærlighet. Toleranse innebærer: 'hold deg for deg selv, og finn deg i andre.' Kjærlighet sier: 'Strekk deg ut og hjelp andre.'

Ateist:

Hvorfor kan du ikke være tolerant OG kjærlig?

Kristen:

Du kan, men i noen tilfeller krever kjærlighet at en er intolerant. F.eks. ville det være ukjærlig å tolerere mord, voldtekt, tyveri og rasisme.

Ateist:

Jeg regner med det.

Kristen:

Godt, men vi kommer litt ut på sidelinjen. I kristendom er målet å bli åndelig frelst, ikke sosialt/politisk. Mens kristne visselig har sosiale forpliktelser, så kom Kristus for å frelse oss fra våre synder, ikke for å frelse oss fra 'okkupanter'.

Ateist:

Det kan være vanskelig å forstå ut fra oppførselen til noen kristne i dag.

Kristen:

Du mener at du ikke liker bibelske syn på moralske spørsmål som abort og homoseksualitet?

Ateist:

Ja.

Kristen:

Så?

Ateist:

Hva mener du, 'Så'? De spørsmålene er viktige for meg!

Kristen:

Er de spørsmålene så viktige at du må være villig til å gi opp sannheten selv, for å oppfylle dem?

Ateist:

Hva snakker du om?

Kristen:

Emnet er sannhet, ikke hva vi finner politisk eller personlig attraktivt. Mener du at du bør tro det som er sant?

Ateist:

Selvsagt, alle fornuftige mennesker mener det!

Kristen:

Så, om kristendom er sann, så burde du tro den, uten hensyn til konsekvensen det ville ha på politikk, moralske spørsmål, eller noen andre sider ved livet.

Ateist:

Det er hardt å gjøre!

Kristen:

Kanskje, men det er mye hardere i lengden å tro det som er feilaktig. Kristus sa i: Luk 9v23-25: "Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg. 24 For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal berge det. 25 Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men mister seg selv og går til grunne?" Ønsker du virkelig å bytte din evige sjel/ånd med midlertidige politiske holdninger eller personlige preferanser?

Ateist:

Om kristendommen er sann, er det valget jeg må fatte.

Kristen:

Ja, og Gud ønsker at vi skal velge Ham. Han respekterer det valg du gjør. Husk bare at samme hvilket, så har det konsekvenser her og i evigheten. Og det er ikke bare min fortolkning.

 

Oversatt av Asbjørn E. Lund (Bildene sto ikke i opprinnelig artikkel, og er satt inn av undertegnede, se evt. lenke i Bilde-nr)