7 GRUNNER TIL AT JEG KOM TILBAKE TIL DEN KRISTNE TROEN
Av Brian Chilton
Oversatt herfra.


På dagens podcast diskuterer verten Brian Chilton sin personlige reise tilbake til den kristne troen. Brian ble reddet i en alder av 7 år og ble kalt inn til tjeneste for evangeliet i en alder av 16 år. Imidlertid forlot han troen i 2000 på grunn av personlige problemer og tvil om troens sikkerhet. Mens han ikke ble helt ateist, ble han det han kaller en "teist-lutende-agnostiker" eller kanskje en panentheist. Ikke desto mindre, i 2005, ble Brians verden forvandlet da han oppdaget 3 bøker hos en lokal kristen bokhandler som forvandlet hans tankegang. De var Lee Strobel's The Case for Christ, og Josh McDowells Evidence that Demands a Verdict og McDowells bok-samling, A Ready Defense. I dag diskuterer Brian de 7 hovedargumentene som førte ham tilbake til troen, som var, som pastor Brian vitner om:


7 grunner kristendommen
# 1: Beviset for oppstandelsen av Jesus fra Nasaret. Bevisene for Jesu oppstandelse overrasket meg meget. I stor grad var dette beviset som forseglet avtalen for min retur. {Ingen naturalistisk forklaring kan holde for det som berettes om den -her; oversetters tilføyelse.}

# 2: Beviset for det nye testamentets pålitelighet. Jesu Seminar var ansvarlig for at min tro rutsjet nedover. Den enorme mengde bevis for det nye testamente (dvs. over 24 000 gamle manuskripter), evnen til å vite hva som var i originalen til en grad av 99,7%, i tillegg til den arkeologiske bekreftelsen og attester fra utenom-bibelske tekster (minst 86 000 til en million sitater fra de tidlige kirkefedrene) bekreftet alle for meg at Bibelen er troverdig for hva den står for -her.

# 3: Den ontologiske nødvendigheten for Guds eksistens. Mens jeg ikke fullstendig hadde avvist ideen om Gud i min tilstand av tvil, har den ontologiske (mest grunnleggende) nødvendigheten for Guds eksistens alltid vært så sterk at ateismen aldri appellerte til meg -ulike gudsbevis her.

# 4: Det kosmologiske argumentet for Guds eksistens (spesielt Kalam-argumentet). William Lane Craig er mannen! Jeg kan ikke være enig med ham i alle hans teologiske poeng. Likevel er Kalam kosmologiske argument et kraftig og kortfattet argument for universets årsakssammenheng, her.

# 5: Det teleologiske/design-argumentet for Guds eksistens. Det er uunngåelig. Universet ble designet. Det peker på eksistensen av en designer, her.

# 6: Det moralske argumentet om Guds eksistens. Alle, inkludert ateister, appellerer til en moralsk standard. En moralsk standard krever en (transcendent) lovgiver utenfra. Den lovgiveren er Gud -her.

# 7: Den historiske urokkelighet til Jesus fra Nasaret. Vel, dette kan være ikke så mye et argument så mye som det er beundring. Selv de mest skeptiske NT historikere er enige om at Jesu historisitet holder ganske fast og godt. Mens jeg var blitt skadet av noen individer i kirken og ble forvirret av hykleriet som jeg noen ganger så i kirken, ble jeg overrasket over Jesu eksempel. Jeg så Jesus som frisk og nyskapende. Se f.eks. her.

 

Lenke til podcaster om en levende tro på Jesus Kristus! -her.

 

 

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund