Ateister som skjeller oss ut om moral, erkjenner uforvarende Guds eksistens
Michael Egnor; 13. september 2022 Oversatt herfra.


Biolog P. Z. Myers avskyr utfordringer til sin ateisme, basert på realiteten til objektiv moralsk lov:
-Det er en vanlig angrepsmåte som kristne bruker i debatter med ateister, og jeg avskyr den oppriktig. Det er å stille spørsmålet "hvor kommer moralen din fra?" Jeg avskyr det fordi det ikke er et oppriktig spørsmål i det hele tatt - de bryr seg ikke om svaret ditt, de prøver bare å få deg til å si at du ikke aksepterer en guddoms autoritet, slik at de da kan erklære at du er en ond person fordi du ikke henter moralen din fra den samme kilden de gjør, og derfor er du amoralsk. Det er selvfølgelig falskt å erklære at noen med en annen moral enn din er amoralsk, men det stopper ikke disse frastøtende pesonene.
P.Z. Myers, "Den objektive moralske 'har deg', på Pharangyla/Free thought blogs, 22 sept. 2012

objektiv lovgiverKristne spør faktisk ikke: "Hvor kommer moralen din fra?" for å kalle ateister onde. Vi gjør det for å påpeke at objektiv moral er et kraftfullt bevis for Guds eksistens.
Hvordan det? Fra vårt menneskelige perspektiv kan moralloven ha to opphav - subjektivt og objektivt.


Subjektiv morallov er basert på menneskelig mening. Det kan bare være en manns mening, eller det kan være den kollektive meningen til en gruppe mennesker. Hvis våre standarder er helt subjektive, er ikke motvilje mot jordbæris og motvilje mot folkemord, kvalitativt forskjellige. Motviljen er bare menneskelig mening.
Objektiv morallov er derimot utenfor menneskelig mening. Det er noe vi mennesker oppdager. Vi lager det ikke. Dermed eksisterer objektiv moralsk lov utover rent menneskelig mening.
Nå dukker det opp et skille. Personlige preferanser (f.eks. om iskrem) er kvalitativt forskjellige fra personlige meninger om folkemord - vi er imot folkemord fordi det er objektivt feil, ikke bare fordi det ikke helt faller i smak.


Selvfølgelig, hvis en verdivurdering råder over andre menneskelige verdivurderinger, må det være noen hvis mening er objektiv, moralsk lov. Det må være en lovgiver.
Vær oppmerksom på at dette argumentet er ontologisk, ikke epistemologisk. Det er ikke et argument om hvor godt vi kan vite hva moralloven er. Det er et argument at objektiv moralsk lov eksisterer, uavhengig av hvor godt vi kan eller vet det.


Selvfølgelig, hvis all moralsk lov bare var subjektive menneskelige vurderinger, så er meningsfulle argumenter om rett og galt umulige, fordi all moral er relativ - vi skaper hver vår egen moral og ingen eksterne objektive standarder eksisterer. Som Hume berømt hevdet, kan du ikke få en "burde" bare fra en "er". Min moral har samme gyldighet som din, så hva er det å diskutere? Hvilken ytre moralsk standard kan vi appellere til hvis det ikke finnes ytre moralske standarder?


Myers, som du kanskje forventer, er en moralist, noe som er merkelig, når det kommer fra en ateist som per definisjon benekter enhver kilde for objektive moralske standarder. Uten objektiv moralsk lov, er debatter om moral bare påstander om makt - jeg prøver bare å tvinge deg til å tro og handle som jeg gjør fordi jeg hevder makten til å gjøre det. Og du gjør det samme med meg.


Hver gang Myers skjeller ut menneskeheten om moral og umoral , erkjenner han implisitt Guds eksistens. Myers avskyr spørsmålet "hvor kommer moralen din fra" fordi han ikke kan svare på spørsmålet, uten å erkjenne eksistensen av en ikke-menneskelig moralsk lovgiver. For en ateist ser det ut til at det å benekte Guds eksistens være viktigere enn konsistens, logikk og bevis.


Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund