Eksisterer Gud?
Argumenter for en teistisk Gud:


1. Argumentet om universets begynnelse -eks. her:
Rom, tid og materie hadde en begynnelse ut fra intet. Alt som begynner å eksistere må ha sin opprinnelse utenom seg selv.
Det er mange ting som peker mot en absolutt begynnelse: Det ekspanderende universet, 2.Termodynamiske lov, Relativitetsteorien, Ikke mulig å gjennomløpe et uendelig antall dager.

2. Argumentet om kosmisk fininnstilling -eks. her.
Universet startet med en ekstrem presisjon, og det forblir fininnstilt til denne dag. Det viser seg på minst tre områder: Startbetingelsene for universet, naturlovene og fysiske konstanter.

3. Argumentet fra fornuft -eks. her.
Vår evne til å benytte fornuft og immaterielle logiske lover, forklares best ved et sinn utenfor vår sanseverden(transcendent). Det kan ikke forklares ved materielle forklaringer.

4. Argumentet fra informasjon -eks. her.
Den levende verden er fylt med spesifisert, kompleks biologisk informasjon. Det er vår gjentatte og uniforme erfaring at koder og slik spesifisert, kompleks informasjon er forårsaket av bevisstheter/intelligens, ikke av naturlige krefter.

5. Argumentet fra intensjonalitet -eks. her.
Som personer har vi mulighet til å gjøre valg ut fra fri vilje, å ha til hensikt å gjøre noe. Hensikt og fri vilje er vanskelig å forsvare ut fra materialisme. Det harmonerer godt med å være skapt i Guds bilde.

6. Argumentet fra final kausalitet -eks. her.
Hele verden viser målrettethet, fra naturlovene til levende organismer. Dette peker mot et opprettholdende intellekt som holder verden oppe og styrer ubevisste prosesser og subjekter mot sitt mål. (Aquinas 5.vei)

7. Argumentet fra objektive moralske verdier -eks. her.
Om objektive moralske verdier eksisterer, så eksisterer Gud. Argumentet at det er objektivt galt å torturere babyer og at kjærlighet er objektivt rett, er sterkere enn noe argument som kan grunngi ateisme.

8. Argumentet om det onde -eks. her.
Det onde er en pervertering av det gode, og vi ville ikke ha visst om ondt, uten at noe godt finnes. Noe objektivt godt kan bare eksistere om Gud finnes.

9. Argumentet fra vitenskap -eks. her.
Dette argumentet bygger på flere av de foranstående: Vi har evne til å drive vitenskap ut fra fornuft, informasjon, intensjonalitet og kausalitet. Disse er vist mulige bare om Gud eksisterer.

Hva kan vi lære av dette? Om vi slutter fra effekt til årsak, kan vi se at årsaken må være:
*Romløs, tidløs og immateriell: Fordi rom, tid og materie ble skapt. Derfor må årsaken overskride dette: Den må være utenom naturen, eller overnaturlig.
*Selveksisterende og fullt aktualisert: Fordi en tidløst vesen ikke hadde noen begynnelse, og ikke ble frembragt av noe annet.
*Udelelig: Om det hadde deler, ville det kreve sammensetning av andre og ville være begrenset uten disse.
*Personlig: For å kunne velge å skape, måtte det være personlig -siden det bare er personer som kan velge å gjøre noe. Upersonlige vesener har ikke kapasitet til å foreta valg.
*Kraftig: For å kunne skape universet ut av ingenting.
*Intelligent -for å kunne:
-designe og opprettholde universet med slik enorm presisjon og målstyring
-administrere høyst kompleks, spesifisert informasjon
-forsyne sine skapninger med evne til å resonnere
*Moralsk fullkommen som grunnlag for objekt moral og verdier


Dette er bildet av en teistisk Gud.

Om Gud ønsker å vise seg ytterligere, kan han gjøre det gjennom f.eks. mirakler, slik Bibelen beretter om.

Han kunne også åpenbare seg selv for oss, som det berettes om Jesus i Bibelen.

 

Tekstutvalg og bilder ved Asbjørn E. Lund