Ef2v8-912 unike ting ved kristendommen. Av Otangelo Grasso på FB.

Her er 12 unike egenskaper som kristendommen tilbyr som andre verdenssyn, filosofier og religioner ikke gjør. Nyt det!

1. Kristendommen tilbyr tilfredshet og glede, som ikke er basert på skiftende omstendigheter. Dårlige ting kan vende seg til det gode (Rom 8,28) våre gode ting kan ikke tas fra oss (Ef 1,3) og de beste tingene skal ennå komme (1 Joh 3,1-3).


2. Kristendommen tilbyr unikt en ikke-aktivitetssentrert identitet - som konstant ebbe og flyter, basert på dine prestasjoner og oppførsel. (Fil 3,4-9; 1Kor 4,3-5)

3. Kristendommen gir et grunnlag for moral og rettferdighet som unngår tvillingfarene relativisme og undertrykkelse. (Jeg innrømmer fritt at mange kristne bruker sekulære moralske grunnlag og selv lener seg mot relativisme eller undertrykkelse). F.eks. Joh 14,6.

4. Kristendommen tilbyr en form for frihet (som omfavner de rette begrensningene) som, i motsetning til den sekulære definisjonen (fraværet av restriksjoner), ikke undergraver kjærlighetsforhold. F.eks. Rom 6,14.

5. Kristendommen tilbyr et unikt håp for verden - ikke til slutt ingenting (sekularisme) og ikke engang bare åndelig paradis Joh14v6(andre religioner). Den lover en fornyet, fullkommen fysisk verden - en ny himmel og ny jord hvor rettferdighet bor. Åp.bar 21,1 og 3-4.

6. Kristendommen tilbyr en løsning på skyld, skam og selvforakt som unngår både å minimere egne feil og til slutt la andre mennesker definere deg. F.eks. Jes 53-4-6.

7. Kristendommen tilbyr et unikt syn på makt. Jesu inkarnasjon, død, oppstandelse og himmelfart viser oss kraft både frivillig gitt oss og likevel utplassert for å tjene andre. F.eks. Hebr.13,20-21.

8. Kristendommen tilbyr mening og mening i livet som lidelse ikke bare ikke kan ta fra deg, men bare kan forsterke (1Pet 4,13). Det kan gjøre deg i stand til å møte døden uten frykt.

9. Kristendommen tilbyr en unik beretning om moral/sannhet. Ikke subjektivisme som er forankret i kultur eller evolusjon (sekularisme), og heller ikke objektivisme som er forankret i en upersonlig transcendent norm (gresk-romersk; idealisme). Snarere er det forankret i en absolutt person - Jesus. Joh 14,6.

10. Kristendommen tilbyr et unikt syn på frelse. Vi er frelst av ren nåde og Kristi verk, ikke vårt eget verk (Ef 2,8-9) . Vi kan ikke bidra til frelse med moralsk innsats, religiøs overholdelse, bønner, transformert bevissthet osv. Fullført frelse mottas, oppnås ikke .

11. Kristendommen tilbyr en unik tilnærming til å reparere relasjoner. Den privilegerer verken den tilgitte (slik at rettferdighet ikke skjer) eller privilegerer den som tilgir (så tilgivelse holdes tilbake). Uten begge kan vi ikke opprettholde menneskelige sosiale relasjoner. F.eks. Kol 3,13.

12. Kristendommen tilbyr et unikt syn på det unike. Påstanden om unikhet spiller inn i menneskets behov for å føle seg overlegen. Men kristendommens forskjell er nådepåstanden: Frelste kristne er IKKE bedre enn noen. Den spesielle unikheten kan forebygge farene ved å hevde dette. F. eks. Rom 5,15.

 

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund