Aquinas' 3.vei :
Formulert av Daniel Joachim Kleiven

(Finnes omtalt i fullstendig form -her.)


Her er to nye forsøk på å formulere Aquinas' tredje vei (argumentet fra kontingens), hvor hele innholdet sveises inn i tankerekkene under.
Her er en versjon som er mer tro til den opprinnelige oversettelsen:
1.1. I virkeligheten eksisterer noen ting som eksisterer midlertidig.
1.2. Vi kaller slike ting for mulige ting.
1.3. Det fantes et tidspunkt hvor en gitt mulig ting ikke eksisterte.
1.4. En mulig ting kan ikke være årsak til sin egen eksistens, siden for at en mulig ting skulle kunne vært årsak til sin egen eksistens, måtte den allerede ha eksistert. Men om den allerede hadde eksistert, hadde den ikke behøvd å få seg selv inn i eksistens.
1.5. Derfor må en mulig ting finne sin årsak til eksistens utenfor seg selv.
1.6. Det er umulig at alle eksisterende ting bare er mulige ting, siden en mulig ting bare kan begynne å eksistere gjennom en allerede eksisterende ting utenfor seg selv, hvilket ville vært umulig dersom alle ting bare var mulige.
1.7. Men hvis ingenting begynte å eksistere, så eksisterte ingenting i fortida, og ingenting vil eksistere nå, fordi «fra ingenting, kommer ingenting».
1.8. Men noe eksisterer nå.
1.9. Derfor er ikke alle eksisterende ting bare mulige ting, men noe må være permanent.
1.10. Det finnes to måter å eksistere permanent på: (1) Noe kan få sin kilde til permanens fra noe annet, eller (2) noe kan være permanent i kraft av hva noe er.
1.11. Om noe får sin kilde til permanens fra noe annet, er det avhengig av en årsak utenfor seg selv.
1.12. En uendelig regress av permanente ting, som henter sin kilde til permanens utenfor seg selv, kan ikke forklare hvorfor det eksisterer noen permanente ting.
1.13 Det eksisterer noe som er permanent i kraft av hva det er, og som følgelig er kilden til alle mulige og permanente tings eksistens.

Her er et andre forsøk, med ordbruk hentet fra Robert Spitzer.
Jeg bruker her ordet «betinget virkelighet». Alt som er betinget, er avhengig av visse betingelser for å kunne eksistere, slik som partikler, struktur, plassering i tid og rom og naturlover. Dette kan f.eks. bare være en katt, som på den ene siden trengte en kattefar og kattemor for å kunne starte å eksistere en gang i fortida, trenger oksygen og næring i det hverdagslige, men som også er mer umiddelbart avhengig av sine celler- og cellestruktur her og nå, som igjen er avhengig av molekylstruktur, osv.


2.1. Det eksisterer betingede virkeligheter.


2.2. Betingede virkeligheter er noe som krever å få oppfylt sine «betingelser» for å kunne eksistere.


2.3. En betinget virkelighet kan ikke være årsak til sin egen eksistens, siden det ville forutsatt at denne eksisterte før den kunne eksistere.


2.4. Derfor må en betinget virkelighet finne sin årsak til eksistens utenfor seg selv.


2.5. Om alt som eksisterer, er et begrenset antall betingede virkeligheter, kan ingenting eksistere, siden betingelsene til den første betingede virkeligheten aldri ville kunne vært oppfylt, og derfor heller ikke de påfølgende.

2.6. Om alt som eksisterer, er et ubegrenset antall betingede virkeligheter, kan ingenting eksistere, siden vi nå ikke har en tilstrekkelig grunn til hvordan noen betinget virkelighet kan eksistere.

2.7. Derfor, om det ikke eksisterer minst en ubetinget virkelighet, kan ingenting eksistere.

2.8. Noe eksisterer.

2.9. Det eksisterer minst en ubetinget virkelighet.

2.10. Minst en ubetinget virkelighet må være evig, immateriell og udelelig, siden den ikke er avhengig av betingelser som tid, rom og struktur.

2.11. Noe udelelig kan ikke avgrenses fra seg selv.

2.12. Det eksisterer nøyaktig en ubetinget virkelighet, som er opphav til alle eksisterende ting.