BEGJÆR OG GUD: SKAL JEG ALLTID GJØRE DET JEG FØLER?

Oversatt herfra.

Debatten om homofil oppførsel har tatt mange overraskende vendinger. Den nasjonale debatten har involvert en Fast Food-franchise og en tilvirker av Duck Calls. Det har medført ekstremiteter fra Fred Phelps og hans klan til grupper som GLAAD, som sammenligner hele saken med borgerrettighetsbevegelsen på midten av det 20. århundre.
Det som mangler i alt dette er ærlig samtale. Og det som mangler fra dem som forteller oss at det de gjør er ok er: "Hvorfor er det ok?".

Bilder under er hentet fra: samlivsbanken.no


Vi hører argumenter som:
"Jeg var født sånn." "Min kjærlighet er ekte." "Hvorfor skulle jeg velge å være homofil?"
Så for den kristne som tror at Gud lærer homoseksuell atferd er synd, og at de som praktiserer dette, trenger omvendelse og tilgivelse, er meldingen de gir til LGBTQ-folk, svært viktig.
Til slutt koker diskusjonen ned til begjær. Det er på dette punktet at diskusjonen bryter sammen oftest, fordi ingen sider virkelig forstår sitt begjær, sin posisjon som menneske i en fallen verden, og hvordan Gud ser hele menneskeheten.
Så la oss se på begjær. De fleste homoseksuelle vil si at de ønsker romantiske/seksuelle forhold med de av samme kjønn, og at de ikke velger dette begjæret mer enn en heteroseksuelle velger sine ønsker om motsatt kjønnsforhold. Jeg tror dette er sant, men ikke av grunnene til at de fleste homofile eller kristne tror. [skjønt, jeg tror at disse homoseksuelle begjærene utviklet seg i en tidlig alder, i stedet for at en person ble født med dem 'utenfor av boksen']


Jeg tror ikke Gud skapte mennesker med homoseksuelle begjær. Homoseksuelle begjær er et resultat av den falne, syndige tilstanden hver person befinner seg i. Det er ikke annerledes enn mitt ønske om å sove med flere kvinner eller en persons ønske om å bli så full som mulig, etc. Begjær er ikke referansepunktet for Guds hellighet eller Hans skaperverk. Folk ønsker mange ting - penger, sex, makt. Alle våre syndige handlinger kan spores tilbake til et ønske. Som kristen må vi se oss selv før vår frelse. Bibelen sier at vi var "fiender av Gud."(Kol 1,21). Fiender. I våre hjerter var vi onde (Matt 7,11). Så det bør ikke være overraskende at folk har syndige begjær.


Et stort spørsmål her er "Hvordan vet jeg at mine ønsker er syndige?". Det eneste virkelige svaret på det er å sette opp Guds standarder. Vi vet fra romerne 1 at homoseksuell atferd er syndig. Legg merke til at jeg sa homofil oppførsel. Å ha et ønske og nyte det begjæret er to forskjellige ting. Bare å bli tiltrukket av samme kjønn er ikke syndig i seg selv [det vil si at lysten eksisterer] med mindre du skulle dvele ved slike tanker [som Jesus sier i Matt 5,28 Men jeg sier eder at hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har alt drevet hor med henne i sitt hjerte. ]. Dette er et viktig skille for en kristen å gjøre i det han/hun nærmer seg de i LGBTQ-fellesskapet i samtale om dette problemet. Det er ikke mer synd enn å være fristet. Jesus ble fristet i alle ting, men syndet ikke.


Nå, umiddelbart, vil noen si "vel, Jesus sa aldri homofil oppførsel var en synd!". Vel, hva sa Jesus? I Matteus 19 spurte fariseerne Jesus om skilsmisses lovlighet. Hans svar forteller oss mange ting om Det Gamle Testamente:
Han sa til dem i Matt 19,8-9. Her bekrefter Jesus ikke bare GT, men Han forteller også hva Guds design for ekteskap er. Holdt opp imot denne standarden er det eneste hellige ekteskaps-begjær, det heteroseksuelle. Vi må spørre oss selv om vi skal gi etter for ethvert begjær vi har? Hvis jeg har lyst til å lyve, skulle jeg lyve og ikke holdes ansvarlig fordi jeg ble født på den måten? Hva med tyveri? Vi kunne liste mange flere, men du forstår poenget.
Så, når noen sier at de ikke kan hjelpe måten de føler på, har de rett. Bare det å ha Den Hellige ånd som et resultat av frelse gjennom tro og omvendelse kan forandre begjær. Men begjær er ikke en unnskyldning for synd. Og det kan være at lysten i seg selv ikke forandres, så den kristne må da velge å forbli ren og kanskje ugift.


Når vi som kristne ser våre egne egoistiske begjær som skal korsfestes daglig, kan vi forstå en homoseksuells posisjon og kunne tilby forståelse. Sannhet med mildhet og respekt. (Ef4v15).
Og for dem i LGBTQ-fellesskapet, forstå at Gud elsker deg, akkurat som du er. Men du er ikke i noen annen posisjon enn jeg eller noen andre. Frelse kommer av nåde gjennom tro på Kristus alene (Ef2v8-9). Og omvendelse fører til frelse ( Apg 3,19 Angre derfor og vend om, så syndene deres blir strøket ut. ).


Vær forberedt på å ha ærlige samtaler. Kast bort slagord fra støtfangeren. Drop oss vs dem mentaliteten.


Original Blog Source: http://bit.ly/2UUQ8bn

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund