5 grunner til at kristne bør studere apologetikk
av David Wilber
Oversatt herfra.


I Det nye testamente blir tilhengere av Messias gitt et guddommelig mandat til "hold Kristus hellig som Herre i hjertet!" (1 Peter 3,15a). Med andre ord, ifølge apostelen Peter, skal vi løfte vår ultimate troskap til Messias og ære Ham som Herre.
Men hva betyr det? Vel, Peter forteller oss i den andre delen av verset at "Vær alltid beredt til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier." (1 Peter 3,15b).
Faktisk inneholder helliggjørende Messias som Herre i våre hjerter alltid å være klar til å svare dem som spør om hva vi tror og hvorfor vi tror på det. Ordet "svar" i dette avsnittet kommer fra det greske ordet apologia, som betyr "forsvar". Fra dette greske begrepet får vi vårt engelske ord, apologetikk, en teologiavdeling viet til studiet og forsvaret av kristendommens sannhetskrav.
Peter går videre for å si at vi er kalt for å gi "grunner" - logikk, begrunnelse - for håp vi har i Messias. Vi skal underbygge sannhetskravene fra kristendommen ved hjelp av argumenter og bevis. Så kanskje en annen måte å artikulere Peters kommando ville være å si at vi hedrer Messias ved å engasjere oss i kristent trosforsvar - det vil si å gi overbevisende argumenter til støtte for vår tro og svare på innsigelser fra dem som utfordrer vårt håp i Messias.


Apologetikk: Et guddommelig mandat
Dessverre anerkjenner mange troende på Jesus ikke betydningen av trosforsvar. Noen går så langt som å kritisere disiplinen, gjøre den til bare intellektuelt hjerne-godteri. De vil si, "Vi har viktigere ting å bekymre oss for som troende, som å elske Gud og vår neste!" Men som vi vil klargjøre litt senere, er trosforsvar en av de måtene vi gir ut av vår kjærlighet til Gud og vår neste.
Grunnen til at de fleste troende forsømmer trosforsvar, er imidlertid ikke at de tror det er ulønnsomt. De forsømmer det bare fordi det ikke er understreket i deres menigheter for en eller annen grunn. Lære hvorfor tro på Gud er rimelig og hvorfor vi kan stole på Bibelen som pålitelig, er ikke gitt et sted innenfor disippelskap. Som et resultat, lider Jesu kropp og er mindre effektiv i å oppfylle vårt oppdrag som fanebærere for Gud.
I et forsøk på å minne Kirken om betydningen av denne åndelige disiplinen, er det fem enkle grunner til at kristne burde studere trosforsvar.


1. Sannhet betyr noe
Mange andre troende jeg møter er fanget opp i den følelsesmessige opplevelsen av religion -her. Dette er ikke en dårlig ting. Faktisk er de emosjonelle aspektene av vår tro på Kristus viktige. Men vi kan ikke fjerne våre følelser fra vårt intellekt. Tross alt inkluderer det største budet å elske Gud ikke bare med hele vårt hjerte og sjel, men også av hele vårt sinn (Matteus 22,37).
Tenk på det. Hvis vår følelsesmessige religiøse opplevelse er grunnlaget for vår tro, så adskiller ingenting faktisk kristendom fra mormonismen og islam. Mormoner og muslimer sier at de også har hatt følelsesmessige religiøse erfaringer. Det som skiller kristendom fra mormonisme, islam, etc., er at kristendommen er sann og de andre er falske (Joh14,6).


Det er klart at følelsesmessig religiøs opplevelse ikke er nok. Gud skapte oss med et rasjonelt sinn slik at vi kan oppdage sannheten. Skriftene instruerer oss til å tenke på "hva som er sant" og veie data og bevis for å skjelne Guds vilje (Filipperne 4,8; Romerne 12,2). Videre er vi moralsk ansvarlige for å tro, forkynne og forsvare sannheten og motbevise løgnene (Judas 1,3). Vår religiøse opplevelse må være 'grunnlagt i sannhet' hvis vi noen gang håper virkelig å påvirke denne verden for Kristi rike.


2. Apologetikk tjener en viktig rolle i evangelisering
Det er ofte sagt, "Du kan ikke argumentere noen inn i troen." Selv om det er sant, hjelper trosforsvarere ennå med å løse innvendinger som hindrer folk i å vurdere kristendommen alvorlig. Målet med trosforsvar er ikke å vinne folk over til Herren ved argument alene, men for å hjelpe dem å se Kristus tydelig.


Den kristne forfatteren CS Lewis gikk fra å være en ateist til en teist først gjennom intellektuelt argument. Da hindringene for hans tro ble gradvis fjernet gjennom begrunnede argumenter og bevis, ble han til slutt i stand til å se sannheten om evangeliet. Deretter mottok han Herren gjennom troen. Utallige mennesker har lignende vitnesbyrd.


Når vi deler evangeliet, hører vi ofte hvor viktig det er å forholde seg til mennesker og snakke med dem på deres nivå. Dette er også sant med intellektuelle. Med mindre vi er i stand til å engasjere mennesker med omtenksomhet og gi rasjonelle grunner for å vurdere kristendommen, vil vi gjøre en bjørnetejeneste til de menneskene vi kalles til å tjene og være et lys for.


3. Apologetikk er en fordel for Messias kropp
Apologetikk tjener en viktig rolle ikke bare i evangelisering, men også i å bygge opp troende i deres tro. I Apostlenes gjerninger 18,24-28 leser vi om Apollos, en jødisk troende på Kristus. Han var 'en veltalende mann, kompetent i Skriften.' Passasjen fortsetter å si at han 'kraftig motbeviste' sine motstandere i offentligheten og demonstrert av Skriftene at Yeshua er Messias. Dette oppmuntret sterkt de andre jødiske troende i Yeshua (vers 26-28).


Troende trenger å vite at det de tror er rasjonelt og sant. Apologetikk gir oss et intellektuelt grunnlag for vår tro på Guds eksistens og påliteligheten av Bibelen. Som en kristen filosof har sagt det: "Det jeg tror i mitt hjerte må være fornuftig i mitt sinn."
Videre instruerer Judas, en av brødrene i Jesus, oss om å "ha barmhjertighet mot de som tviler" (vers 22). Derfor kalles Kirken for å betjene de tvilende i deres samfunn. Det betyr å tillate de som tviler plass til å kjempe med vanskelige spørsmål, samtidig som de gir veiledning og arbeider med dem for å finne svar. Apologetikk er viktig for å tjene de troende i vårt samfunn som kjemper med tvil.


4. Apologetikk bygger karakter

Et annet aspekt av vårt guddommelige mandat for å forsvare troen er å gjøre det 'ydmykt og med frykt' (1 Peter 3,16). Ifølge Peter, hvis du bare arrogant prøver å vinne en diskusjon med noen, er du ikke virkelig engasjert i trosforsvar. Din karakter må gjenspeile Messias.
Dermed utfordrer apologetikk oss til å være ikke bare å være gjennomtenkt og informert, men også snille og milde. Og kanskje hjelper ingenting oss med å vokse i dette området mer enn å engasjere dem som er lidenskapelig uenige med våre dypt holdte tro! Apologetikk gir oss muligheter til å praktisere tålmodighet og selvkontroll i midten av opphetet debatt.


5. Apologetikk har individuelle åndelige fordeler
For mange mennesker er apologetikk en av de største tingene som Gud har brukt til å styrke deres tro og hjelpe dem å vokse i deres forhold til Ham. Lære om de ulike måtene som vitenskap, historie og filosofi er knyttet til Gud, og hvordan tilsynelatende konflikter kan løses, er spennende og oppbyggelig.
Slik Jakob kjempet med Gud og nektet å gi slipp, til Gud velsignet ham, tillater trosforsvar oss å kjempe med Gud over de dype filosofiske og teologiske spørsmålene i vår tid. Det er en velsignelse for oss i den kampen! Faktisk er den intellektuelle siden av tro det som holder vår tro fra å bli overfladisk og tom.
Jeg kan fortsette med apologetikkens ytre nødvendighet, men kanskje disse fem grunnene er nok til å motivere deg til å dykke inn i dette viktige området med disippelskap. Måtte din tro bli grundig forsterket og beriket når du studerer trosforsvar!

David Wilber
David er først og fremst en lidenskapelig tilhenger av Yeshua Messias. I tillegg til hans bøker, When Faith Works: Living Out the Law of Liberty According to James and A Christian Guide to the Biblical Feasts, har David skrevet flere teologiske og hengivne artikler tilgjengelig på ulike messianske og kristne nettsteder. David har også talt hos en rekke kristne/messianske kirker og konferanser i hele USA og fungerer for tiden som en vanlig bibellærer og forfatter for flere menigheter og tjenester.


Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund