Bokintroduksjon for 'When Skeptics Ask'; N. Geisler og R.M. Brooks

Argumentet fra skapelse
1. Alt som starter å eksistere, må ha en begynnelse utenom seg selv.
2. Universet begynte å eksistere.
3. Universet må ha en årsak utenom seg selv, som vi kaller Gud.


Argumentet fra design
1. Alt kompleks, spesifisert design krever en designer
2. Universet, spesielt livet, har kompleks, spesifisert design.
3. Derfor må universet ha en designer.


Det moralske argumentet
1. Alle mennesker er bevisste på en objektiv, moralsk lov.
2. En objektiv moralsk lov, impliserer en moralsk lovgiver.
3. Derfor må det være en overordnet moralsk lovgiver.


Argumentet om et nødvendig vesen
1. Alt det fullkomne som kan tilordnes til det mest perfekte vesen, må være knyttet til det, ellers ville det ikke være det mest perfekte vesen.
2. Eksistens er en egenskap som kan bli knyttet til det mest perfekte vesen.
3. Derfor må eksistens bli knyttet til det mest perfekte vesen.

 

Hva slags Gud eksisterer?
Om vi ønsker å vise at Gud eksisterer, og at han er Bibelens Gud må vi vise at alle argumentene ovenfor holder stikk. Hvert av argumentene ovenfor bidrar noe til vår forståelse av Gud, og satt sammen gir de et bilde som bare kan passe for den ene sanne Gud.

Gud er mektig
Argumentet fra skapelse, impliserer ikke bare at Gud eksisterer, men også at han er mektig. Bare en Gud med utrolig kraft kunne skape og opprettholde hele universet. Hans energi måtte være større enn det som var tilgjengelig for hele skapelsen, for ikke bare skapte han ting, men han holder dem også oppe. Det er større kraft enn vi kan forestille oss, og siden Gud er uendelig (nederst), må han også være uendelig mektig (allmakt).

Gud er intelligent
Selv Carl Sagan innrømmer at designet av universet er langt utover det menneskeheten kunne håndtere. Argumentet fra design viser at Gud ikke bare hadde stor makt, men også stor intelligens. Gud kjenner ting, som vi ikke kan forstå, og siden Gud er uendelig (under), må han være uendelig kunnskapsrik (allvitende). Han kjenner alt som er og alt som kunne være.

Gud er moralsk perfekt
Eksistensen av an moralsk lov i sinnet til en moralsk lovgiver, viser oss at Gud er et moralsk vesen, et moralsk perfekt vesen. Han er verken utenom moral, som noen herskere tror de er, eller under moral (lik en sten). Han er moral i sin egen natur. Han kjenner forskjellen på godt og ondt. Ikke bare kjenner han forskjellen, men han er selv god! Uten ham finnes det ikke noen standard for hva som er godt. Guds natur setter standarden for moral, og ingenting kan vurderes som ikke-perfekt, om det ikke måles mot en perfekt standard, som Gud er.

Gud er nødvendig
Ut fra argumentet fra skapelse, skjønner vi at Gud må eksistere. Og om han eksisterer, så er det med nødvendighet. Det vil si at han ikke kan eksistere. Det som han er, må han være. Han kan ikke være annerledes enn han er.

Gud er uforanderlig
Siden Gud er et nødvendig vesen, må han også være uforanderlig, for et nødvendig vesen kan ikke endres til noe annet enn han er. Det han er, er han med nødvendighet, så et nødvendig vesen kan ikke endre seg.
Gud er evig
Videre må et nødvendig vesen være evig, for et nødvendig vesen kan ikke komme til eksistens, eller slutte å være. Så han kunne ikke ha noen begynnelse eller ende, men må være evig.

Gud er uendelig


Et nødvendig vesen må også være uendelig (uten grenser), for det er ingen som kan begrense det (ingen andre nødvendige vesener eksisterer). Men om ingen kan begrense det, må det være ubegrenset av alt annet. Og det begrenses ikke ved sin egen eksistens, Det er ingen potensialitet i det, som ikke er aktualisert (ren væren/aktualitet). Så det må være ubegrenset (uendelig) i sin eksistens.
Gud er udelelig (enkel)
Ingenting som ikke har flere deler, kan deles, noe som innebærer en endring. Men Gud er ren aktualitet, uten potensiale for endring eller deling. Gud er en absolutt helhet og et udelelig vesen.

Gud er enestående
Vi har sagt at Gud er allmektig, allvitende og bare god, uendelig, ikke-skapt, uforanderlig, evig og unik. Men hvor mange slike vesener kan finnes? Han er noe for seg selv, pr. def. Om det fantes to uendelige vesener, hvordan kunne vi holde dem fra hverandre? De har ikke noen grenser som kan definere der den ene stanser og den andre begynner. Men ingen kan heller stoppe eller begynne. Det kan vare være et uendelig vesen, og ingen andre.


Gud er Herre over skaperverket
Argumentet fra skapelse gjør mer enn å bevise at Gud eksisterer. Det viser også at han er skaperen. Det er ingen måte å skille to uendelige vesener på, men Gud er atskilt fra den endelige verden, som han skapte. Poenget med argumentet fra skapelse, er at universet ikke kan forklare sin egen eksistens, at det ikke er Gud. Som den allmektige og allvitende skaper av universet, har han kontroll over skaperverket. Ikke bare eksisterer Gud, men hans skaperverk eksisterer atskilt fra Ham.


Gud er den samme som Jahve i Bibelen
I møtet med Moses ved den brennende tornebusken, sa Gud: "Jeg er hvem jeg er" (2Mos3v14). Dette viser at den sentrale egenskapen ved Gud, er eksistens. Han er den eneste som eksisterer i og av seg selv. Bibelen kaller også Gud for evig (Kol1v17, Hebr1v2), uforanderlig (Mal3v6, Hebr6v18); uendelig (1Ko 8v27; Jes66v1), ren godhet ((Sal86v5; Luk18v19); og allmektig (Hebr1v3; Matt19v26). Siden disse vesenene er de samme i disse henseender, og det ikke kan eksistere to uendelige vesener, så må Gud som det teistiske argumentet peker på, være den samme som den Gud beskrevet i Bibelen.

 

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund